Интернет

 • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору

  опциясы

 • «Чексиз түн»

  опциясы

 • «Одноклассники»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «Чексиз Интернет, Чексиз Интернет 200»

  опциясы

 • «Unlim24, Unlim24+»

  опциясы

 • «NITRO»

  опциясы

 • «Түнкү NITRO»

  опциясы

 • «DEVICE интернет топтомдору»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

 • Белекке Интернет

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «Номурду аныктабоо +»

  кызматы

 • «Номур алмашуу»

  кызматы

 • «4G Wi-Fi Wingle MegaCom»

  кызматы

 • «MegaCom 3G USB-модеми»

  кызматы