Административдик кызматтардын наркы

Кызматтын аталышы Кызматтын наркы

Биллингдик эсепти берүү

Акысыз

 Биллингдик эсепти  электрондук почта аркылуу жеткирүү *130#

Акысыз

Электрондук почта аркылуу өткөн ай үчүн биллингдик эсепти алууга  кайрадан сурам жөнөтүү (*130*1*1#)

10 сом

Деталдоо (чалууларды, GPRS- жана  WAP-байланышууларды, SMS-билдирүүлөрдү жана башкаларды)  1 барак үчүн

5 сом / 1 барак

 E-mail аркылуу деталдоо жөнөтүү (чалууларды, GPRS- жана  WAP-байланышууларды, SMS-билдирүүлөрдү жана башкаларды)

30 календардык күндөн ашпаган 1 файл  үчүн 25 сом

Номурду кайрадан каттоо

100 сом / 1 номур

Номурду юридикалык жактан жеке жакка кайрадан каттоо

Акысыз

Колдонуучуну алмаштыруу

100 сом / 1 номур

Келишим түзүү

Акысыз

Кайрадан каттоодо ТП алмаштыруу

Акысыз

Номурду алмаштыруу

25 сом

Номурлар менен алмашуу

Ар бир номурдан 25 сомдон

Кошуу наркы (SIM-картаны)

Тарифтик пландын шарттарына ылайык

 «Тыным» кызматы

5 сом / айына

«Платина эксклюзиви» категориясынын номуру менен  SIM-карта сатып алуу

15000 сомдон 70000 сомго чейин

«Платина» категориясынын номурун сатып алуу

7500 сом

«Алтын» категориясынын номурун сатып алуу

3000 сом

«Күмүш» категориясынын номурун сатып алуу

300 сом

Жоголгон SIM-картаны (номуру менен) калыбына келтирүү

40 сом

Бузулган же бөгөттөлгөн SIM-картаны алмаштыруу

40 сом

Кемтиги бар  SIM-картаны алмаштыруу (өндүрүштүк жараксыздык)

Акысыз (SIM-карта активдештирилген күндөн тарта алты айдын ичинде. Активдештирүү датасын аныктоого мүмкүн болбосо –  SIM-карта сатылган күндөн тарта)

40 сом (эгер 6 айдан ашык убакыт өтсө)

 Юридикалык жактар үчүн эсеп –фактурасын берүү (жеке кардарлар)

Акысыз

 

Жеке Абоненттер үчүн административдик кызматтардын тизмеси
файлды жүктөө (120 кб)