Wi-Fi таратуу

Wi-Fi таратуу кызматы
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7», «Чалуулар», «Интернет» тарифтик пландары жана «Элдик» сериясынын топтомдору менен, алдын ала төлөө формасында тейленген жеке абоненттер үчүн иштелип чыккан.

 • Кызматты кошуу

  1 күнгө

  10.0
  сом.

  7 күнгө

  40.0
  сом.

  30 күнгө

  100.0
  сом.
 • Кызматты кошуу чеги

  1 күнгө

  10.01
  сом.

  7 күнгө

  40.01
  сом.

  30 күнгө

  100.01
  сом.
 • Жана башкалар

  Кызматтын статусун текшерүү

  0.0
  сом.

  Кызматты өчүрүү

  0.0
  сом.

«Wi-Fi таратуу» кызматынын статусун текшерүү

*776#

Кызматты автоузартуусуз 1 күнгө кошуу

*776*1#

Кызматты автоузартуу менен 7 күнгө кошуу

*776*7#

Кызматты автоузартуу менен 30  күнгө кошуу

*776*30#

«Wi-Fi таратуу» кызматын өчүрүү

*776*0#

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7», «Элдик», «Чалуулар», «Интернет» тарифтик пландары жана     

«Супервыгодные баарлашуулар 50»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар 60»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар New»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар 190»,
«Суперыңгайлуу 7»,
«Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»,
«Суперыңгайлуу 7 аймактык»,
«Супервыгодный 7 Студент»,
«Супервыгодный 7 Школьный»,
«Элдик S»,
«Элдик S+TV»,
«Элдик Интернет 90»,
«Элдик Аймактык1»,
«Элдик Аймактык 2»,
«Элдик 50»,
«Элдик 80»,
«Элдик 120»
«Эконом чалуулар»
«Стандарт чалуулар»
«Max чалуулар»
«Билим»
«Интернет Эконом»
«Интернет Регион»
негизги топтомдору менен «Альфа Телеком» ЖАКтын жеке абоненттери үчүн жеткиликтүү.

Кызматты 1, 7 же 30 күнгө кошуу опциялары бир учурда аракетте болбойт, тактап айтканда эгерде абонентте 7 күнгө интернет таратуу кошулган болсо, абонент буга кошумча 1 же  30 күнгө интернет таратуу опциясын кошо албайт.


Сунушталган кызматтар

 • Сервистик жана шашылыш кызматтар

  кызматы

 • «Баланс+»

  кызматы

 • eSIM

  кызматы

 • Ишенимдүү төлөм

  кызматы