Перейти на новый сайт


«Чет элдик»

Дүйнө жүзүнүн 30дан ашык өлкөлөрүнө ыңгайлуу наркта чалууларды аткар!
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Тарифтик опция жеке жана корпоративдик абоненттердин бир катар өлкөлөргө ыңгайлуу наркта чалуу аткаруусуна мүмкүнчүлүк түзөт.

Аталган тарифтик опцияны колдонуу менен байланыш кызматтарын көрсөтүү IP-каналдар (Интернет түйүнү) аркылуу ишке ашырылат.

Кошуу үчүн төлөм жана абоненттик төлөм алынбайт.

 

Өлкөлөрдүн, префикстердин тизмеси  жана сүйлөшүүнүн 1 мүнөтүнүн наркы

Наркы КНСти эсепке алуу менен, ССТи эсепке албастан (сом).

«Чет элдик» тарифтик опциясынын алкагында чалуулар мүнөтүнө тарифтелет.

.

ТОнун статусун текшерүү

*966#

ТОну кошуу

*966*1#

ТОну өчүрүү

*966*0#

«Чет элдик» тарифтик опциясы бардык тарифтик пландарда жеткиликтүү.

«Чет элдик» тарифтик опциясына кирбеген эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулардын наркы «Эл аралык байланыш» кызматынын үн байланыш үчүн тарифтөөсүнө ылайык аныкталат.

Эл аралык операторлордун номурларына  SMS-билдирүүлөрдү жөнөтүү наркы  «Эл аралык байланыш» кызматынын SMS- билдирүүлөр үчүн тарифтөөсүнө ылайык аныкталат.

“Чет элдик” тарифтик опциясын колдонуу менен байланыш кызматтарын көрсөтүү IP-каналдары (Интернет түйүнү) аркылуу жүргүзүлгөндүктөн, байланыштын сапаты төмөн болуп, жана да Б номеринен чалууну кабыл алууда А номеринин чагылдырылбай калуусу байкалышы мүмкүн.


Сунушталган кызматтар

 • Постоплатный Интернет-роуминг

  кызматы

 • «Кара тизме»

  кызматы

 • «Автотөлөм»

  кызматы

 • Онлайн-кинотеатр START

  кызматы