ЧАЛУУЛАР ҮЧҮН ТАРИФТЕР

ОКУТУУ ҮЧҮН ТАРИФТЕР

SIM-картаны жеткирип берүү

SIM-КАРТАНЫ ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ

SIM-картаны үйгө же кеңсеге жеткирип берүүнү тапшырык кыл!

0558 77 5555
MEGA абоненттери үчүн чалуу акысыз
Mega24
Номериңизди башкаруу үчүн Жеке кабинет
Жүктөө