Перейти на новый сайт

Административдик кызматтардын наркы

Кызматтын аталышы Кызматтын наркы

Биллингдик эсепти берүү

Акысыз

 Биллингдик эсепти  электрондук почта аркылуу жеткирүү *130#

Акысыз

Электрондук почта аркылуу өткөн ай үчүн биллингдик эсепти алууга  кайрадан сурам жөнөтүү (*130*1*1#)

10 сом

Деталдоо (чалууларды, GPRS-байланышууларды, SMS-билдирүүлөрдү жана башкаларды)  1 барак үчүн

5 сом / 1 барак

 E-mail аркылуу деталдоо жөнөтүү (чалууларды, GPRS-байланышууларды, SMS-билдирүүлөрдү жана башкаларды)

30 календардык күндөн ашпаган 1 файл  үчүн 25 сом

Номурду кайрадан каттоо

Акысыз

Номурду юридикалык жактан жеке жакка кайрадан каттоо

Акысыз

Колдонуучуну алмаштыруу

100 сом

Келишим түзүү

Акысыз

Кайрадан каттоодо ТП алмаштыруу

Акысыз

Номурду алмаштыруу

25 сом

Номурлар менен алмашуу

Ар бир номурдан 25 сомдон

Кошуу наркы (SIM-картаны)

Тарифтик пландын шарттарына ылайык

 «Тыным» кызматы

30 сом / айына

«Платина эксклюзиви» категориясынын номуру менен  SIM-карта сатып алуу

15000 сомдон 70000 сомго чейин

«Платина» категориясынын номурун сатып алуу

7500 сом

«Алтын» категориясынын номурун сатып алуу

3000 сом

«Күмүш» категориясынын номурун сатып алуу

300 сом

Жоголгон SIM-картаны (номуру менен) калыбына келтирүү

Акысыз

Бузулган же бөгөттөлгөн SIM-картаны алмаштыруу

Акысыз

Кемтиги бар  SIM-картаны алмаштыруу (өндүрүштүк жараксыздык)

Акысыз

 Юридикалык жактар үчүн эсеп –фактурасын берүү (жеке кардарлар)

Акысыз

 

Жеке Абоненттер үчүн административдик кызматтардын тизмеси
файлды жүктөө