Жумушка алуунун жол-жобосу

Компанияга жумушка алуунун жол-жобосу:

Бош кызмат орундарына талапкерлерди тандоодо төмөнкү критерийлер эске алынат: кесипкөйлүк деңгээл (өз ишине дасыккандык), тажрыйба, көндүмдөр жана өлкөбүздүн мыкты компанияларынын биринде иштөөнү максат кылуу.

Биздин компаниядагы бош кызмат орду боюнча резюмеңизди hr@megacom.kg электрондук дарегине же 0(312) 901656, 0(312) 901657 факсы аркылуу жиберүүңүз зарыл.

Резюмени орус тилинде жана сүрөтүңүз менен чогуу жөнөтүүңүз керек.

1. Резюмеде төмөнкү талаптар көрсөтүлүшү керек:

  • Резюме берүүнүн максаты: сиз өз талапкерлигиңизди сунуштап жаткан бош кызмат ордунун аталышы
  • Өзүңүз жөнүндө жеке маалымат: туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз, үй бүлөлүк абалыңыз, катталган жана жашаган дарегиңиз, телефон, e-mail
  • Билимиңиз тууралуу маалымат: окуу жайы жана адистик
  • Кошумча билимиңиз: семинарлар, тренингдер, курстар, такшалмалар ж.б.
  • Сиздин кесиптик тажрыйбаңыз: сиз иштеген компаниялар жана сиз ээлеген кызмат орундары, функционалдык милдеттерди көрсөтүү менен
  • Инсандык өнүгүүңүздүн деңгээли жана өз адистигиңиз боюнча жетишкендиктериңиз
  • Тилдерди билүүңүз, деңгээлин көрсөтүү менен
  • Компьютердик көндүмдөр жана сиз колдонгон программалар
  • Сиздин жеке мүнөздөмөңүз: биздин жамаатта ийгиликтүү иштөөгө түрткү бере турган сапаттарыңыз
  • Мүнөздөмөлөр: Сизге мүнөздөмө бере турган жактар жөнүндө маалымат жана байланыш телефондору (2 кишиден кем эмес)

2. Биздин компанияга жумушка орношууга болгон каалооңуздун эмнеге негизделгенин баяндаган коштомо кат (орус тилинде)

3. Сунуштама каттар (эгерде болсо) (2 ден кем эмес).

Талапкерлердин документтери адам ресурстары менен башкаруу Бөлүмүнө келип түшөт. Биздин маалымат базабызга келип түшкөндүктөн, компаниябыздын дарегине жөнөтүлгөн документтер кайтарылбайт. Талапкер жөнүндөгү маалымат иштиктүү максаттар үчүн гана колдонулат.

 

Талапкерлерди тандоо үч этап менен жүргүзүлөт:

1 этап – резюмени, коштомо жана сунуштама каттарды бош кызмат орду тууралуу жарыя берген бөлүмдүн жетекчиси жана персонал тандоо боюнча менеджери карап чыгат. Ошондуктан, өзүңүз, өз көндүмдөрүңүз тууралуу мүмкүн болушунча толук маалымат бергендигиңиз чоң мааниге ээ болот.

2 этап – тандалып алынган талапкерлер тестирлөөгө жана бош кызмат орду тууралуу жарыя берген бөлүмдүн жетекчиси жана персонал тандоо боюнча менеджери менен, аңгемелешүүгө чакырылат.

3 этап – соңку аңгемелешүү жана талапкерге чечим жөнүндө билдирүү. Талапкер, кабыл алынган чечим тууралуу, аңгемелешүү жүргүзүлгөндөн кийин эки жума ичинде кабардар болушу керек.

Ийгиликтерди каалайбыз!

Биздин Компаниядагы бош кызмат ордуна талапкерлигин сунуштаган ар бир талапкер орус тилин мыкты билүүсү зарыл (оозеки жана жазуу жүзүндө).