Жумушка алуунун жол-жобосу

Бош жумуш орундары

Сунушталган кызматтар

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • «Номурду кайрадан каттоо»

  кызматы

 • «Куткаруучу тегерек»

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү роуминг»

  кызматы