Компания

 • Компания жөнүндө

 • «Альфа Телеком» ЖАКтын сапат жаатындагы саясаты

 • Байланышуу жана реквизиттер

 • Генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком»

 • Компанияга суроо бериңиз

Сунушталган кызматтар

 • «Автотөлөм»

  кызматы

 • «Жетишсиз баланс тууралуу маалымдоо»

  кызматы

 • «MegaComꞌго жеңил кадам»

  кызматы

 • «Толукта жана утуп ал» викторинасы

  кызматы