MegaCom'до иштөө

 • Бош жумуш орундары

 • Жумушка алуунун жол-жобосу

 • Резюмени туура тариздөөнүн эрежелери

Сунушталган кызматтар

 • «Роумингдеги интернет-топтомдор»

  кызматы

 • «MegaCom смартфондору»

  кызматы

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы