КОШУМЧА ИНТЕРНЕТ ТОПТОМДОРУ

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«СУПЕРЫҢГАЙЛУУ» сериясынын топтомдорунун алкагында интернет-трафиктин кошумча көлөмдөрүн кошуп ал, алар негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

«Суперыңгайлуу 1ГБ» кошумча топтому

20.0
Сом.

«Суперыңгайлуу 5ГБ» кошумча топтому

50.0
Сом.

«Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтому

80.0
Cом.

«Суперыңгайлуу 200МБ» кошумча топтому

10.0
Сом.

«Суперыңгайлуу 1ГБ» кошумча топтому

*898*1#

«Суперыңгайлуу 5ГБ» кошумча топтому

*898*5#

«Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтому

*898*10#

«Суперыңгайлуу 200МБ» кошумча топтому

*898*200#

- Кошумча топтомдор «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландардын алкагында (негизги же суткалык топтом үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн учурда)  негизги же суткалык топтомдор  болгон учурда кошулат жана негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин  аракетте болот.

-Кошуу чеги 10,01; 20,01; 50,01; 80,01 сомго барабар.

- «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтомдору:

 • «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу ПРЕМИУМ 195/795», «Суперыңгайлуу 115/145/145NEW/345/395/595», «Суперыңгайлуу аймактык 80NEW», «Суперыңгайлуу аймактык 280»;
 • «Суперыңгайлуу 7» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro», «Суперыңгайлуу 7 аймактык», «Суперыңгайлуу 7 Cтудент», «Суперыңгайлуу 7 Школьный», «Суперыңгайлуу 7 + Youtube», «Суперыңгайлуу 7 Max» и «Суперыңгайлуу 7 Ultra»;
 • Суткалык топтом − 20 сом.

- «Суперыңгайлуу 200Мб» кошумча топтому:

 • «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60», «Суперыңгайлуу сүйлөшүүлөр 60NEW», «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190»;
 • «Суперыңгайлуу 7» тарифинин алкагында «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомуна аракетте болот;
 •  суткалык топтом − 10 сом.

- «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча  топтомдору  «Суперыңгайлуу 200 Мб» кошумча топтому менен бир учурда колдонулбайт.

- Кошумча топтомду кошууда алгач кошумча топтом боюнча көлөмдөр, андан кийин негизги же суткалык топтомдун интернет-трафигинин калдыктары сарпталат (сарпталбаган көлөм бар болсо).

- Абонент буга чейинки кошумча топтом боюнча интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда (баланста жетиштүү сумма болсо), бирдей  же башка жеткиликтүү көлөмдөгү  кошумча топтомдорду бир нече жолу (чектөөсүз) кошо алат.

- Абонент бир эле учурда  ар түрдүү көлөмдөгү жеткиликтүү болгон   кошумча топтомдорду кошсо болот.

- USSD буйруу аркылуу  кошумча топтомду өчүрүүгө мүмкүн эмес.

-  Абонентте  негизги топтомдогу  кошумча топтом активдүү болгон учурда, ал негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо буйруусун терсе,  баланста жетиштүү сумма болгон шартта негизги топтом  жаңыланат, бул учурда кошумча топтом буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин  аракетте болот. Кошумча топтом боюнча  интернет-трафик сарпталгандан кийин, мөөнөтүнөн мурда жаңыланган негизги топтомдун көлөмү сарпталат.

- Эгерде Абонентте Абоненттин негизги топтому менен бир учурда колдонууга мүмкүн болбогон кошумча топтом (суткалык топтом боюнча) активдүү болсо, жана да Абонент балансын толуктап, негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо үчүн буйрууну терсе, кошумча топтом өчүрүлөт, калдыктар которулбайт, негизги топтом жаңыланат. Эгерде кошумча топтомду суткалык жана негизги топтом менен да бир учурда колдонууга мүмкун болсо, анда кошумча топтом суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

- «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландардын алкагында топтомдорду же тарифтик планды алмаштырууда,  кошумча топтом топтомдордун бири/тарифтик план менен дал келбесе, ал өчүрүлөт. Эгерде кошумча топтомду  жаңы негизги топтом менен  бир учурда колдонууга мүмкүн болсо, ал буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

-  Абонент роумингде болгон учурда «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперынгайлуу 10ГБ», «Суперыңгайлуу 200Мб» кошумча топтомдору аракетте болбойт.

- Топтомдордун статусун текшерүү буйруусу:*898#, топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү буйруусу: *505#.

- Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

Топтомдор боюнча ылдамдык трафик менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

Кошумча топтомдор  тарифтик  план  боюнча  активдүү топтом (негизги же суткалык топтом үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн учурда) болгон учурда гана кошулат жана ал аяктаганга чейин аракетте болот.

Бардык баалар КНСТи жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • «Сенин номуруң» жана «Номурду брондоо»

  кызматы

 • Нумеролог

  кызматы

 • «Балдарга» жана «Китеп» порталдары

  кызматы

 • «Ата-Эне көзөмөлү»

  кызматы