Түйүндү өнүктүрүү

Түйүндү өнүктүрүү

Түйүндү өнүктүрүү

Сунушталган кызматтар

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы

 • «Толукта жана утуп ал» акциясы

  кызматы

 • «4 тил»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы