Перейти на новый сайт

Корпоративдик кардарларынын келишим түзүү документтери

КОРПОРАТИВДИК ТЕЙЛӨӨГӨ КЕЛИШИМ ТҮЗҮҮ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ БОЛГОН ДОКУМЕНТТЕР:

  • Акыйкат министрлигинде юридикалык жак катары катталган күбөлүктүн көчүрмөсү
  • Компаниянын жетекчиси кол коюп, мөөр басылган, юридикалык дареги жана банк реквизиттери көрсөтүлгөн бланк (юридикалык дареги, банк, банктын дареги, р/с, ИНН, БИК, РНИ коду)
  • «Альфа Телеком» ЖАК менен иш жүргүзүү жөнүндөгү кызыкчылыктарын көрсөткөн ишеним берүүчүнүн негизги ишеним каты 
  • Өкүлдүн паспортунун көчүрмөсү (каттоосу менен)
  • Уюмдун мөөрү
  • Компанияда биринчи жакты дайындоо жөнүндөгү документтер
  • Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндөгү келишим
  • Уставдын көчүрмөсү
  • ТМБ алуу үчүн бир жолку ишеним кат (сим картаны алуу үчүн кайрылган сайын)

Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндөгү келишим

Кредиттик түрдө эсептешүүгө

«Альфа Телеком» ЖАК менен иш жүргүзүү жөнүндөгү кызыкчылыктарын көрсөткөн ишеним берүүчүнүн негизги ишеним каты

Кайрадан каттоого жазылган арыз

* Компаниянын кызыкчылыктарын жетекчи өзү көрсөткөн учурда