Жаңылыктар

Сунушталган кызматтар

  • «4 тил»

    кызматы

  • Чалууну күтүү жана кармап туруу

    кызматы

  • «SIM-меню»

    кызматы

  • «SIM-картаны каттоо»

    кызматы