«MegaMusic»

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

MegaMusic кызматы чалуунун стандарттык сигналын белгилүү бир адам үчүн жана ошондой эле бүтүндөй топ үчүн сүйүктүү обонго же башка үндөргө алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Сутканын убактысына, жуманын күнүнө же датага жараша так бир абонент же абоненттер тобу үчүн чалуунун чакырыгын обонго же үн билдирүүсүнө алмаштыруу.

 

 

Абоненттик төлөм суткасына 

2.5
сом.

Бир мүнөт чалуунун наркы, төртүнчү мүнөттөн баштап

1.0
сом.

 • USSD-буйруу

  Кызматты кошуу

  *700*1#

  Кызматты өчүрүү

  *700*0#

  Кызмат тууралуу маалымат

  *700#
 • SMS-буйруу

  Кызматты кошуу

  700 номуруна «+» белгиси менен SMS-билдирүү
 • IVR-буйруу

  Кызматты кошуу

  Мобилдик телефонуңуздан *700 номуруна чалуу

Кызматты IVR, SMS, USSD-меню же сайт аркылуу кошуу мүмкүн:

 1. Мобилдик телефонуңуздан *700 номуруна чалуу аткарыңыз жана автомаалымдагычтын жолдомосун жолдоңуз.
 2. 700 номуруна «+» белгиси менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз. Тандалган обондун же тамашанын коду менен SMS жөнөтүүдө тапшырык болот, ал баардык чалган абоненттер үчүн чакырыктын ордуна автоматтык түрдө орнотулат.
 3. *700# чакыруу USSD-сурамын аткарып, автомаалымдагычтын жолдомосун жолдоңуз.
 4. www.megamusic.megacom.kg сайтынан каттоодон өтүңүз.

 
MegaMusic кызматы кошулгандан кийин Сизге 2 SMS-билдирүү жөнөтүлөт. Биринчи SMS абонентке MegaMusic кызматы кошулганын билдирет. Экинчи SMS-билдирүү менен кызматты башкаруу үчүн интернет-сайттын дарегин жана паролду аласыз.

 

*700 номуруна чалуунун тарифтөөсү төртүнчү мүнөттөн башталат, алгачкы үч мүнөт акысыз. Бир мүнөт чалуунун наркы салыктарды эсепке алуу менен 1 сом. Тарифтөө мүнөтүнө

 

Кызматтын алкагында

 • билдирүүлөр же обондорду тапшырык кылуу жолу менен персоналдык тизмекти калыптоо мүмкүнчүлүк каралган;
 • персоналдык тизмектеги обондорду чалуудагы чакырыктын ордуна алмаштыруу үчүн колдонуу;
 • персоналдык тизмектеги обондорду угуу;
 • дос үчүн обондорду тапшырык кылуу мүмкүн;
 • доско кызматты кошуу;
 • «Музыкалык автомат» функциясын кошуу (жоопту күтүүдөгү стандарттык сигналдын ордуна персоналдык тизмектен кокустан тандалган обондун жаңырышы).

 
Мүмкүнчүлүк каралган:

 • абоненттин номуру же номурлар тобуна, күнгө, убакыттык интервалга, жуманын күнүнө жараша чакырыктын ордуна обондордун жаңыруу эрежесин түзүү;
 • «экөө үчүн обонду» орнотуу (өздүк персоналдык тизмекке жана достун персоналдык тизмегине бир сурам менен обондорго тапшырык берүү). 

Баардык чалган абоненттер үчүн жаңырган обонду орнотуу. Обон белгилүү бир номур, абоненттер тобу үчүн жана белгилүү бир убакытка (мисалы, күн сайын 9:00дөн 12:30га чейин) жана жуманын белгилүү бир күнүнө орнотулушу мүмкүн. 

"MegaMusic обонду көчүрүү" сервиси башка MegaСom абонентинен обонду көчүрүү жолу менен чакырыктын ордуна обонду кошууга жол берет.
 Чалуу аткарып жаткан маалдагы жаңырган обонду көчүрүү үчүн абонент трубканы көтөргөнгө чейин телефондогу клавиатурадан * (жылдызча) белгисин басуу керек.
* (жылдызча) белгисин баскандан кийин Сиз өз тизмегиңизге кошууну каалаган обондун аталышы, наркы тууралуу маалыматты жана кодду камтыган SMS-билдирүү келет. Тапшырыкты тастыктоо үчүн кодду 700 номуруна жөнөтүү керек.
Көңүл буруңуз! 700 номуруна SMS-билдирүүнү жөнөтүү менен Сиз кызматтын баардык көрсөтүү эрежелери жана "MegaMusic обонду көчүрүү" сервисинин шарттары менен MegaMusic кызматын автоматтык түрдө автивдештирилишин тастыктайсыз.
Төмөнкү обондорду көчүрүүгө аракет көргөн жагдайда обонду көчүрүү мүмкүнчүлүгү көрсөтүлбөй.
Аудиобазадан өчүрүлгөн обондор (азыркы учурда сатып алууга мүмкүн эмес болгон обондор, анткени алар MegaMusic аудиобазасынан өчүрүлгөн, бирок буга чейин абонент тарабынан сатылып алынып, анын персоналдык тизмегинде орун алган жана кирген чалуулар үчүн жаңырып турат). 
 MegaCom абоненттеринин менчик обондору (WEB-интерфейс аркылуу жүктөлгөн же 700 номуру боюнча IVR-менюда жазылган). Бул жагдайда * (жылдызчаны) баскандан кийин Сизге обон тапшырык үчүн жеткиликтүү эместиги тууралуу SMS-билдирүү келет.

 


Сунушталган кызматтар

 • «Куткаруучу тегерек»

  кызматы

 • «Engster тил үйрөтүү курстары»

  кызматы

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «Видео», «Балдар» жана «Китеп» порталдары

  кызматы