Перейти на новый сайт

«Белек топтому»

Көңүл бургула, бул архивдеги акция

«Белек топтому» Сатуу жана тейлөө борборлорунда балансыңызды 100 сом жана андан көп сумма менен бир жолку  толуктаганда  берилүүчү бонустук мегабайттар жана түйүн ичиндеги мүнөттөр.

«Белек топтому» балансты толуктаган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде аракетте болот. Балансты кайрадан  толуктаганда жаңы бонустук топтом берилет, бонустар суммаланбайт, алардын аракет мөөнөтү узартылбайт.

Балансты толуктоо суммасы канчалык көп болсо, бонустардын көлөмү ошончолук көп болот!

Толуктоо суммасынын өлчөмү Берилүүчү бонус
100дөн 200гө чейин 100 МБ жана түйүн ичиндеги 50 мүнөт
200дөн 500гө чейин 512 МБ жана түйүн ичиндеги 75 мүнөт
500дөн жогору 1 ГБ жана түйүн ичиндеги 100 мүнөт

Бонустук мүнөттөрдүн жана мегабайттардын калдыгын  *505# номуру аркылуу текшерүүгө болот.