Төлөм

 • Тейлөө кызматтарын төлөө

 • Банк которуусу аркылуу төлөө

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

 • Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «Балдар кайда?»

  кызматы

 • «Чоң Ага»

  кызматы

 • «SMS2Google+ жана Google+2SMS»

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы