Сунушталган кызматтар

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

 • Онлайн-кинотеатр START

  кызматы

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы