Перейти на новый сайт

«Жакын адамдар»

Жакындарыңызга өзүңүздүн эсебиңизден чалуу аткарганы мүмкүнчүлүк бериңиз

Чакырып жаткан абонент үчүн 

0.0 сом/мүн.

Чакырылып жаткан абонент үчүн

1.0 сом/мүн.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Жакын адамдар» - жакын адамдар жөнүндө кам көрүү эң оңой!

Аталган опциядан пайдаланып, Сиздин үй-бүлөңүздүн мүчөлөрү жана жакындарыңыз өз телефонунда Сиздин номурду белгиленген комбинация менен бирге сактап алып, Сиздин эсебиңизден чалуу аткара алышат. Ал эми, Сиз, алардан кирген чалууларды кошумча уруксат берүүсүз кабыл ала аласыз.

Чакырып жаткан абонент үчүн 
*212 жана чакырылып жаткан абоненттин номуру терүү жетиштүү
(*212055ххххххх форматында кашаасы жана боштугу жок).

Чакырылып жаткан абонент үчүн
Номурду тизмеге* төмөнкү буйрууну терүү аркылуу кошууга болот *212*1*055ххххххх#

Кызматты көрсөтүү шарты

0.0
сом.

Чакырып жаткан абонент үчүн

0.0
сом.

Чакырылып жаткан абонент үчүн

1.0
сом/мүн.

Чакырып жаткан абонент үчүн  *212 жана чакырылып жаткан абоненттин номуру терүү жетиштүү

*212055ххххххх форматында кашаасы жана боштугу жок

«Жакын адамдар» тизмесиндеги номурларды текшерүү

*212*1*055ххххххх#

«Жакын адамдар» тизмесинен номурду чыгаруу

*212*0*055ххххххх#

«Жакын адамдар» тизмесиндеги номурларды текшерүү

*212*1#

Бардык номурларды тизмеден чыгаруу

*212*0#

«Кызмат боюнча Жакын адамдардан гана чалууларды алуу» функциясы

*212*01#

«Кызмат боюнча Жакын адамдардан гана чалууларды алуу» функциясын өчүрүү

*212*001#
 • Абонент «Досумдун эсебинен чалуу» кызматы өчүрүлгөн учурда, номурду «Жакын адамдар» тизмесине кошуу аракетин аткарса, номур «Жакын адамдар» тизмесине кошулат, бирок кызмат иштебейт. Опцияны активдештирүү үчүн абонент «Досумдун эсебинен чалуу» кызматын кошуусу зарыл. Бул эреже, «Досумдун эсебинен чалуу» кызматы өчүрүлгөн учурда терилген башка буйрууларга да тиешелүү.
 • Эгерде Сиз «Сенин номуруң» кызматы аркылуу номурду алмаштырсаңыз, «Жакын адамдар» опциясынын профили автоматтык түрдө жаңы номурга которулат.
 • «Жакын адамдар» опциясынын «Досумдун эсебинен чалуу» кызматынын Тыюу салынган номурлар тизмеси менен иштеши:

Эгерде «Жакын адамдар» тизмесине кошулган абонент, «Досумдун эсебинен чалуу» кызматынын Тыюу салынган номурлар тизмесинде болсо, номур автоматтык түрдө Тыюу салынган номурлар тизмесинен чыгарылат жана «Жакын адамдар» тизмесине кошулат.

Эгерде «Жакын адамдар» тизмесине кошулган абонент Тыюу салынган номурлар тизмесине киргизилсе, номур автоматтык түрдө «Жакын адамдар» тизмесинен өчүрүлөт жана Тыюу салынган номурлар тизмесине которулат.


Сунушталган кызматтар

 • Номурду аралыктан калыбына келтирүү

  кызматы

 • Пауза

  кызматы

 • «Бизнес чакырык»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы