Перейти на новый сайт


«Сиздин мобилдик эсебиңиз»

«Сиздин мобилдик эсебиңиз» кызматы аркылуу өзүңүздүн эсебиңиз жөнүндө ар дайым кабардар болуңуз

Сиздин абоненттик номуруңуздун же бөлөк номурдун биллингтин эсебинин деталдоосу e-mail почтаңызга алуу

1.52 сом e-mail'ды каттоо үчүн .
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Өздүк эсебиңиз ар дайым көзөмөлдө

«Сиздин мобилдик эсебиңиз» кызматы - бул бир же андан ашык мобилдик номурлардын эсебинин деталдоосун ай сайын электрондук почтаңызга алып туруу мүмкүнчүлүгү.

Өз номурунун эсебинин деталдоосун алуу:

Е-mail-ди каттоо үчүн өз мобилдик номурунан 130 номуруна (1,52 сом/SMS) электрондук почтанын дарегин камтыган SMS жөнөтүү жетиштүү жана ай сайын көрсөтүлгөн e-mail-ге эсебиңиздин деталдоосун алып тура аласыз. Мындан тышкары электрондук почтаңызга отчеттун ийгиликтүү жөнөтүлгөндүгү тууралуу SMS келет. Электрондук даректи алмаштыруу зарылчылыгы келип чыккан учурда, жаңы даректи 130 номуруна жөнөтүү жетиштүү.

Башка номурдун эсебинин деталдоосун алуу:

Сиздин e-mail-ге башка номурдун эсебинин деталдоосун алуу үчүн ал абоненттин макулдугу талап кылынат. Эгерде Сизде e-mail катталбаган болсо, абонент өз тастыктоосун жөнөтө албайт, Сиз дагы буйруу жөнөтө албайсыз.

 • Профилди башкаруу

  055Ахххххх номуруна Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алууга уруксаат берүү 
  Буйруунун демилгечиси: текшерилүүчү абонент

  0.0
  сом.

  055Ахххххх абонентинин эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамы
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.

  Текшерүүчү абоненттердин жалпы тизмесин текшерүү
  Буйруунун демилгечиси: текшерилүүчү абонент

  0.0
  сом.

  Текшерүүчү абоненттердин жалпы тизмесин текшерүү
  Буйруунун демилгечиси: текшерилүүчү абонент

  0.0
  сом.

  Текшерилүүчү абонентти тизмеден өчүрүү 
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.

  Текшерүүчү-Абоненттин Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алуусуна тыюу салуу
  Буйруунун демилгечиси: текшерилүүчү абонент

  0.0
  сом.
 • Эсептин деталдоосуна кайрадан сурам жөнөтүү

  Өз эсебинин мурдагы айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам: 
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  10.0
  сом.

  Өз эсебинин өткөн айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам 
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  10.0
  сом.

  055Ахххххх абонентинин эсебинин мурдагы айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент 

  10.0
  сом.

  Өз эсебинин мурдагы айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам: 
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  10.0
  сом.
 • Кызмат боюнча сурамдарды алууга тыюу салуу буйруулар

  Бардык абоненттерден эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууга тыюу салуу
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.

  055Ахххххх абонентинен эсептин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууга тыюу салуу-номурду кара тизмеге кошуу
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.

  Бардык абоненттерден эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууну кайрадан баштоо 
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.

  055Ахххххх абонентинен эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууну кайрадан баштоо-номурду кара тизмеден өчүрүү
  Буйруунун демилгечиси: текшерүүчү абонент

  0.0
  сом.
 • Башка буйруулар

  Кызмат боюнча маалымат жана башкаруу буйрууларынын тизмеси
  Буйруунун демилгечиси : жалпы буйруу

  0.0
  сом.

  Жашыруун сөздү тактоо
  Буйруунун демилгечиси: жалпы буйруу

  0.0
  сом.

  Кызматты өчүрүү
  Буйруунун демилгечиси: жалпы буйруу

  0.0
  сом.
 • Эсептин деталдоосун ай сайын алып туруу үчүн e-mail-ди каттоодон өткөрүү

  130 кыска номуруна электрондук почтанын дареги менен чыккан SMS

  1.52
  сом.

 • Профилди башкаруу

  055Ахххххх абонентинин эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамы
   

  *130*055Ахххххх#

  055Ахххххх номуруна Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алууга уруксаат берүү 

  *130*2*055Ахххххх#

  Текшерүүчү абоненттердин жалпы тизмесин текшерүү

  *130*4#

  Текшерилүүчү абоненттердин жалпы тизмесин текшерүү

  *130*5#

  Текшерилүүчү абонентти тизмеден өчүрүү 

  *130*0*055Ахххххх#

  Текшерүүчү-Абоненттин Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алуусуна тыюу салуу

  *130*3*055Ахххххх#
 • Эсептин деталдоосуна кайрадан сурам жөнөтүү

  Өз эсебинин өткөн айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам 

  *130*1*1#

  055Ахххххх абонентинин эсебинин өткөн айдагы деталдоосун алууга кайрадан сурам 

  *130*1*1*055Ахххххх#

  Өз эсебинин мурдагы айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам

  *130*1*0#

  055Ахххххх абонентинин эсебинин мурдагы айдагы деталдоосун кайрадан алууга сурам

  *130*1*0*055Ахххххх#
 • Кызмат боюнча сурамдарды алууга тыюу салуу буйруулар

  Бардык абоненттерден эсебинин деталдоосун алууга уруксат сурамдарын алууга тыюу салуу

  *130*6#

  055Ахххххх абонентинен эсептин деталдоосун алууга уруксат сурамдарын алууга тыюу салуу - номурду кара тизмеге кошуу

  *130*6*055Ахххххх#

  Бардык абоненттерден эсебинин деталдоосун алууга уруксат сурамдарын алууну кайрадан баштоо 

  *130*7#

  055Ахххххх абонентинен эсебинин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууну кайрадан баштоо-номурду кара тизмеден өчүрүү

  *130*7*055Ахххххх#
 • Башка буйруулар

  Кызмат боюнча маалымат жана башкаруу буйрууларынын тизмеси

  *130#

  Жашыруун сөздү тактоо

  *130*9#

  Кызматты өчүрүү

  *130*00#

Кызмат MegaComдун корпоративдик абоненттеринен (өздүк эсебинде бирден көп номуру бар) башка абоненттеринин бардыгына жеткиликтүү.

Жеке тарифтик пландардын абоненттери гана текшерилүүчү абоненттер боло алышат.

Текшерилүүчү абоненттердин тизмесине 10го чейинки номурду киргизүүгө болот.

Эсептин деталдоо файлы PDF-форматта даярдалып жана e-mail-ге zip-архивде орус тилинде жөнөтүлөт;

Маалыматтарды коргоо максатында архивди ачуу үчүн кошумча жашырын сөз талап кылынат. Жашырын сөздү тактоо үчүн *130#9# буйруусун териңиз.

Буйрууну e-mail катталган номурдан гана терүү керек.

Башка номурдун эсебинин деталдоосуна уруксаат алуу үчүн суткасына 10дон ашпаган сурам жөнөтүүгө болот.

e-mail жөнөтүүнүн форматы: name@domen

Башка номурдун эсебинин деталдоосун алуу макулдук алынгандан тартып жеткиликтүү болот, андан эрте болгон учурдун деталдоосу жеткиликтүү болбойт.

Өткөн/мурдагы айдагы эсептин деталдоосун алууга кайрадан жөнөтүлгөн сурам үчүн эсептөөлөр Сиздин e-mail-ге ийгиликтүү жөнөтүлгөндөн кийин Сиздин эсебиңизден алынат.

Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алууга тыюу салуу активдүү болсо, «Ата-эне көзөмөлү» кызматы боюнча Сиздин номуруңузду текшерүүчү абоненттин профилине кошкон учурда, тыюу салуу автоматтык түрдө өчүрүлөт. Профилге кошулгандан кийин текшерүүчу абонентке Сиздин эсебиңиздин деталдоосун алууга тыюу салууну кайрадан киргизе аласыз.

Бардык абоненттерден эсептин деталдоосун алууга уруксаат сурамдарын алууну кайрадан кошууда , кара тизмеге киргизилген номурлар өчүрүлбөйт.

Еmail-ди алгачкы жолу каттоодон өткөргөндөн кийин 24 сааттын ичинде Сизге өткөн ай үчүн өз эсебиңиздин деталдоосуна акысыз сурам мүмкүнчүлүгү жеткиликтүү болот. Эгерде Сиз эсептин деталдоосун кайрадан алуу буйруусун(*130*1*1# чалуу ) 24 сааттын ичинде 1ден ашык жолу терсеңиз, сурамдар тарифтелет.


Сунушталган кызматтар

 • «Call-Борборду уюштуруу»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы

 • «Бирдиктүү корпоративдик түйүн»

  кызматы

 • «Сен кайдасың?» корпоратив

  кызматы