Кызматтар

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • «Эл аралык байланыш»

  кызматы

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • Номурду аныктагыч

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

Сунушталган кызматтар

 • «MegaComꞌго жеңил кадам»

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Мобилдик айлык акы»

  кызматы

 • «Эл аралык байланыш»

  кызматы