Кызматтар

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • «Эл аралык байланыш»

  кызматы

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • Номурду аныктагыч

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

Сунушталган кызматтар

 • «Видеочалуу»

  кызматы

 • «Сиздин мобилдик эсебиңиз»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • Mega iTV

  кызматы