Перейти на новый сайт


Ишенимдүү төлөм

«Ишенимдүү төлөм» кызматы – бул балансыңызды 10 сомдон 200 сомго чейинки суммага толуктоо жана , ар дайым байланышта болуу мүмкүнчүлүгү. «Ишенимдүү төлөмдү» кошуу *222 номуру же *222# буйруусу аркылуу ишке ашырылат.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Ишенимдүү төлөм» сервиси  балансты 10, 50, 100 же 200 сомго тез аранын  ичинде толуктоого мүмкүнчүлүк берет, бул учурда кызматтын наркы алынган төлөмдүн өлчөмүнө  жараша  2, 5, 10 же  20 сомду  түзөт.

Ишенимдүү төлөмдү бир жолу алууга же зарыл болгон учурда автоматтык түрдө толуктап турууга  жазылууга болот!

Ишенимдүү төлөм 7 күнгө берилет, кызматтын наркы жана  төлөм үчүн карыз балансты толуктоодо  автоматтык түрдө толугу менен алынат.

23.01.20 чейин алынган төлөмдөр 30 күнгө берилет.

Кызматты кошуу, өчүрүү, бөгөттөө, бөгөттөн чыгаруу.

акысыз.

Балансты 10 сом өлчөмүндө толуктоо

2.0
Cом.

Балансты 50 сом өлчөмүндө толуктоо

5.0
Cом.

Балансты 100 сом өлчөмүндө толуктоо

10.0
Сом.

Балансты 200 сом өлчөмүндө толуктоо

20.0
Сом.

 • USSD-командасы

  Кызмат тууралуу маалымат

  *222#

  Балансты 10 сомго автолуктоого жазылуу

  *222*1*10# же *222#1#10#

  Балансты 50 сомго автолуктоого жазылуу

  *222*1*50# же *222#1#50#

  Балансты 100 сомго автолуктоого жазылуу

  *222*1*100# же *222#1#100#

  Балансты 200 сомго автолуктоого жазылуу

  *222*1*200# же *222#1#200#

  10 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  *222*2*10# же *222#2#10#

  50 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  *222*2*50# же *222#2#50#

  100 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  *222*2*100# же *222#2#100#

  200 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  *222*2*200# же *222#2#200#

  Кызматтын статусун жана карызды текшерүү

  *222*3# же *222#3#

  Балансты автотолуктоодон баш тартуу

  *222*0# же *222#0#

  «Ишенимдүү төлөм» кызматын бөгөттөө

  *222*00# же *222#00#

  Кызматты бөгөттөн чыгаруу

  *222*4# же *222#4#
 • SMS-командасы

  Кызматтын статусун текшерүү

  222 кыска номуруна төмөндө келтирилген тексттерден тышкары башка каалаган текст же боштук менен бош билдирүү

  Балансты 10 сомго автолуктоого жазылуу

  222 кыска номуруна "10+" тексти менен SMS

  Балансты 50 сомго автолуктоого жазылуу

  222 кыска номуруна "50+" тексти менен SMS

  Балансты 100 сомго автолуктоого жазылуу

  222 кыска номуруна "100+" тексти менен SMS

  Балансты 200 сомго автолуктоого жазылуу

  222 кыска номуруна "200+" тексти менен SMS

  10 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  222 кыска номуруна "10" тексти менен SMS

  50 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  222 кыска номуруна "10" тексти менен SMS

  100 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  222 кыска номуруна "100" тексти менен SMS

  200 сом өлчөмүндө бир жолу төлөм алуу

  222 кыска номуруна "200" тексти менен SMS

  Кызматтын статусун жана карызды текшерүү

  222 кыска номуруна "3" тексти менен SMS

  Балансты автотолуктоодон баш тартуу

  222 кыска номуруна "0" тексти менен SMS

  «Ишенимдүү төлөм» кызматын бөгөттөө

  222 кыска номуруна "00" тексти менен SMS

  Кызматты бөгөттөн чыгаруу

  222 кыска номуруна "4" тексти менен SMS
 • IVR-командасы

  Сервисти  IVR аркылуу башкаруу  *222 номуру аркылуу ишке ашырылат.

  *222
 •  Кызмат,  профили төлөм берүү шарттарына ылайык келген,  MegaCom түйүнүнүн абоненттерине көрсөтүлөт (түйүндө тейленген мөөнөтү, тейлөө формасы жана  абоненттин эсептөөлөрү).
 • Кызмат тейлөөнүн насыялык формасындагы корп. тарифтик пландарында,  жана да бир жеке эсепте бирден ашык абонент  болгон  алдын ала төлөнүүчү тарифтик пландарында тейленген абоненттерге жеткиликтүү эмес.
 • Кызмат «Salam» брендинин тарифтик пландары үчүн жеткиликтүү болбойт.
 • Жеткиликтүү төлөмдүн өлчөмү автоматтык түрдө  көп жана аз тарапка өзгөрүшү мүмкүн – бул кызматтын алкагында Абоненттин профилинин өзгөрүшүнө жараша болот (түйүндө тейленген мөөнөтү, тейлөө формасы жана  байланышка сарпталган чыгымдары).
 • Ишенимдүү төлөм 7 күн мөөнөткө берилет. Кызматтын наркы жана  төлөм үчүн карыз балансты толуктоодо  автоматтык түрдө толугу менен алынат.
 • Эгерде төлөм алынгандан кийин 7 күн ичинде  баланс толукталбаса жана төлөм карызы кайтарылбаса, анда 8-күнү кызматтын наркы жана төлөм суммасы  автоматтык түрдө эсептен чыгарылат. 
 • 10, 50, 100 жана 200 сом өлчөмүндөгү  төлөм  кызматтын наркы жана мурдагы төлөм үчүн карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин кайрадан берилет. Төлөм берилгенден кийин 7 календардык күндүн ичинде автоматтык түрдө эсептен чыгарылган болсо жана Абонент балансты толуктабаса, төлөм жоюлду деп эсептелбейт.
 • Кызматтын наркы жана берилген төлөмдүн суммасы толугу менен төлөнгөн учурда ишенимдүү төлөм боюнча карыз толугу менен жоюлган болуп эсептелет.
 • Кызмат башка насыялык сервистер менен бир учурда көрсөтүлбөйт.

 • «Ишенимдүү төлөм» кызматы боюнча   SMS билдирүүлөр «Dov.platej» альфанумерологиялык номурунан келет.
 • Сервис роумингдеги абоненттерге көрсөтүлбөйт,   балансты автотолуктоого жазылуу боюнча төлөм алууга болот.
 • Карыз бар болгон учурда, кызматты өчүрүүгө мүмкүн эмес.
 • Балансты автотолуктоого жазылууда «Автомаалымдагыч» кызматы өчүрүлөт(бир учурда колдонууга мүмкүн эмес)
 • Балансты автотолуктоону кошууда же бир жолку төлөм алууда  ишенимдүү төлөмдүн суммасын  фиксациялоо жүргүзүлөт, т.а. кызматтан өзү баш тартмайынча  же бир жолку ишен.төлөм боюнча карызын төлөгөнгө чейин  Абоненттин профилине ылайык төлөмдүн өлчөмүн өзгөртүүгө мүмкүн эмес.
 •  *324*1# буйруусу аркылуу  бир жолку төлөмдү алууда, Абоненттин профилинен көз карандысыз, балансты 10 сомго гана толуктоого болот.
 • Карызды бөлүп же толук төлөөдө жана ишенимдүү төлөмдү 7 сутка өткөндөн кийин эсептен чыгарууда,  төлөмдү жоюу/эсептен чыгаруу тууралуу SMS-билдирүүлөр сутканын убактысынан көз карандысыз жөнөтүлөт.
 •  «Ишенимдүү төлөм» кызматы боюнча алынган акча каражаттарын, MegaPay   же  «Мобилдик которуу» аркылуу чыгарууга мүмкүн эмес.
 •  «Номурду аныктабоо+» кызматы кошулган номурлар  каражаттын жетишсиздиги же дебет боюнча «Ишенимдүү төлөмгө» даректелбейт, же төлөм алуу үчүн  *222 номуруна чала албайт. Бул учурда балансты автотолуктоого жазылуу аракетте болот.
 • Абонент кызматты бөгөттөгөн учурда, «Ишенимдүү төлөм» кызматына тыюу салууну өчүргөнгө чейин, ага  IVR аркылуу балансты толуктоо сунушу келбейт, жана да төлөм алууга USSD/SMS аркылуу өз алдынча жөнөтүлгөн сурамы кабыл алынбайт.
 • Карызды толугу менен төлөгөн учурда жана  «Ишенимдүү төлөм» кызматы кошулган шартта балансты кайрадан автотолуктоо карызды төлөгөн учурдан тарта  24 саат  өткөндөн кийин ишке ашырылат                 (карызды төлөгөн учурдан баштап, жана да баланстын шарттары автотолуктоого шайкеш келген учурда).
 • Абонент 10 сом же андан төмөн болгон чектен өткөндө, Ишенимдүү төлөм алууну сунуштаган  PUSH/СМС – билдирүү жөнөтүлөт.

Сунушталган кызматтар

 • «MegaMusic»

  кызматы

  icon
 • «MEGAга жеңил кадам»

  кызматы

 • more.tv онлайн-кинотеатры!

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы