Перейти на новый сайт


Астрология

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Астрология» кызматы – бул маалыматтык-көңүл ачуучу веб-портал http://astro.megacom.kg/,  күнүнө 5 сомго жазылуунун алкагында (КНС жана КНС кошулган) MEGA абоненттеринин  астрологияга байланыштуу интерактивдүү кызматтарды колдонуусуна мүмкүнчүлүк түзөт.

Алгачкы жолу жазылууда абонент 72 сааттын ичинде порталга акысыз кире алат, андан кийин  жазылуунун стандарттык шарттары күчүнө кирет.  

Кызмат «ИМТехнологиялар» (ИМТ) ЖЧК тарабынан көрсөтүлөт жана көңүл ачуучу гана мүнөздө болот.

Кошуу

0.0
сом.

Өчүрүү

0.0
сом.

Абоненттик төлөм суткасына

5.0
сом.

Кошуу чеги

5.0
сом.

Кызматты кошуу

*867*1#

Кызматты өчүрүү

*867*0#

Кызматынын статусун текшерүү

*867#
 1. «Астрология» кызматы  MEGA уюлдук түйүнүнүн абоненттерине гана жеткиликтүү.
 2.  Кызматты алгачкы жолу кошууда, абонентке 72 саат акысыз жазылуу (триал) берилет. Сыноо мөөнөтү аяктагандан кийин, абонент анын аяктагандыгы жөнүндө билдирүү алат жана 5 сом өлчөмүндөгү күнүмдүк абоненттик төлөмү (АП) менен стандарттуу жазылуу шарттары күчүнө кирет. Эгерде абонент кызматты сыноо мөөнөтү аяктаганга чейин өчүрсө, анда кызматты кайрадан кошкон учурда, кызмат абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу менен автоматтык түрдө кошулат.
 3. Кызмат Salam брендинин  абоненттеринен, «МегаБит», «Чектөөсүз 4G», «Суперчектөөсүз 4G», «Үй интернети», «Ыкчам интернет», «Акылдуу түзмөктөр», «SIP», «WiFi - Роутер» түркүмдөрүнүн тарифтик пландарынан  тышкары, башка  бардык коммерциялык тарифтик пландарда жеткиликтүү.
 4.  Абонент тейленген тарифтик план үчүн абоненттик төлөм төлөнбөсө, «Астрология» кызматына кирүү чектелет, ал эми  кызмат көрсөтүү үчүн абоненттик төлөм алынбайт.
 5. “Тыным” кызматы аракетте болсо,  кызматты кошууга  мүмкүн эмес.

Сунушталган кызматтар

 • Мен чалдым/Мага чалышты

  кызматы

 • «Үн почтасы»

  кызматы

 • «4 тил»

  кызматы

 • Онлайн-кинотеатр Этномедиа

  кызматы