«Байланышта»

«Байланышта» кызматы− бул ар дайым байланышта болуу, башка абоненттерден үн билдирүүлөрүн алуу жана Сизге чалган абоненттерге Сиздин кайрадан байланышта экендигиңизди маалымдоо мүмкүнчүлүгү.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

   «Байланышта» кызматынын жардамы менен төмөндөгү аракеттерди аткарууга болот:

 • жазылган абонент абоненттин телефону өчүрүлгөн/түйүндүн камтуу аймагынан тышкары/бош эмес болгон учурда кабыл алынбаган чалуулар (чалууну күтүү жана кармап туруу кызматы активдүү  болбогон шартта) тууралуу маалымат алып, же болбосо чалып байланыша албай калган абонент тарабынан калтырылган үн билдирүүсүн уга алат;
 • абоненттин телефону өчүк же жеткиликтүү эмес болгон учурда чалып, байланыша  албаган абоненттерге абоненттин кайрадан байланышта экендиги тууралуу автоматтык түрдө маалымдоо келет (бул опция MegaCom түйүнүндө гана иштейт).
 • «Байланышта» кызматына кошулган Абонент үчүн үн кутучаны угуу тарифтелбейт.
 • MegaCom же башка түйүндүн абоненти  калтырган үн билдирүү MegaCom номерине чыккан чалуу катары тарифтелет ( анын тарифтик планына ылайык).

 

   «Байланышта» кызматын кошуудагы стандарттык профиль:

 • Кабыл алынбаган чалуулар жөнүндө билдирүүлөрдү алуу – кошулган.
 • Чакырылып жаткан абоненттер жөнүндө автоматтык маалымдоо – кошулган.
 • Чалуу аткарган абоненттерге автоматтык маалымдоо – өчүрүлгөн ( «Мен чалдым / Мага чалышты» кызматы активдүү болгон шартта).

Кошуу

Акысыз.

Үн кутучасын угуу

Акысыз.

Абоненттик төлөм

1.17
сом/суткасына.

Кызматты кошуу чеги

1.5
сом.

Байланышта» кызматы боюнча кирген SMSтер

Акысыз.

«Байланышта» кызматын кошуу

*970*1#

«Байланышта» кызматын өчүрүү

*970*0#

Б абонентинин түйүндө  пайда болгондугу тууралуу А абонентине маалымдоону кошуу ( Б абоненти кошот)

*970*2#

Б абонентинин түйүндө пайда болгондугу тууралуу А абонентине маалымдоону өчүрүү (Б абоненти өчүрөт)

*970*3#

Сервис тууралуу кыскача маалымат

*970#

Чалган абоненттердин маалымдоолорун өчүрүү

*970*3#
 1. Кызмат роумингде көрсөтүлбөйт, бул учурда  абон.төлөм  абоненттин эсебинен алына берет. Кызматтын аракети кайра даректөөгө негизделгендиктен, ашыкча чыгымдарды болтурбоо үчүн  роумингге чыгуунун алдында  кызматты өчүрүү сунушталат.
 2. Кызмат «Байланыш технологиялары» ЖЧК севис-провайдери менен биргеликте көрсөтүлөт.
 3. Кызматты активдештирүүдө акысыз сыноо мөөнөтү берилбейт.
 4. Кызматты кошуп алган абонент үчүн үн кутучасын угуу тарифтелбейт.
 5. SMS билдирүүнү жеткирүү мөөнөтү –  3 сутка.
 6. Кабыл алынбаган чалуулар жана түйүндө абоненттин пайда болгондугу тууралуу абоненттерге (чакырылып жаткан жана чалуу аткарып жаткан) маалымдоо абоненттин профилинин тилине ылайык жүргүзүлөт.
 7. Үн билдирүүнүн максималдуу узактыгы −  3 мүнөт, минималдуу узактыгы − 3 секунда.
 8. Үн билдирүүлөр кутучасындагы  билдирүүлөрдүн максималдуу саны чектелбейт.
 9. Бир үн билдирүү   7 күн сакталат. Бул мөөнөттөн ашып кеткенде билдирүү автоматтык түрдө өчүрүлөт.
 10.  «Байланышта» кызматын өчүрүүдө абоненттин үн кутучасы 7 күн серверде сакталып турат, андан кийин өчүрүлөт.
 11. Сервис боюнча номер (IVR жана  SMS)  «Кыска SMS жана IVR номерлерге тыюу салуу» кызматынын номерлеринин тизмесине кирбейт.
 12. Эгерде А абоненти С абонентине(С абонентинде «Байланышта» кызматы кошулган) кайра даректөө коюлган Б абонентине чалса,  анда кош даректөө иштебейт, абонент стандарттуу автожоопту угат (өчүрүлгөн\жеткиликтүү эмес).
 13. Келип түшкөн үн билдирүүлөрү тууралуу SMS  абоненттерге   «Voice Mail» жөнөтүүчүсүнөн келет.
 14.  Б абонентинин  телефону өчүрүлгөн же түйүндүн тейлөө аймагынан тышкары болгон учурда, А  абонентинин чалгандыгы тууралуу  билдирүү  «Na svyazi» жөнөтүүчүсүнөн келет.
 15. Каржылык бөгөт коюлган учурда  Абонент «Байланышта» кызматы боюнча анын почта кутучасына калтырылган  үн билдирүүлөрүн уга албайт. Бул учурда кабыл алынбаган чалуулар жана Б  Абонентинин түйүндө пайда болгондугу тууралуу  маалымат Абонентке      ( кызматы төлөмдү күтүү абалында болгон) келе берет.
 16. Телефон номерлери, кабыл алынбаган чалуулардын убактысы, калтырылган билдирүүлөрдүн саны тууралуу маалыматты камтыган SMS-билдирүүлөр Абонентке мобилдик телефон жандырылгандан кийин же түйүндүн ишенимдүү кабыл алуу аймагында болгон учурда жеткирилет.
 17. Кабыл алынбаган чалуулар тууралуу маалымдоолор, жана да кызматты башкаруу  Абонент тарабынан тандалган профилдин тилине ылайык жүргүзүлөт (баштапкы абалында – орус тили).
 18.  «Мен чалдым/Мага чалышты» кызматын өчүргөн учурда, чалуу аткарган  абоненттерге  маалымдоо функциясын кошуу  автоматтык түрдө  ишке ашат.
 19.  Кызмат «Salam» жана  «Z» бренддеринин тарифтик пландарынан, жана да  «Чектөөсүз 4G» сериясынын тарифтик пландарынан, «Үй интернети» жана  «Мега Бит» тарифтик пландарынан башка бардык коммерциялык тарифтик пландарда  жеткиликтүү.
 20. «Байланышта» кызматынын технологиялык номери (шартсыз даректөө коюла турган): +996555396030.
 21. Баалар КНСти эсепке алуу менен ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

Сунушталган кызматтар

 • «Лимиттөө»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы

 • «VIP Service»

  кызматы

 • Бөлүнгөн канал аркылуу интернет

  кызматы