Перейти на новый сайт

Төлөм

 • Тейлөө кызматтарын төлөө

 • Банк которуусу аркылуу төлөө

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

 • Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «MIX үн порталы»

  кызматы

 • Футбол порталы

  кызматы

 • «SIM-меню»

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү Интернет роуминг»

  кызматы