Перейти на новый сайт

Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү мүмкүнчүлүгү менен колдонуңуз

Номуруңуздан АТКнын активдүү абалын текшерүү

0.0 сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

АТКсын заматта текшерип, андан ары балансыңызды толуктаңыз

«АТКнын статусун текшерүү» кызматы абонентке АТК (алдын ала төлөө картасы) активдештирүүнүн алдында ошол картанын абалын текшерүүгө жардам берет.

 

Кызматты көрсөтүү наркы

0.0
сом.

Картанын статусун текшерүү үчүн абонент төмөнкү буйрукту териши керек

*55*сериялык номур(12 сан)#

Кызматтан жеке алдын ала төлөнүүчү тарифтик пландарынын абонеттери пайдалана алышат.

АКТны текшерүүдө абонентке бул картаны активдештирүү мүмкүн эместиги тууралуу жооп келсе, андай картаны сатып алуудан баш тартып *500 номуруна телефон чалып анын себептерин тактоо керек.

Ошондой эле картаны сатып алуудан мурун pin-кодду ачпастан жана картанын сыртын айрыбастан анын статусун дароо текшерүү зарыл.


Сунушталган кызматтар

 • «Унаа курап ал» суроо-жооп оюну

  кызматы

 • «Туулган күнгө белек»

  кызматы

 • «Ассистент»

  кызматы

 • Төмөн баланс тууралуу автомаалымдагыч

  кызматы