Перейти на новый сайт


SMS жөнөтүү

 

Иш аракет Кыска буйруу
«Сайттан SMS-билдирүүлөрдү кабыл алуу кызматына кошулуу *305*1#
«Сайттан SMS-билдирүүлөрдү кабыл алуу» кызматын токтотуу *305*0#
 «Сайттан SMS-билдирүүлөрдү кабыл алуу» кызматын текшерүү  *305#