Тармактын техникалык өнүгүүсү

Мекенибиздин уюлдук операторлорунун көч башында келе жаткан MegaCom компаниясы байланыш сапатын жакшыртуу жана мобилдик байланыш сигналдарын кабыл алуу чөйрөсүн кеңейтүү боюнча үзгүлтүксүз иш-аракеттерди аткарып келет.

Мобилдик байланыштын сапатына кедергисин тийгизген бир катар себептер тууралуу компания байланыш булактары, анын ичинде массалык-маалымат каражаттары жана социалдык түйүндөр аркылуу калкка маалымдап турат.

MegaCom филиалдык түйүнүнүн жана каптоо аймагынын интерактивдүү картасы.
 

Уюлдук байланыштын сапатына таасир көрсөтүүчү объективдүү себептер.