«MegaMusic»

Тандап алыңыз
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

MegaMusic кызматы чалуунун стандарттык сигналын белгилүү сүйүктүү обонго же башка үндөргө алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт.

Кызматты биринчи жолу кошууда MegaMusic кызматын колдонуунун акысыз мөөнөтү (14 сутка) аракетте болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-суткадан тарта) MegaMusic кызматы абонент өзү өчүргөнгө чейин стандарттык шарттарда көрсөтүлөт.

 

 

Абоненттик төлөм суткасына 

1.0
сом.

Бир мүнөт чалуунун наркы, төртүнчү мүнөттөн баштап

1.0
сом.

 • USSD-буйруу

  Кызматты кошуу

  *700*1#

  Кызматты өчүрүү

  *700*0#

  Кызмат тууралуу маалымат

  *700#
 • SMS-буйруу

  Кызматты кошуу

  700 номуруна «+» белгиси менен SMS-билдирүү
 • IVR-буйруу

  Кызматты кошуу

  Мобилдик телефонуңуздан *700 номуруна чалуу

Кызматты IVR, SMS, USSD-меню же сайт аркылуу кошуу мүмкүн:

 1. Мобилдик телефонуңуздан *700 номуруна чалуу аткарыңыз жана автомаалымдагычтын жолдомосун жолдоңуз.
 2. 700 номуруна «+» белгиси менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз. Тандалган обондун же тамашанын коду менен SMS жөнөтүүдө тапшырык болот, ал баардык чалган абоненттер үчүн чакырыктын ордуна автоматтык түрдө орнотулат.
 3. *700# чакыруу USSD-сурамын аткарып, автомаалымдагычтын жолдомосун жолдоңуз.
 4. www.megamusic.megacom.kg сайтынан каттоодон өтүңүз.

 
MegaMusic кызматы кошулгандан кийин Сизге 2 SMS-билдирүү жөнөтүлөт. Биринчи SMS абонентке MegaMusic кызматы кошулганын билдирет. Экинчи SMS-билдирүү менен кызматты башкаруу үчүн интернет-сайттын дарегин жана паролду аласыз.

 

*700 номуруна чалуунун тарифтөөсү төртүнчү мүнөттөн башталат, алгачкы үч мүнөт акысыз. Бир мүнөт чалуунун наркы салыктарды эсепке алуу менен 1 сом. Тарифтөө мүнөтүнө

 

Кызматтын алкагында

 • персоналдык тизмекти калыптоо мүмкүнчүлүк каралган;
 • персоналдык тизмектеги обондорду чалуудагы чакырыктын ордуна алмаштыруу үчүн колдонуу;
 • персоналдык тизмектеги обондорду угуу;
 • «Музыкалык автомат» функциясын кошуу (жоопту күтүүдөгү стандарттык сигналдын ордуна персоналдык тизмектен кокустан тандалган обондун жаңырышы).
 • Баардык чалган абоненттер үчүн жаңырган обонду орнотуу.  

"MegaMusic обонду көчүрүү" сервиси башка MegaСom абонентинен обонду көчүрүү жолу менен чакырыктын ордуна обонду кошууга жол берет.
 Чалуу аткарып жаткан маалдагы жаңырган обонду көчүрүү үчүн абонент трубканы көтөргөнгө чейин телефондогу клавиатурадан * (жылдызча) белгисин басуу керек.
* (жылдызча) белгисин баскандан кийин Сиз өз тизмегиңизге кошууну каалаган обондун аталышы, наркы тууралуу маалыматты жана кодду камтыган SMS-билдирүү келет. Тапшырыкты тастыктоо үчүн кодду 700 номуруна жөнөтүү керек.
Көңүл буруңуз! 700 номуруна SMS-билдирүүнү жөнөтүү менен Сиз кызматтын баардык көрсөтүү эрежелери жана "MegaMusic обонду көчүрүү" сервисинин шарттары менен MegaMusic кызматын автоматтык түрдө автивдештирилишин тастыктайсыз.
Төмөнкү обондорду көчүрүүгө аракет көргөн жагдайда обонду көчүрүү мүмкүнчүлүгү көрсөтүлбөй.
Аудиобазадан өчүрүлгөн обондор (азыркы учурда сатып алууга мүмкүн эмес болгон обондор, анткени алар MegaMusic аудиобазасынан өчүрүлгөн, бирок буга чейин абонент тарабынан сатылып алынып, анын персоналдык тизмегинде орун алган жана кирген чалуулар үчүн жаңырып турат). 
 MegaCom абоненттеринин менчик обондору (WEB-интерфейс аркылуу жүктөлгөн же 700 номуру боюнча IVR-менюда жазылган). Бул жагдайда * (жылдызчаны) баскандан кийин Сизге обон тапшырык үчүн жеткиликтүү эместиги тууралуу SMS-билдирүү келет.


Сунушталган кызматтар

 • «Куратордун жеке кабинети»

  кызматы

 • «Call-Борборду уюштуруу»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы

 • «Бизнес чакырык»

  кызматы