4 жума үчүн «Чалуулар»

Каалашыңча баарлаш!
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Түйүндөн тышкары 150 мүнөткө  чейин!
 • 4 жума үчүн дароо төлө!
Топтом Чалуулар Эконом Чалуулар Стандарт Чалуулар Max

4 жума үчүн  абоненттик төлөм, сом 

225 300 360
Түйүн ичинде, анын ичинде  Z жана Salam бренддеринин номерлерине чыккан чалуулар ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ
КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар* 10 мүнөт 100 мүнөт 150 мүнөт
**Интернет-трафиктин көлөмү Күн сайын 500 МБ:
250 МБ ( 24 саат аракетте болот) + 250 МБ  (саат 00:00 дөн  08:00гө чейин)
Күн сайын 250 МБ  − бөлүүсүз жана мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта Күн сайын 200 МБ − бөлүүсүз жана мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта
Түйүн ичинде чыккан SMSтер 100 SMS 200 SMS 500 SMS
Суткалык топтом 10 сомдук суткалык топтом 10 сомдук суткалык топтом 10 сомдук суткалык топтом

*«Нур Телеком» (О! бренди), «Скай Мобайл» ЖЧК ( Beeline бренди).

 • Топтомдордун наркы

  Чалуулар Эконом

  225.0
  сом.

  Чалуулар Стандарт

  300.0
  сом.

  Чалуулар Max

  360.0
  сом.
 • Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги

  Чалуулар Эконом

  225.0
  Сом.

  Чалуулар Стандарт

  300.0
  сом.

  Чалуулар Max

  360.0
  сом.
 • Чыккан чалуулар

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана «Салам» соода маркасынын номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар,1 мүнөтү үчүн

  0.95
  сом.

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана Кыргызстандын байланыш операторлорунун номерлерине чыккан SMSтер

  0.95
  сом.

  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар ( «Sky Mobile» ЖЧК,  «НУР Телеком» ЖЧК), 1 мүнөтү үчүн

  1.95
  сом.

  Катталган байланыш операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  5.95
  сом.

  Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык.
 • Кирген чалуулар

  КРдин операторлорунун катталган номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  5.0
  сом.

  Аныкталбаган оператордун номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  3.0
  сом.

  Түз эмес номерлөөсү менен номерлер үчүн бардык кирген чалуулар, эл аралык жана КРдин  мобилдик операторлорунун номерлеринен (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн) кирген чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  0.0
  сом.
 • Жана башкалар

  Абоненттик төлөмдүн наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин базалык тарифтөөсүнүн наркы тарифтин алкагында КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

  Маанилүү! Абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, ошондой эле топтомдун алкагындагы түйүндөн тышкары мүнөттөр сарпталганда, «Чалуулар Эконом», «ЧалууларСтандарт» топтомдору боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук операторлоруна чыккан чалуулар үчүн  1,95 сом өлчөмүндө  түз тарифтөө колдонулат. Түз тарифтөөнүн баалары кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлөт.

  Абоненттик төлөм төлөнгөн учурда, «Чалуулар Max» топтому боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук байланыш операторлоруна чыккан чалууларды 1,00 сом өлчөмүндө түз тарифтөө (кошумча нарк салыгын жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) колдонулат.Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет (1-сек.баштап).

  Кыргызстан боюнча чалуулардын тарифтөөсү 1 секунда.

  Тарифтик пландын топтомдорунун алкагында КР боюнча чалууларды тарифтөөнүн негизги кадамы – 10 секунда.

  Топтомдор боюнча интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  Кайра даректөөдө топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, чалуулар базалык тарифтөөгө ылайык тарифтелет.

  Топтомдор роумингде жеткиликтүү эмес.

  .

 • Төмөндөгү буйруулар аркылуу өз алдынча өтүүгө болот

  Чалуулар Эконом

  *303*27*1#

  Чалуулар Стандарт

  *303*28*1#

  Чалуулар Max

  *303*30*1#
 • Эгерде Сизде Чалуулар тарифтик планы кошулган болсо

  Чалуулар Эконом

  *778*27#

  Чалуулар Стандарт

  *778*28#

  Чалуулар Max

  *778*30#
 • Жана башкалар

  Топтомдун статусун текшерүү

  *778#

  Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү

  *505#

Тарифтик пландын алкагындагы топтомдор баланста жетиштүү сумма болгон шартта (АТ эсептен чыгаруу чегине барабар) төмөндөгү учурларда автоматтык түрдө жаңыланат:

- Топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (4 жума). Топтом сутканын кайсы убактысында кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

- Эгерде абонент ТП алкагында бардык топтомдорду сарптай электе, же болбосо бир топтомдордун бирин сарптагандан кийин топтомду жаңылоону кааласа, абонент топтомду жаңылоо үчүн баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

- Негизги мөөнөт аяктаганга чейин топтомдорду жаңылоо баланста жетиштүү сумма болгон учурда (USSD-буйрууну терүү аркылуу) ишке ашырылат.

- Топтомдорду 4 жумага кайрадан кошууда, топтом боюнча сарпталбай калган мүнөттөрдүн, смс-тердин жана интернеттин калдыктары эч бир учурда которулбайт.

Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, «Чалуулар» тарифинин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн баланста каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 10 сом болгон суткалык топтом кошулат жана   максималдуу ылдамдыктагы 100 МБ интернет-трафик, түйүн ичинде 50 мүнөт жана 10 SMS, КРдин башка уюлдук операторлорунун номерлерине чалуу үчүн 3 мүнөт берилет. Баланста 10,01 сомдон кем эмес каражаттын болуусу шарт. Суткалык топтомду өчүрүү үчүн Сатуу жана тейлөө борборлоруна кайрылып, же *500 номерине чалууга болот, топтом өчүрүлгөндө, негизги абоненттик төлөмдү төлөө үчүн баланста каражат жетишсиз болгон учурда  суткалык топтом кошулбайт. Негизги топтомду жаңылоо үчүн, балансты абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоо зарыл. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет.

Интернетти Wi-Fi аркылуу акысыз таратуу «Чалуулар Эконом», «Чалуулар Стандарт» жана  «Чалуулар Max» топтомдорунда жеткиликтүү эмес. Бул топтомдордо  Wi-Fi аркылуу интернет таратуу «Wi-Fi таратуу» акы төлөнүүчү кызматын кошууда (шилтеме) гана мүмкүн болот. Кызматты кошуу: *776#.

Эгерде негизги топтомдо интернет таратуу жеткиликтүү эмес болсо, кошумча интернет опциясын кошкондо да интернет таратылбайт. Интернетти телефонуңуз аркылуу таратуу үчүн, "Wi-Fi таратуу" кызматын кошуу керек.

Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги, тандалган топтомго жараша аныкталат: 225,00; 300,00; 360,00 сом.

Топтомду алмаштырууда калдыктар которулбайт.

• Интернет топтомдордон тышкары берилбейт, интернетке бөгөттөө коюлат, үн жана  SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет.

• Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафик күн сайын берилет. Топтомдордун алкагында максималдуу ылдамдыктагы суткалык интернет-трафик ченинен ашып кеткенде интернеттин ылдамдыгы азаят.

• Чектөөсүз интернет топтомдор боюнча ылдамдык трафикти адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

• Fair Usage Policy (FUP) тарифте компаниянын бардык абоненттеринин интернеттен ыңгайлуу пайдалануусун камсыздоо үчүн колдонулган жана жүктөм ашыкча болгон учурда түйүндүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Эгерде эсептешүү мезгилинин  ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга  чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет. 

Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

• Тарифтик пландын урунуу циклы стандарттык шарттарга ылайык аныкталат:

  https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

• Кайра даректөөдө негизги топтомдор боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, тарифтөө абоненттин тарифтик планына жараша жүргүзүлөт.

• Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен  «Байланышта» кызматы көрсөтүлөт. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин  (15-суткадан тарта ), «Байланышта» кызматы абонент өзү өчүргөнгө чейин стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 сом, сатуу салыгысыз) көрсөтүлө баштайт.

Бул тарифтик планга өтүүдө «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз аракет мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошууга мүмкүн болбойт.

• Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен кызматы көрсөтүлөт. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-суткадан тарта ), MegaMusic абонент өзү өчүргөнгө чейин (суткасына 1,00 сом, сатуу салыгысыз) көрсөтүлө баштайт.

Бул тарифтик планга өтүүдө MegaMusic кызматы номерде кошулган болсо, акысыз аракет мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошууга мүмкүн болбойт.

• P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөө ылдамдыгы чектелген.

• Көңүл буруңуз! Сиз тандаган топтомду кошуу үчүн SIM-картаны активдештирүүдө, толуктоо  суммасына  башка топтомду кошууну  болтурбоо үчүн, топтомдун абоненттик төлөмүнүн өлчөмүнөн 1 сомдон  5 сомго чейин ашыкча болгон суммага балансты толуктоо талап кылынат. Кошулгандан кийин, топтом стандарттык шарттарда иштейт.

• Топтомдун абоненттик төлөмү бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

• Тарифтин  алкагында  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин  базалык тарифтөө наркы кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • MegaCom Wi-Fi

  кызматы

 • Роумингдеги абоненттер үчүн маалымат

  кызматы

 • «Сенин номуруң» жана «Номурду брондоо»

  кызматы

 • «Туулган күнгө белек»

  кызматы