Жигердүү абоненттерди сыйлоо

Жигердүү абоненттерди сыйлоо

Сунушталган кызматтар

 • «MegaCom компаниясына жеңил кадам»

  кызматы

 • MegaCom Wi-Fi (КМТУ)

  кызматы

 • «Чоң Ага»

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы