Перейти на новый сайт

Жаңылыктар

Сунушталган кызматтар

 • «Спорт порталы»

  кызматы

 • «Чалууларды жана SMSтерди чектөө»

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү Интернет роуминг»

  кызматы

 • «SIM-меню»

  кызматы