Интернет

 • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору

  опциясы

 • «Unlim 24+»

  опциясы

 • «Чексиз түн»

  опциясы

 • «Одноклассники»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «NITRO»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

 • «Чексиз Интернет 1ГБ»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon
 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «MegaCom компаниясына жеңил кадам»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы