Акы төлөнүүчү SMS жөнөтүү

Шарты Буйрук Баасы
5 Web2SMS сатып алуу *122#5# 4,5 сом
20 Web2SMS сатып алуу *122#20# 15,5 сом
50 Web2SMS сатып алуу *122#50# 33,5 сом

Баалар салыктардын бардыгын эсепке алуу менен көрсөтүлдү

Эскертүү:

SMS-билдирүүлөр пакеттерин сатып алууда, Сизге кызмат менен пайдаланууга парол берилет. Паролдун максималдуу иштөө мөөнөтү сатып алган күндөн баштап 45 күн.

Ар бир парол бөлөкчө иштейт – паролдордун көлөмү жана иштөө мөөнөтү кошулбайт.

Бир маалда активдүү паролдордун максималдуу саны 3төн ашпаганы зарыл.

*122# буйругу боюнча Сиз активдүү паролдордун абалын текшере аласыз.