MegaCom'до иштөө

 • Бош жумуш орундары

 • Жумушка алуунун жол-жобосу

 • Резюмени туура тариздөөнүн эрежелери

Сунушталган кызматтар

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • "Телефон кайда?"

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы