Перейти на новый сайт


«IVR витрина»

  • Сүрөттөлүшү
  • Наркы жана тарифтөөсү
  • Башкаруу буйруулары
  • Эрежелер жана чектөөлөр

«IVR витрина» сервиси - бул таанышуу кызматтарына жана музыкалык плеерге ыкчам жетки алууга шарт түзгөн, сервистин башка колдонуучуларына менен үн саламдашууларын жөнөтүүгө, өздүк анкетаны түзүүгө, үн билдирүүлөрүн калтырган, аудиокитептерди жана тилдерди изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзгөн маалымат-көңүл ачуучу үн порталы.

Таанышуу порталы реалдуу убакыт режиминде баарлашуу үчүн маектешти издөө мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Кокустан тандалган маектеш менен жана ошондой эле үн анкеталарынын жана билдирүүлөрдүн ээси менен бааралашуу мүмкүнчлүгү тартууланат. Порталда колдонуучу өзүнүн жынысын жана жаш курагын көрсөтөт. 
Маектештин тандалышы көрсөтүлгөн параметрлер боюнча автоматтык түрдө ишке ашырылат. Колдонуучу реалдуу убакыт режиминде баарлашуудан тышкары, башка колдонуучулардын үн анкеталарын, үн билдирүүлөрүн уга алат, ошондой эле өзүнүн анкетасын жазып, башка колдонуучуларга үн билдирүүлөрдү калтыра алат.
Колдонуучу Online жана Offline статусуна ээ боло алат:

  • Online – бул статус, колдонуучу сервистин башка колдонуучуларына баарлашууга жеткиликтүү экендигин билдирет.
  • Offline – бул статус, колдонуучу сервистин алкагында чалууларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн өчүргөн дегенди түшүндүрөт.

Медиа-плеер

Музыкалык меню Сиздин жүргөн жериңизге карабастан жана телефондук аппараттын моделине көз карандысыз музыканы угууга мүмкүнчүлүк түзөт. Сервисти башкаруу IVR меню жана USSD сурам аркылуу ишке ашырылат. Сервис орус жана кыргыз тилдеринде көрсөтүлөт.

«Китепкана» бөлүмү
Китеп чыгармаларын IVRга чалуу аркылуу угуу. 
Сервис плеер принцибинде иштейт жана кийинки функционалга ээ:

  • Каталог боюнча аудиокитептерди издөө;
  • Аудиокитептерди угуу;
  • 1 мүнөтартка жана алдыга түрүү, кийинки жана буга чейинки китепке өтүү;
  • Китептин арасына тасма салуу, кийинки жолу сакталган жерден баштап угуу.

«Тилдердин чебери» - бул аудиосабактар, тилачарлар, сөздүктөр жана тесттер берилген үн сервиси.
2 деңгээл каралган: 1) баштапкы жана 2) өнүккөндөр. Сервис 55 сабакты камтыйт, алардын биринин орто узактыгы 5-10 мүнөт.
Сабактарда жана сөздүктөрдө тасма салуу каралган, кийинки жолу сервиске чалууда  аларга кайтуу мүмкүн.
Сервис SMS интерфейс менен толукталган, бул өткөн материалды кайталоо үчүн маалыматты текст түрүндө SMS-билдирүүлөрдө берип, тилдерди үйрөнүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.

«IVR-витрина» сервиси «Intech-KG» ЖЧК  контент-провайдери тарабынан көрсөтүлөт.

Кошуу/өчүрүү

0.0
сом.

Абоненттик төлөм

5.0
сом/күн.

  • USSD-буйруу

    Жазылууну ишке ашыруу

    *777*1#

    Жазылуудан баш тартуу

    *777*2#
  • Кыска номурга жазылуу

    Кошуу

    777
  • -Биринчи жолу кошулууда 72 сааттык акысыз байкап көрүү мөөнөтү берилет.
  • Үн билдирүүлөр кутусундагы билдирүүлөрдүн максималдуу саны 20 билдирүүдөн ашпашы керек.
  • Роумингде сервис жеткиликтүү эмес.
  • Баалар КНСти эсепке алуу менен ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

 


Сунушталган кызматтар

  • «Лимиттөө»

    кызматы

  • Бөлүнгөн канал аркылуу интернет

    кызматы

  • «Бирдиктүү корпоративдик түйүн»

    кызматы

  • «Бизнес чакырык»

    кызматы