Сунушталган кызматтар

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • «Сен кайдасың?»

  кызматы

 • «SMS2Twitter жана Twitter2SMS»

  кызматы

 • «SMS2Odnoklassniki жана Odnoklassniki2SMS»

  кызматы