Перейти на новый сайт

«Балдар кайда?»

«Балдар кайда?» кызматы менен Сиздин балдарыңыздын жүргөн жери боюнча ар дайым кабардар болуңуз

Баланын жүргөн жерин аныктоо

суткада алгачкы 3 сурам акысыз, андан кийинки аткарылган ар бир сурамдын наркы 5 сом..
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Балдар кайда?» - бул  MegaComдун жаңычыл сунушу!  Жакындарыңыздын кайсы жерде жүргөндүгүн билип гана тим болбостон, күн сайын белгиленген убакта алардын координаттары тууралуу  маалыматтарды камтыган «Автомаалымдоону» алып турууну шарттаган уникалдуу чечим. Кызматтын дагы бир өзгөчөлүгү- шашылыш жагдайларда SOS сигналын  жөнөтүү  менен өзүнүн жүргөн жери тууралуу Сизге билдире алышат.


Жакын адамыңыздын жүргөн жери тууралуу так маалымат алуу үчүн, *089*0АААхххххх# форматында алардын телефон номурларын өз тизмеңизге кошуп алыңыз. Жакын адамдарыңыз 1 саны менен SMS жөнөтүп же  *088*0АААyyyyyy# буйруусун терүү  жолу менен  тизмеге кошулууну каалагандыгын тастыктоосу зарыл.

Абоненттин жүргөн жерин *089*0АААхххххх# буйруусун терүү аркылуу текшерүүгө болот. Анын жүргөн жери тууралуу маалымат Сизге  SMS-билдирүү менен интернет-картага шилтеме түрүндө  келет. Шилтемени ачууда интернет-трафик акысыз.

 • Атасы же энеси тарабынан кызматты башкаруу үчүн буйруулар

  А абоненти (ата-эне) үчүн күн сайын алынуучу абоненттик төлөм

  1.0
  сом.

  Абонент Бны тизмеден өчүрүү

  0.0
  сом.

  Баланын номурун аныкталуучу номурлардын тизмесине кошуу

  0.0
  сом.

  Жүргөн жерди аныктоодо суткада аткарылган алгачкы 3 сурам акысыз.

  4-сурамдан тарта суткада аткарылган ар бир сурамдын наркы 5 сом.
 • Бала тарабынан кызматты башкаруу үчүн буйруулар

  Өз жүргөн жерин аныктоого макулдук берүү

  0.0
  сом.

  Өз жүргөн жерин аныктоого тыюу салуу

  0.0
  сом.

  Сиздин жүргөн жериңизди аныктоо жеткиликтүү болгон абоненттердин тизмеси

  0.0
  сом.

  Өз номурун атасынын же энесинин тизмесинен өчүрүү

  0.0
  сом.

 • USSD-буйруу (атасы же энесине)

  Кызматты башкаруу

  *89#

  Баланын номурун аныкталуучу номурлардын тизмесине кошуу

  *089*0АААхххххх#

  Баланын жүргөн жерин аныктоо

  *089*0АААхххххх#

  Текшерилүүчү номурлардын тизмеси

  *088*1#

  Өз жүргөн жерин аныктоо

  *089*0АААуууууу#

  Пайдалануу боюнча толук маалыматты камтыган SMS-билдирүү

  *089#

  Абонент Бны тизмеден өчүрүү

  *088*1*0ААAxxxxxx#
 • USSD-буйруу (бала үчүн)

  Өз жүргөн жерин аныктоого макулдук берүү

  *088*0АААyyyyyy#

  Сиздин жүргөн жериңизди аныктоо жеткиликтүү болгон абоненттердин тизмеси

  *088*2#

  Өз номурун атасынын же энесинин тизмесинен өчүрүү

  *088*2*0АААyyyyyy#

Баалар бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн;

055Ахххххх – баланын телефон номуру;

055Ауууууу – атасынын же энесинин телефон номуру;

Кызматты кошуу чеги 7 сомдон кем болбоосу зарыл.

Абоненттин жүргөн жери тууралуу маалыматтар төмөндөгүдөй тактыкта көрсөтүлөт:

- шаарда: 200 метрден 700 метрге чейин;

- айылдарда: 250 метрден 3 чакырымга чейин;

- трассаларда: 1 чакырымдан 25 чакырымга чейин (калктуу конуштар жок жерде).

Кызматтан MegaCom тармагынын бардык абоненттери пайдалана алышат жана бардык тарифтик пландарда жеткиликтүү.

Кызматтын алкагында каалаган сандагы абоненттин жүргөн жерин аныктоого болот.

Бир абоненттин жүргөн жерин аныктоону каалаган абоненттердин санына чек коюлбайт.

Жүргөн жерин текшерүүдө жана картаны ачууда интернет-трафик тарифтелбейт.

Изделүүчү абонент MegaCom тармагында жеткиликтүү болбосо, система анын телефон аппараты жандырылган абалда болгондогу акыркы жүргөн аймагы тууралуу маалымдайт.

Эгерде абоненттин телефондук аппараты эки күндөн ашык өчүрүлүү болсо, абоненттин жүргөн жерин аныктоого мүмкүн эмес. 

Роумингде болгон учурда башка абоненттердин жүргөн жерин аныктоого мүмкүн эмес.

Изделүүчү абонент роумингде болгон учурда, система абоненттин жүргөн өлкөсү тууралуу маалымат берет.

А абонентинин (ата-эне) тизмесинен бардык аныкталуучу номурлар өчүрүлгөн учурда, абоненттик төлөмү менен кызмат өчүрүлөт.


Сунушталган кызматтар

 • «Тыным»

  кызматы

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • VoLTE

  кызматы

 • SmartBook

  кызматы