Wi-Fi таратуу

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландары жана  «Суперыңгайлуу» сериясынын топтомдору менен, алдын ала төлөө формасында тейленген жеке абоненттер үчүн иштелип чыккан.

 • Кызматты кошуу

  1 күнгө

  10.0
  сом.

  7 күнгө

  40.0
  сом.

  30 күнгө

  100.0
  сом.
 • Кызматты кошуу чеги

  1 күнгө

  10.01
  сом.

  7 күнгө

  40.01
  сом.

  30 күнгө

  100.01
  сом.
 • Жана башкалар

  Кызматтын статусун текшерүү

  0.0
  сом.

  Кызматты өчүрүү

  0.0
  сом.

«Wi-Fi таратуу» кызматынын статусун текшерүү

*776#

Кызматты автоузартуусуз 1 күнгө кошуу

*776*1#

Кызматты автоузартуу менен 7 күнгө кошуу

*776*7#

Кызматты автоузартуу менен 30  күнгө кошуу

*776*30#

«Wi-Fi таратуу» кызматын өчүрүү

*776*0#

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландары жана     

«Суперыңгайлуу баарлашуулар 60»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар New»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар 190»,
«Суперыңгайлуу 7»,
«Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»,
«Суперыңгайлуу 7 аймактык»  негизги топтомдору менен «Альфа Телеком» ЖАКтын жеке абоненттери үчүн жеткиликтүү.

Кызматты 1, 7 же 30 күнгө кошуу опциялары бир учурда аракетте болбойт, тактап айтканда эгерде абонентте 7 күнгө интернет таратуу кошулган болсо, абонент буга кошумча 1 же  30 күнгө интернет таратуу опциясын кошо албайт.


Сунушталган кызматтар

 • MePlay

  кызматы

 • «Мегажардамчы» мобилдик колдонмосу

  кызматы

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • «Унутулган телефон»

  кызматы