Перейти на новый сайт


Кызматтар

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • «Эл аралык байланыш»

  кызматы

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • Номурду аныктагыч

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

Сунушталган кызматтар

 • Ким чалды?

  кызматы

 • Онлайн-кинотеатр Этномедиа

  кызматы

 • Постоплатный Интернет-роуминг

  кызматы

 • «Сен кайдасың?»

  кызматы