Перейти на новый сайт


Кызматтарды өчүрүү

MEGA маалымдайт: байланыш кызматтарынан пайдаланбаган учурда жана карызы болсо, буга чейин кошулган абоненттик төлөмү бар кызматтар өчүрүлүп, Абонентке абоненттик төлөм кайтарылып берилет.

Кызматтардан пайдалана баштоо үчүн кайрадан кошуу зарыл.