Опциялар

 • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору

  опциясы

 • «Бактылуу номур»

  опциясы

 • «Сүйүктүү номур»

  опциясы

 • «Түнкү сүйлөшүүлөр+»

  опциясы

 • «Хит 25, 50, 100»

  опциясы

 • «INSIDE» мүнөттөр топтомдору

  опциясы

 • «Эксперт»

  опциясы

 • «Сүйүктүү өлкө +» VIP

  опциясы

 • «Орусия эми жакыныраак»

  опциясы

 • «Сизге кат»

  опциясы

 • «Чексиз Интернет, Чексиз Интернет 200»

  опциясы

 • «Unlim24, Unlim24+»

  опциясы

 • «Чексиз түн»

  опциясы

 • «Opera Mini менен Чексиз Интернет»

  опциясы

 • «MEGOGO кинозалы»

  опциясы

 • «NITRO»

  опциясы

 • «Түнкү NITRO»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

 • Белекке Интернет

  опциясы

 • «SMS Баарлашуу»

  опциясы

 • «SMS Марафон»

  опциясы

 • «INSIDE» SMS топтомдору

  опциясы

 • «INSIDE» MB топтомдору

  опциясы

 • «INSIDE» MMS топтомдору

  опциясы

 • «Даңк+»

  опциясы

 • «Визуалдык»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «Мобилдүү кеңсе»

  кызматы

 • «Лимиттөө»

  кызматы

 • Номурду аралыктан калыбына келтирүү

  кызматы

 • Бөлүнгөн канал аркылуу интернет

  кызматы