Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган» корпоратив

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Сен кайдасың?» корпоратив

  кызматы

 • «Мобилдүү кеңсе»

  кызматы

 • Номурду аралыктан калыбына келтирүү

  кызматы

 • «Лимиттөө»

  кызматы