MegaCom компаниясынын сатып алуулары

Урматтуу жеткирип берүүчүлөр жана подрядчылар!

Кыргыз Республикасында бардык мамлекеттик сатып алуулар https://zakupki.gov.kg дарегиндеги Мамлекеттик сатып алуулардын порталында электрондук ыкма менен жүргүзүлөт. «Альфа Телеком» ЖАК (MegaCom соода маркасы) бардык тендерлери көрсөтүлгөн порталда жүргүзүлөт.

Порталды пайдалануу үчүн пайдалануучу (биздин республиканын резиденти же резиденти эмес экендигине карабастан) жогоруда көрсөтүлгөн порталда каттоо жол-жобосунан өтүүсү зарыл, анын жыйынтыгында пайдалануучу үчүн уникалдуу каттоо жазуусу түзүлөт. Катталуу үчүн пайдалануучу каттоо формасында сунушталган суроолор боюнча өзү жөнүндө так жана толук маалыматтарды толтуруусу керек. Эгер пайдалануучу так эмес жана толук эмес маалыматтарды берсе, анда Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги пайдалануучунун каттоо жазуусун активдештирбей коюуга укуктуу.

Каттоо жазуусун активдештирүү үчүн пайдалануучу катталган учурда көрсөтүлгөндөрдү (почта аркылуу жиберилген каттын түп нускасы) тастыктаган документтерди (атап айтканда, өздүгүн тастыктаган документтер) берүүсү керек, аларды бербей коюу каттоо жазуусун активдештирүүдөн баш тартууга алып келет. Пайдалануучу берген документтерде көрөтүлгөн маалыматтар каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтарга дал келбеген учурда, ошондой эле каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтар пайдалануучуну идентификациялоого мүмкүнчүлүк бербеген учурда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги пайдалануучуга каттоо жазуусуна жетүүгө жана Порталды пайдаланууга уруксат берүүдөн баш тартууга укуктуу.

Порталды пайдалануу жөнүндө кененирээк маалыматты https://zakupki.gov.kg дарегинен алсаңыз болот, же суроолор пайда болсо порталдын администраторуна admin@zakupki.gov.kg же MegaCom компаниянын адистерине tender@megacom.kg кат менен кайрыла аласыз.

 

MegaCom компаниясынын сатып алуулары жөнүндө маалымат орус тилинде берилген. Төмөндөгү шилтемеге кайрылыңыз: 

Закупки компании MegaCom

 

MegaCom компаниясынын сатып алууларынын архиви жөнүндө маалымат орус тилинде берилген. Төмөндөгү шилтемеге кайрылыңыз: 

Архив закупок компании MegaCom