Абоненттик номурдун иштөө мөөнөтү

Эгерде Сиз акы төлөнүүчү байланыш кызматтардан пайдаланбаган жана жеке эсепке төлөмдөрдү аткарбаган учурда 180 календардык күндүн ичинде каражат толуктабасаңыз номуруңуз жокко чыгарылат. 

Сиздин номуруңузду активдүү режимде сактоо үчүн  балансты жок дегенде  90 күн сайын  бир жолу  толуктоо керек, же акы төлөнүүчү кызматтар менен колдонуу зарыл.Эгерде Сиз көрсөтүлгөн иш-аракеттердин бирин аткарсаңыз, учурдан тартып акыркы акы төлөнүүчү кызматтар менен пайдалануу же болбосо балансты толуктоодо Сиздин номуруңуз 90 күндүн ичинде активдүү болот. 

Абоненттин номуру төмөндөгү учурларда жокко чыгарылат:

  • Акыркы 180 күндөн ашык акы төлөнүүчү байланыш кызматтардан пайдаланбаган жана балансына төлөмдөрдү аткарбаган учурда;
  • Аракеттеги тарифтик план жокко чыгарылган күндөн тарта 90 күндүн ичинде абонент тейленүү үчүн башка тарифтик планга өтпөгөн учурда;
  • Байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндөгү аракеттеги мөөнөттүү келишимдин аракет мөөнөтү аяктаган шартта;
  • Насыялык эсеп чыгаруу методунда, байланыш кызматтарын көрсөтүүнү токтотуудан тарта 30 күндүн ичинде карызын кайтарбаган же карызы болгон номурдан 90 күндүн ичинде пайдаланбаган учурда;
  • Келишимди жокко чыгаруу жөнүндөгү абоненттин арызынын негизинде.