MegaCloud булутта сактагычы

MegaCloud – бул файлдарыңызды булутта сактоо
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

MegaCloud – кызматтын иш-аракет мөөнөтүнүн ичинде   колдонуучунун сүрөттөрүн, видео-сүрөттөрүн, тексттик маалыматтарын жана файлдардын башка түрлөрүн сактоо жана жүктөө  үчүн булут мейкиндигинин алдын ала төлөнгөн көлөмүн алууга мүмкүнчүлүк берген кызмат.

Кызмат "Ак Булут Софт" ЖЧК контент-провайдери менен биргеликте көрсөтүлөт. MegaCloud кызматына жазылууда, Абоненттерге жеке маалыматтарын (фотосүрөттөр, видеотасмалар, байланыштардын жана документтердин резервдик көчүрмөлөрүн түзүү) түйүндө коопсуз сактоо үчүн, кошулган топтомго жараша 5 ГБ же андан көп көлөм берилет, муну менен ал өз телефонунун эс тутумун үнөмдөй алат.

MegaCloud кызматынын жаңы колдонуучуларына алгачкы 30 күндүн ичинде каалаган көлөмдү кошууда 5 ГБ топтом АКЫСЫЗ берилет, андан кийин автоматтык түрдө тандалган топтом кошулат.

Маалыматтарды жүктөө жана редакциялоо Mega24 тиркемеси аркылуу жүргүзүлөт.

Mega24тиркемесинин сизге ылайыктуу версиясын жүктөп алыңыз.

 

 • Наркы жана тарифтөөсү

  Булут эс тутуму 5 ГБ

  25.0
  сом/айына.

  Булут эс тутуму 15 ГБ

  40.0
  сом/айына.

  Булут эс тутуму 50 ГБ

  80.0
  сом/айына.

  Булут эс тутуму 100 ГБ

  150.0
  сом/айына.

  Булут эс тутуму 1 ТБ (1000 ГБ)

  600.0
  сом/айына.
 • Кошуу чеги

  Абоненттик төлөмдүн наркы + 0,5 сом

  0.5
  сом.

Бир айга 5 ГБ кошуу

*919*1*5#

Бир айга 15 ГБ кошуу

*919*1*15#

Бир айга 50 ГБ кошуу

*919*1*50#

Бир айга 100 ГБ кошуу

*919*1*100#

Бир айга 1 ТБ (1000 ГБ) кошуу

*919*1*1000#

Кызматты өчүрүү

*919*0#

Маалыматтарды толук өчүрүү менен кызматты өчүрүү

*919*005#

Статусту текшерүү

*919#
 1. Кошулган топтом 30 (отуз) календардык күндүн ичинде аракетте болот. 1 (бир) ай = 30 (отуз) календардык күн.
 2. Топтомду Компаниянын бардык кызматтары менен бир учурда колдонууга болот.
 3. Кызмат 2 тилде көрсөтүлөт (кыргыз, орус). Баштапкы абалда – орус тили.
 4. MegaCloud топтомдорунун алкагында интернет-трафик тарифтелбейт.
 5. Интернет- трафик тандалган топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.
 6. Бир номерден бир нече (ар түрдүү) топтомдорду кошууга/бир учурда колдонууга болбойт.
 7. Бир номерге окшош топтомдорду кошууга мүмкүн эмес.
 8.  MegaCloud топтомдору «Суперыңгайлуу 7 аймактык», «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro» тарифтик пландары менен бир учурда колдонулбайт.
 9. Мобилдик түйүн аркылуу файлдарды жүктөөдө трафик тарифтелбейт, башка түйүндөрдү колдонууда жүктөө ылдамдыгына эч кандай чектөөлөр жок.
 10. Булут сактагычка жүктөлгөн маалыматтар үчүн колдонуучу өзү жооп берет.
 11. Маалыматтардын сакталышы жана купуялуулугу үчүн жоопкерчилик "Ак Булут Софт" ЖЧКга жүктөлгөн.
 12. Эгерде абонентке байланыш кызматтарын көрсөтүү колдонуудагы мыйзамдарда жана / же байланыш кызматтарын көрсөтүү келишиминде белгиленген тартипте токтотулган болсо, абонент кызматты кошо албайт.
 13.  Кызматты кошкондон кийин, абонент файлдарды жүктөө жана сактоо үчүн аралыктан  сактагычтагы мейкиндикти пайдалануу укугуна ээ болот.
 14.  MegaCloud кызматынын алкагында, Абонентке диск мейкиндиги берилет жана аны абонент өз каалоосу боюнча колдоно алат.
 15. Бөлүнгөн көлөмгө жеткенде же ашып кетсе, жүктөө функциясы боюнча кызмат көрсөтүү токтотулат.
 16. Абонент мобилдик тиркеме аркылуу туруктуу көлөмдөрдү сатып алуу же USSD-буйруулардын жардамы менен кошуу аркылуу булут мейкиндигин өз алдынча кеңейте алат.
 17. Кызмат Оператор тарабынан түзмөктү тууралоо жүргүзүлгөндө жана түзмөк Интернет түйүнүнө туташтырылган учурда гана көрсөтүлөт.
 18. Оператор маалыматтардын жоголгондугу же аларга зыян келтирилгендиги үчүн жооптуу эмес.
 19. Оператор кызмат көрсөтүү үчүн үчүнчү жактарды тартууга укуктуу.
 20. Абонент Аккаунтка кирүү үчүн маалыматтарды купуя сактоого милдеттенет. Кызматты колдонуунун алкагында Аккаунтту колдонуу менен аткарылган бардык аракеттер үчүн абонент жоопкерчилик тартат. Аккаунтту уруксатсыз пайдалануу жөнүндө Абонент Операторго токтоосуз билдирүүгө милдеттенет.
 21. Оператор кызматтын үзгүлтүксүз иштөөсү үчүн, аралыктагы  сактагычта жайгаштырылган  маалыматтардын жоголуп кетүүсү же кызматты колдонууда пайда болгон же келип чыгуусу мүмкүн болгон башка жоготуулар үчүн жооптуу эмес.
 22. MegaCloud булутта сактагычында  файлдар канча убакытка чейин сакталат? Файлдар сиз кызматты колдонуп жаткан мезгилдин  ичинде сакталат. Эгерде 3 ай ичинде эч кандай иш-аракет аткарбасаңыз, анда маалыматтар жок кылынат. MegaCom менен келишимди бузгандан кийин, бардык маалыматтар жок кылынат.
 23. Телекоммуникация жана энергетика түйүндөрүндө  келип чыккан мүчүлүштүктөрдөн, зыяндуу программалардын аракеттеринен, ошондой эле үчүнчү жактардын уруксатсыз кирүүгө жана / же аралыктан  сактагычты иштен чыгарууга багытталган алдамчылык  аракеттеринен улам кызмат көрсөтүүнүн алкагында өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Оператор жоопкерчилик тартпайт.
 24. Оператор абонент тарабынан булутта сактоочу жайга жайгаштырылган маалыматтарды пайдаланбайт жана анын мазмунун талдабайт.
 25. Ушул Жалпы жарыя сунушту кабыл алуу менен, абонент кызмат көрсөтүүнүн  жогорудагы чектөөлөрүнө (өзгөчөлүктөрүнө) макул болот. Эгерде абонент кызматты ушул шарттарда көрсөтүлгөн чектөөлөр (өзгөчөлүктөр) менен колдонууну каалабаса, анда абонент кызматты өчүрүп салууга укуктуу. Кызмат өчүрүлгөнгө чейин, абонент кызмат үчүн акыны ушул шарттардын 4-бөлүмүндө −"Баалар жана тарифтөө" бөлүмүндө көрсөтүлгөн өлчөмдө жана тартипте төлөөгө милдеттүү.
 26. Эгерде Абонент үчүнчү жактардын жеке маалыматтарын булут мейкиндигине жүктөсө, Оператор ал маалыматтарга жетки ала албайт жана ал маалыматтар  Оператор тарабынан иштелип чыкпайт. Булут мейкиндигине үчүнчү жактардын жеке маалыматтары жайгаштырылган учурда, абонент жеке маалыматтар боюнча колдонуудагы мыйзамдарды сактоого милдеттенет.

Сунушталган кызматтар

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • MegaCloud булутта сактагычы

  кызматы

 • «MegaComдон SMS/PUSH-жөнөтмө»

  кызматы

 • «La-La Music»

  кызматы