Перейти на новый сайт

Кошумча интернет топтомдору

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«ЭЛДИКИ+MegaTV», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ», «ИНТЕРНЕТ» жана «ЧАЛУУЛАР», тарифтик түркүмүнүн алкагында интернет-трафиктин кошумча көлөмдөрүн кошуп ал, алар тарифтин же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

1 ГБ кошумча интернет-топтому

20.0
Сом.

5 ГБ кошумча интернет-топтому

60.0
Сом.

10 ГБ кошумча интернет-топтому

100.0
Cом.

200 МБ кошумча интернет-топтому

10.0
Сом.

1 ГБ кошумча интернет-топтому

*898*1#

5 ГБ кошумча интернет-топтому

*898*5#

10 ГБ кошумча интернет-топтому

*898*10#

200 МБ кошумча интернет-топтому

*898*200#

Кошумча интернет топтомдор  «ЭЛДИКИ+MegaTV», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ», «ИНТЕРНЕТ» жана «ЧАЛУУЛАР» тарифтик түркүмдөрүнүн алкагында аракетте болгон негизги тарифи, же суткалык топтомдор болгондо гана кошулат (негизги же суткалык топтомдор үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн  учурда) жана негизги же  суткалык топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

Кошуу чеги 10,00; 20,00; 60,00; 100,00 сомго барабар.

1 ГБ, 5 ГБ, 10 ГБ кошумча интернет-топтомдору төмөндөгү тарифтер түркүмүнүн алкагында аракетте болот:

 • «ЭЛДИКИ+MegaTV»;
 • «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ»;
 • «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7»;
 • «ИНТЕРНЕТ»: «Интернет Аймактык», «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Мугалим», «Интернет 7 Аймактык», «Интернет 7», «Интернет 7 Max» топтмдорунда;
 • «ЧАЛУУЛАР»: «Билим», «Билим 7» топтомдорунда;
 • 20 сомго суткалык топтом (Интернет тарифтик планынан тышкары).

Маанилүү! Интернетти үзгүлтүксүз колдонууну камсыз кылуу максатында, «Интернет Аймактык», «Интернет Эконом» жана «Интернет Стандарт» 4 жумалык  топтомдорунун алкагында интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда, 20 сомго «1 ГБ кошумча интернет” топтому автоматтык түрдө кошулат. 1 ГБ кошумча интернеттин  көлөмү аяктаганда, топтом жаңыланат. «Интернет 7 Аймактык», «Интернет 7 Эконом» жана «Интернет 7 Max» 7 күндүк топтомдорунун алкагында интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда, баланс жетиштүү болгон шартта негизги топтом автоматтык түрдө жаңыланат, эгерде топтомдун автоматык түрдө жаңылануусу  үчүн баланста каражат жетишсиз болсо, 20 сомго «1 ГБ кошумча интернет” топтому автоматтык түрдө кошулат. 1 ГБ кошумча интернеттин көлөмү аяктаганда, топтом жаңыланат. Кызматты өчүрүү: *898*0#.

200 МБ кошумча интернет-топтому төмөндөгү тарифтик пландар түркүмүнүн алкагында аракетте болот:

 • «Суперыңгайлуу» ТП: «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60», «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60 NEW», «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомдорунда;
 • «Суперыңгайлуу 7» ТП: «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомдорунда.
 • «Чалуулар» ТП: «Чалуулар Эконом», «Чалуулар Стандарт», «Чалуулар Max», «Чалуулар 7» топтомдорунда;
 •  10 сомго суткалык топтом.

- «1 ГБ кошумча интернет», «5 ГБ кошумча интернет», «10 ГБ кошумча интернет»  топтомдору «200 МБ кошумча интернет»  топтому менен бир учурда колдонулбайт.

- Кошумча топтомду кошууда алгач кошумча топтом боюнча көлөмдөр сарпталат, андан кийин  негизги топтомдун, же болбосо суткалык топтомдун интернет-трафиги сарпталат (эгерде сарптала элек көлөм бар болсо).

- Колдонуудагы кошумча топтом боюнча интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда, баланста сумма жетиштүү болгон шартта, Абонент бирдей көлөмдөгү, же башка жеткиликтүү көлөмдөгү кошумча топтомдорду бир нече жолу кошсо болот (чектөөсүз).

- Абонент бир эле убакта жеткиликтүү болгон түрдүү көлөмдөгү бир нече кошумча топтомду кошо алат.

- Эгерде Абоненттин негизги топтомунда кошумча топтом активдүү болгон учурда, абонент негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо буйруусун терсе, баланста жетиштүү сумма болгон шартта  негизги топтом жаңыланат, кошумча  топтом буга чейинки  негизги топтомдун колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот. Кошумча топтом боюнча интернет-трафик сарпталгандан кийин, мөөнөтүнөн мурда жаңыланган негизги топтомдун көлөмү сарпталат.

- Эгерде Абоненттин суткалык топтомунда Абоненттин негизги топтому менен дал келбеген активдүү кошумча топтому бар болуп, жана ошол эле учурда Абонент балансты толуктап, негизги топтомду мөөнөтүнө мурда жаңылоо үчүн буйрууну  терген болсо, кошумча топтом өчүрүлөт, калдыктар өткөрүлбөйт, негизги топтом жаңыланат. Эгерде кошумча топтом суткалык  жана негизги топтомдорго шайкеш келсе,  кошумча топтом суткалык топтомдун жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

- Эгерде негизги топтомдо интернет таратуу жеткиликтүү эмес болсо, кошумча интернет опциясын кошкондо да интернет таратылбайт. Интернетти телефонуңуз аркылуу таратуу үчүн, "Wi-Fi таратуу" кызматын кошуу керек.

- Тарифтик пландардын алкагында топтомдорду алмаштырууда, эгерде  кошумча топтомду тарифтик план / топтомдордун бири менен бир учурда колдонууга мүмкүн болбосо, ал өчүрүлөт. Эгерде кошумча топтом жаңы негизги топтом менен  шайкеш келсе, анда ал буга чейинки негизги топтомдун жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

- Кошумча топтомдор абонент роумингде болгон учурда аракетте болбойт.

- Топтомдордун статусун текшерүү буйруусу: *898#, топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү: *505#.

USSD-буйруу аркылуу автоузартуусу менен (*898*0#) 1 ГБ кошумча интернет топтомун гана өчүрүүгө болот, өчүргөн учурда колдонулбай калган трафиктин калдыктары сакталып калат.

- Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ

- Топтомдор боюнча ылдамдык трафикти адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

- P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

- Бардык баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • Төмөн баланс тууралуу автомаалымдагыч

  кызматы

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • «Куткаруучу тегерек»

  кызматы

 • «Сен кайдасың?»

  кызматы