Жигердүү абоненттерди сыйлоо

Жигердүү абоненттерди сыйлоо

Сунушталган кызматтар

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы

 • E-mail дарекке деталдоо

  кызматы

 • «SMS2Agent» жана «Agent2SMS»

  кызматы

 • Номурду аныктагыч

  кызматы