Компания жөнүндө

MegaCom («Альфа Телеком» ЖАКы) – Кыргыз Республикасынын телекоммуникация базарындагы GSM 900/1800 жана WCDMA/UMTS 2100 стандартындагы уюлдук байланышты көрсөтүүчү уюлдук компания. Өлкөнүн калк жайгашкан аймагында каптоону 99 пайызга камсыз кылуу менен, компания 3 миллиондон ашуун абоненттерди тейлейт. Өлкөнүн алдыңкы компаниялары, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү, мамлекеттик түзүмдөр, дипломатиялык миссиялар MegaComдун корпоративдик кардарлары болуп эсептелет. MegaComдун корпоративдик кардарларынын саны эки миңден ашты жана тынымсыз өсүүдө. Компания Кыргыз Республикасынын ири салык төлөөчүлөрүнүн катарын толуктайт.

MegaCom – ISO 9001:2015 версиясынын сапаттык менеджмент тутумунун эл аралык тастыктоосунан өткөн, Кыргыз Республикасынын биринчи жана бирден-бир уюлдук оператору. MegaCom тейлөөнүн жогорку деңгээлин, кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин, туруктуу байланышты, тунук жана ыңгайлуу тарифтөөнү сунуш кылат. Компания, кардарлардын каалоолорун эсепке алуу менен, жаңы кызматтарды жана сунуштарды жайылтып, аларды үзгүлтүксүз ишке ашырып турат. MegaCom бизнести башкаруунун заманбап стандарттарына шайкеш келет.

Компания тармакты кеңейтүү, техникалык жактан өнүктүрүү жана оптимизациялоо боюнча тынымсыз иш алып барууда. Ай сайын базалык станциялардын саны көбөйүүдө. MegaCom дистрибютердик түйүнү өз ичине 7000ден ашуун сатуу пункттарын камтыйт.

MegaCom командасы, компаниянын бизнес-стратегиясы менен белгиленген милдеттерди ишке ашырууну максат тутуу менен, өзүнүн тармактарында өз ишин мыкты билген адистерден турат. Адам ресурстары менен башкарууда компаниянын маанилүү аспектиси, кызматкерлерине инвестиция кылуу болуп саналат. MegaCom республикада биринчилерден болуп ички корпоративдик – «Эффективдүү менеджер мектеби» билим берүү долбоорун ишке ашырууда. Долбоор компаниянын жамаатынын адистигин, тышкы жана ички окутуу жолу менен, үзгүлтүксүз жогорулатууга багытталган. Компания Кыргыз Республикасынын калкын жумуш менен камсыз кылуучу ири ишканалардын катарына кирет.

Системалык мүнөздөгү компаниянын кайрымдуулук жана социалдык ишмердүүлүгү, компаниянын корпоративдик стратегиясынын бир бөлүгү болуп эсептелет жана анын баалуулуктарын көрсөтөт. MegaCom коомчулук алдындагы жоопкерчилигин баамдагандыктан, калктын жардамга муктаж болгон катмарын колдоого олуттуу салым кошот.

MegaCom компаниясынын тарыхы боюнча кеңири маалымат


Миссия жана балуулуктар

Миссия

Биз Кыргыз Республикасынын бардык облустары үчүн жеткиликтүү болгон, заманбап, түшүнүктүү жана сапаттуу кызматтарды сунуштоо менен, убакытты башкарууга, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү  ачууга жана  мобилдүү болууга жардам беребиз.

Баалуулуктар:

Абоненттерге кам көрүү жана жоопкерчилик.

MegaCom компаниясынын иштөөсүндөгү негизги приоритет болуп жоопкерчиликке жана чынчылдыкка таянган абоненттерге максималдуу кам көрүү болуп эсептелинет, ошондой эле, көрсөтүлүп жаткан кызматтарды жана байланыштын сапатын жогорку деңгээлге көтөрүүгө умтулуу.

Кызматкерлер – Компаниянын эң негизги кенчи.

Биз күчтүү жана бириккен адистерден турган командабыз, эң негизги максатыбыз - ишибизде алдыңкылардын бири болуу. Кызматкер өз ишине кызыгып, милдетин чыгармачылык менен аткаруусу нормага айланып, ар бир кызматкер Компаниянын ишмердүүлүгүнө тийешелүү болуп, анын баалуулуктарын тең бөлүшүп, жалпы максатка жетүү үчүн өз салымын кошуусуна умтулабыз.

Тандоо эркиндиги

Тандоо эркиндиги – Компаниянын ишиндеги эн алдыңки приоритеттердин бири болуп эсептелет. Компаниянын ийкемдүү тарифтик саясаты калктын муктаждыктарын эсепке алып турат, ал эми кошулууда ыңгайлуу шарттар калктын баардык катмарына мобилдик байланыш кызматынан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Кошулуунун жеңилдиги, эсептөөнүн так системасы жана жогорку деңгээлдеги сервистик тейлөө Компанияны өлкөбүздүн телекоммуникация базарында өзгөчөлөнтүп турат.

Өнүгүү

Компания коммуникациялык инфраструктурага бир топ инвестицияларды салуу менен коммуникациясын өнүктүрүп жатат. GSM стандартындагы алдыңкы технологияларды пайдалануу менен Компания баарлашуу, маалымат менен иштөө жана маалыматтарды жөнөтүүдө абоненттерине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүүдө.

Профессионалдуулук

Биздин Компания – Кыргызстандын уюулдук байланыш базарында мыкты абройго жетишүүгө умтулган, алдына эбегейсиз пландарды койгон жаш амбициялуу профессионалдар командасы. Компания өзүнүн кызматкерлери менен сыймыктанат жана кызматкердин профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө ар дайым даяр. Ар бир кызматкер болсо, өз кезегинде адистигин терең билип, кызмат милдетине жоопкерчиликтүү жана кылдат мамиле жасап, алдына коюлган максаттарды сапатту жана өз убагында аткарууга умтулуп, жана ошондой эле өзүнүн адистигин өнүктүрүүгө аракеттенет.

Урматтоо жана кызматташуу

Компанияда кызматкерлердин оюн сыйлашат жана команданын мүчөлөрү ортосундагы айырмачылыктарга чыдамдуулук менен мамиле жасалат. Биз маселелерди ачык жана ак ниеттүүлүк менен чечип, өндүрүштүк маселелерди чогу караштырабыз. Абоненттер, өнөктөр жана мамлекеттик мекемелер менен ачык мамиле түзүү – бул бирдиктүү команданын ынтымактуу эмгеги, бул жерде ар бирибиз жалпы жыйынтык – Компаниянын ийгилиги - үчүн жооп беребиз.

Лицензиялар

Учурда MegaCom компаниясы курулушту долбоорлоо жана электр байланыш тармактарына байланыштуу төмөндөгүдөй лицензияларга ээ:

  1. Электр байланыш тармагында ишмердүүлүк жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттигинин 2009-жылдын 6-июлундагы № 09-750-КР лицензиясы (GSM стандартындагы уюлдук кыймылдуу радиотелефон байланыш кызматтарын көрсөтүү).
  2. Маалымат берүү тармагында ишмердүүлүк жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттигинин 2009-жылдын 6- июлундагы № 09-751-КР лицензиясы.
  3. Электр байланыш тармагында ишмердүүлүк жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттигинин 2009-жылдын 21-июлундагы № 09-756-КР лицензиясы (мобилдик байланыштын «WCDMA/UMTS» 3G үчүнчү муун стандартындагы кыймылдуу уюлдук радиотелефондук байланыш кызматтарын көрсөтүү).
  4. Шаар курулуш жана долбоордук-изилдөө жумуштары үчүн Курулуш жана аймактык өнүгүү боюнча Мамлекеттик агенттиги тарабынан берилген 2013-жылдын 13-февралындагы № 04816 лицензиясы. Курулушту долбоорлоо жана конструкциялоо (өндүрүштүк багыттагы объектилер, анын ичинде мачталар). Башкы долбоор түзүүчүнүн функцияларын иш жүзүнө ашыруу.
  5. КР УБА № 14-1113 лицензиясы – электр байланыш кызматтарын көрсөтүү жана 2G, 3G жыштыктарын пайдалануу менен берилиштерди өткөрүү үчүн радио жыштык спектрин пайдаланууга (19.12.2014)
  6. КР УБА № 14-1143 лицензиясы – электр байланыш кызматтарын көрсөтүү жана РРС, WiFi үчүн жыштыктарды пайдалануу менен берилиштерди өткөрүү үчүн радио жыштык спектрин пайдаланууга (19.12.2014)
  7. КР УБА № 14-1133 лицензиясы – электр байланыш тармагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө (19.12.2014)
  8. КРӨ МБА №15-1446-КР лицензиясы 01.10.2015-ж.- 01.10.2015-жылдын 1-октябрындагы №98-1/1 Токтомунда көрсөтүлгөн жыштыктардын номиналдарын колдонуу менен маалымат берүү жана электр байланыш кызматтарын көрсөтүү үчүн радиожыштык спектрин колдонууга 
  9. КРӨ МБА №15-1433-КР лицензиясы 21.10.15-ж. – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик байланыш агенттигинин 2015-жылдын 18-сентябрындагы №97-1/7 Токтомунда көрсөтүлгөн маалымат берүү жана электр байланыш кызматтарын көрсөтүү үчүн радиожыштык спектрин колдонууга

 

Компаниянын логотиби

Логотиптин туурасынан жайгашкан варианты