Перейти на новый сайт


#Суперыңгайлуу 7

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф!
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф!
 
«СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7» жаңы тарифи!

 • Чектөөсүз  интернет жана чектелбеген абдан чоң  көлөмдөр
 • Ар бир топтомдо түйүндөн тышкары мүнөттөр
 • Түйун ичинде акысыз баарлашуулар жана SMSтер
  #Суперыңгайлуу 7 #Суперыңгайлуу 7 Max

Интернет-топтомдор

10 ГБ 20 ГБ
КРдин башка мобилдик түйүндөрүнө чыккан мүнөттөр 5 20
Түйүн ичинде чалуулар 7 суткага 500 мүнөт 7 суткага 1000 мүнөт
Түйүн ичинде SMSтер 500 500
Wi-Fi таратуу жок ооба
Абоненттик төлөм ( 7 сутка үчун) 115 165
 • Топтомдордун наркы

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7

  115.0
  Сом.

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Max

  165.0
  Сом.
 • Чыккан чалуулар

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана «Салам» соода маркасынын номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар,1 мүнөтү үчүн

  0.95
  Сом.

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана  Кыргызстандын байланыш операторлорунун номерлерине чыккан SMSтер

  0.95
  Сом.

  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар ( «Sky Mobile» ЖЧК,  «НУР Телеком» ЖЧК), 1 мүнөтү үчүн

  3.0
  Сом.

  Катталган байланыш операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  5.95
  Сом.

  Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык.
 • Кирген чалуулар

  КРдин операторлорунун катталган номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  5.0
  Сом.

  Аныкталбаган оператордун номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  3.0
  Сом.

  Түз эмес номерлөөсү менен номерлер үчүн бардык кирген чалуулар, эл аралык жана КРдин  мобилдик операторлорунун номерлеринен (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн) кирген чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  0.0
  Сом.
 • Жана башкалар

  Абоненттик төлөмдүн наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин базалык тарифтөөсүнүн наркы тарифтин алкагында КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

  Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет(1-сек.баштап).

  Кыргызстан боюнча чалуулардын тарифтөөсү 1 секунда.

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планынын топтомдорунун алкагында КРдин аймагы боюнча тарифтөө кадамы 10 секунданы түзөт.

  Топтомдор боюнча интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  Кайра даректөөдө топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, чалуулар базалык тарифтөөгө ылайык тарифтелет.

  «Суперыңгайлуу 7» тарифтик планынын топтомдору  роумингде жеткиликтүү эмес.

  .

 • Төмөндөгү буйруулар аркылуу өз алдынча өтүүгө болот

  «Суперыңгайлуу 7» топтому

  Жабык

  «Суперыңгайлуу 7 Max» топтому

  Жабык
 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТПнын топтомун мөөнөтүнөн мурда жаңылоо

  «Суперыңгайлуу 7» топтомуна алмаштыруу

  *778*18#

  «Суперыңгайлуу 7 Max» топтомуна алмаштыруу

  *778*22#
 • Жана башкалар

  Топтомдун статусун текшерүү

  *778#

  Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү

  *505#

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планына алдын ала төлөнүүчү бардык тарифтик пландардан өтүүгө болот.  

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ  7 тарифине өтүү – акысыз (#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 ТП боюнча абоненттик төлөмдүн наркы алынат).

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф!

Тарифтик пландын алкагындагы топтомдор баланста жетиштүү сумма болгон шартта (АТ эсептен чыгаруу чегине барабар) төмөндөгү учурларда автоматтык түрдө жаңыланат:

- топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (7 сутка). Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

- Негизги мөөнөт аяктаганга чейин топтомдорду өз алдынча жаңылоо баланста жетиштүү сумма болгондо,  USSD-буйруусун (топтомду активдештирүү буйруусу) терүү аркылуу ишке ашырылат.

- Топтомдорду кайрадан кошууда интернет, мүнөттөр жана SMSтер топтомдору суммаланбайт.

- Тарифтин алкагында негизги топтомду жаңылоого жана кезектеги абоненттик төлөмдү төлөөгө баланста каражат жетишсиз болгон шартта, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн, суткалык топтом кошулганга чейин же негизги топтом жаңыланганга чейин акы төлөнүүчү чыккан үн чалууларын аткаруу жеткиликтүү болбойт.

- Абоненттерге  ыңгайлуу болуш үчүн, «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Max» топтомдорунун алкагында жумалык топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн, төмөнкү“Суткалык” топтом жеткиликтүү:

 1. 20 сомго суткалык топтом: 2 ГБ интернет-трафик, түйүн ичинде чалуулар үчүн 200 мүнөт жана КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине  чалуулар үчүн 1 мүнөт – кошулуу буйруусу *778*11#чалуу.
  Суткалык топтомду *778#0# буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот.
  Суткалык топтомду өчүрүүдө топтомдун калдыктары күйүп кетет.

- Суткалык топтомду өчүрүүдө топтомдун калдыктары күйүп кетет.

Топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда (7 сутка) баланста топтомду жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болсо,  интернет-трафиктин калдыктары жокко чыгарылат.

Топтомду алмаштырууда калдыктар которулбайт.

«Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Max» топтомдорунун алкагында интернет-трафик мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта берилет.

«Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Max» топтомдорунан тышкары Интернет берилбейт, интернетке бөгөттөө коюлат, үн жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет.

 Wi-Fi таратуу «Суперыңгайлуу 7 Max» топтому үчүн жеткиликтүү.

«Суперыңгайлуу 7» топтомдору үчүн Wi-Fi аркылуу интернет таратуу «Wi-Fi таратуу» кызматын кошкон учурда жеткиликтүү болот.

Компаниянын бардык абоненттерине интернетти ыңгайлуу колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо максатында #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифинде трафикти адилеттүү колдонуу саясаты  – Fair Usage Policy (FUP) колдонулат, бул өзгөчө жүктөм маалында түйүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүнү шарттайт. Эгерде эсептешүү мезгилинин  ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга  чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

Тарифтик пландын урунуу циклы  стандарттык шарттарга жараша аныкталат:

               https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө  Абонентке «Ким чалды» кызматы абоненттик төлөмсүз – акысыз кошулат.

P2P (торрент) жана  FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

Көңүл буруңуз! Сиз тандаган топтомду кошуу үчүн SIM-картаны активдештирүүдө,  башка топтомду кошууну  болтурбоо үчүн, топтомдун абоненттик төлөмүнүн өлчөмүнөн 1 сомдон  5 сомго чейин ашыкча болгон суммага балансты толуктаңыз. Кошулгандан кийин, топтом стандарттык шарттарда иштейт.

Маанилүү: «НК «Кыргыз Темир Жолу»» мамлекеттик ишканасынын: 996312926хxx- 996312927ххх, «Газпром Кыргызстан» ЖЧКнын: 99631289xxxx, «Сатком» ЖЧКнын: 99631296xxx - 996312964ххх, «Абател» ЖЧКнын: 99632229хxxx - 99632229xххх катталган номерлерине чыккан чалуулар, КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан, мүнөтүнө 7,99 сомдон тарифтелет.

Абоненттик төлөмдүн наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин базалык тарифтөөсүнүн наркы тарифтин алкагында КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • «4 тил»

  кызматы

 • SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу

  кызматы

 • MegaCom Wi-Fi

  кызматы

 • «Спорт порталы»

  кызматы