*678
Элдик тарифи
Жаңы өлчөмдөр
Түйүн ичиндеги
чектөөсүз чалуулар
Көбүрөөк
интернет
Түйүндөн тышкары
көбүрөөк мүнөттөр
Мобилдик
телеберүү
Мүнөттөрдү
мегабайттарга
алмаштыруу
Түйүн ичиндеги
акысыз СМС
СУПЕР АКЦИЯ!
Акысыз алмаштыруу

5 мүнөт
түйүндөн тышкары
1,00 ГБ
4G түйүнүндө
*678*678*Y#
Y- Түйүндөн тышкары мүнөттөрдүн саны
(5ке калдыксыз бөлүнүүчү сан)
Өз топтомуңду танда
Түйүн ичинде сүйлөшөм
Түйүндөн тышкары сүйлөшөм
Түйүн ичинде СМС
жөнөтүп жатам
Интернет менен колдоном

Мобилдик телеберүү көрөм
Элдик S
500 мүн
түйүн ичинде 7 суткага
5 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага
2100 МБ
күндүз 08:00дөн 00:59га чейин
7 суткага,
андан кийин чектөөсүз
Чектөөсүз
интернет
түнкүсүн 01:00дөн 07:59га чейин,
андан кийин чектөөсүз
0 канал
*303*48*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
70 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*3#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Элдик M
1000 мүн
түйүн
ичинде 7 суткага
10 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага
4200 МБ
күндүз 08:00дөн 00:59га чейин 7 суткага,
андан кийин чектөөсүз
Чектөөсүз
интернет
түнкүсүн 01:00дөн 07:59га чейин,
андан кийин чектөөсүз
0 канал
*303*49*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
105 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*4#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Элдик L
чектөөсүз
чалуулар
түйүн
ичинде 7 суткага
15 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага
7 ГБ
күндүз 08:00дөн 00:59га чейин 7 суткага,
андан кийин чектөөсүз
Чектөөсүз
интернет
түнкүсүн 01:00дөн 07:59га чейин,
андан кийин чектөөсүз
2000 sms
түйүн ичинде 7 суткага
0 канал
*303*50*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
145 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*5#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Элдик S + TV
500 мүн
түйүн ичинде 7 суткага

5 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага

чектөөсүз
интернет
14 ГБ 2G/3G/4G түйүндөрүндө 7 суткага
максималдуу ылдамдыкта берилет,
андан кийин FUP
40 канал
*303*51*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
115 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*6#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Элдик M + TV
1000 мүн
түйүн ичинде 7 суткага

10 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага

чектөөсүз
интернет
20 ГБ 2G/3G/4G түйүндөрүндө 7 суткага
максималдуу ылдамдыкта берилет,
андан кийин FUP
70 канал
*303*52*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
165 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*7#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Элдик L + TV
Чектөөсүз
чалуулар
түйүн ичинде 7 суткага

15 мүн
түйүндөн тышкары 7 суткага

чектөөсүз
интернет
24 ГБ 2G/3G/4G түйүндөрүндө 7 суткага
максималдуу ылдамдыкта берилет,
андан кийин FUP
2000 sms
түйүн ичинде 7 суткага

140тан ашык канал
*303*53*1#
Тарифтик планды алмаштыруу буйруусу
195 сом/жума
Абоненттик төлөм
*678*8#
Элдик тарифиндесиңби?
Топтомду алмаштыр
Өз топтомуңду танда
Өз топтомуңду танда
S
70 сом
500 мүн.
Түйүн ичиндеги чалуулар
5 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
2100 МБ
+ Чектөөсүз түнкү трафик
-
СМС внутри сети
-
M
105 сом
1000 мүн.
Түйүн ичиндеги чалуулар
10 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
4200 МБ
+ Чектөөсүз түнкү трафик
-
СМС внутри сети
-
L
145 сом
Чектөөсүз
Түйүн ичиндеги чалуулар
15 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
7 ГБ
+ FUP
2000
Түйүн ичиндеги СМС
-
S
115 сом
500 мүн.
Түйүн ичиндеги чалуулар
5 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
Чектөөсүз
+ FUP
-
СМС внутри сети
40
канал
M
165 сом
1000 мүн.
Түйүн ичиндеги чалуулар
10 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
Чектөөсүз
+ FUP
-
СМС внутри сети
70
канал
L
195 сом
Чектөөсүз
Түйүн ичиндеги чалуулар
15 мүн.
Түйүндөн тышкары чалуулар
Чектөөсүз
+ FUP
2000
Түйүн ичиндеги СМС
140тан
ашык канал
Суроо-жооп
Суроо-жооп
 • Өз топтомуңду танда Элдик S, M , L
  «Элдик S»
  7 суткага
  «Элдик M»
  7 суткага
  «Элдик L»
  7 суткага
  Абоненттик төлөм (АТ) 70 сом. 105 сом. 145 сом.
  Күндүзгү интернет:
  (08:00 - 00:59)
  2100 МБ 4200 МБ 7 ГБ
  Максималдуу ылдамдыктагы көлөмдөр сарпталгандан кийин күндүзгү интернет:
  (08:00 - 00:59)
  ЧЕКТӨӨСҮЗ күндүзгү трафик
  Түнкү интернет:
  (01:00 - 07:59)
  ЧЕКТӨӨСҮЗ түнкү трафик
  Түйүн ичиндеги чалуулар 500 мүнөт 1000 мүнөт Чектөөсүз
  Түйүндөн тышкары чалуулар 5 мүнөт 10 мүнөт 15 мүнөт
  Түйүн ичиндеги СМС - - 2000 sms
  Башкаруу буйруулары:
  Каалаган тарифтен өтүү (60 с + АТ)** *303*48*1# *303*49*1# *303*50*1#
  «Элдик» түркүмүнүн ичинде өтүү (0 с + АТ)** *678*3# *678*4# *678*5#
  Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү (0 с) *678*2#
  Тариф тууралуу маалымат (0 с) *678*1#

  Түйүндөн тышкары номурларга «НурТелеком» («О!» бренди) жана «Скай Мобайл» ЖЧКнын («Beeline» бренди) номурлары кирет.

  Топтомдор 5-8 мүнөттүн ичинде жаңыланат, интернет-топтом жаңылангандан кийин учурдагы интернет-сессияны жаап, жаңысын баштоо сунушталат.

 • Өз топтомуңду танда Элдик S, M , L + TV
  «Элдик S + TV»
  7 суткага
  «Элдик M + TV»
  7 суткага
  «Элдик L + TV»
  7 суткага
  Абоненттик төлөм (АТ) 115 сом. 165 сом. 195 сом.
  Күндүзгү интернет: 14 ГБ
  2G/3G/4G түйүнүндө
  максималдуу ылдамдыкта берилет
  20 ГБ
  2G/3G/4G түйүнүндө
  максималдуу ылдамдыкта берилет
  24 ГБ
  2G/3G/4G түйүнүндө
  максималдуу ылдамдыкта берилет
  андан кийин FUP*
  Түйүн ичиндеги чалуулар 500 мүнөт 1000 мүнөт Чектөөсүз
  Түйүндөн тышкары чалуулар 5 мүнөт 10 мүнөт 15 мүнөт
  Түйүн ичиндеги СМС - - 2000 sms
  Башкаруу буйруулары:
  Каалаган тарифтен өтүү (60 с + АТ)** *303*51*1# *303*52*1# *303*53*1#
  Элдик» түркүмүнүн ичинде өтүү (0 с + АТ)** *678*6# *678*7# *678*8#
  Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү (0 с) *678*2#
  Тариф тууралуу маалымат (0 с) *678*1#

  Түйүндөн тышкары номурларга «НурТелеком» («О!» бренди) жана «Скай Мобайл» ЖЧКнын («Beeline» бренди) номурлары кирет.

  * Трафик менен адилеттүү колдонуу саясаты – Fair Usage Policy (FUP) компаниянын бардык абоненттеринин интернеттен ыңгайлуу пайдалануусун камсыздоо үчүн Элдик SML+TV тарифинде колдонулат жана жүктөм ашыкча болгон учурда түйүндүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Эгерде эсептешүү мезгилинин ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет.

  Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

  Топтомдор 5-8 мүнөттүн ичинде жаңыланат, интернет-топтом жаңылангандан кийин учурдагы интернет-сессияны жаап, жаңысын баштоо сунушталат.

 • Элдик SML же Элдик SML+TV тарифтик планына кантип кошулууга болот?

  Эгерде Сизде «Элдик» тарифи кошулган болсо, топтомду төмөндөгү буйруулар аркылуу которуу зарыл (бул учурда 7 күнгө тандалган топтом боюнча жума сайын алынуучу абоненттик төлөмдү төлөө зарыл):

  Элдик S Элдик M Элдик L Элдик S+TV Элдик M+TV Элдик L+TV
  *678*3# *678*4# *678*5# *678*6# *678*7# *678*8#
  АТ 70 сом АТ 105 сом АТ 145 сом АТ 115 сом АТ 165 сом АТ 195 сом

  Эгерде «Элдик» тарифинен башка тариф кошулган болсо, анда тарифти алмаштыруу зарыл (бул учурда «Элдик» тарифине өтүү наркын – 60 сомду + 7 күнгө тандалган топтом боюнча жума сайын алынуучу абоненттик төлөмдү төлөө зарыл):

  Элдик S Элдик M Элдик L Элдик S+TV Элдик M+TV Элдик L+TV
  *303*48*1# *303*49*1# *303*50*1# *303*51*1# *303*52*1# *303*53*1#
  60 сом + АТ 70 сом 60 сом + АТ 105 сом 60 сом + АТ 145 сом 60 сом + АТ 115 сом 60 сом + АТ 165 сом 60 сом + АТ 195 сом
 • Топтомдордо мүнөттөр топтому жана интернет-трафик кандайча бөлүштүрүлөт?
  Условие Элдик S Элдик М Элдик L
  Абон. төлөм 7 суткага, сом. 70 105 145
  Түйүн ичиндеги мүнөттөр 7 суткага 500 мүнөт 7 суткага 1000 мүнөт Чектөөсүз*
  Түйүндөн тышкары мүнөттөр 7 суткага 5 мүнөт 7 суткага 10 мүнөт 7 суткага 15 мүнөт
  Түйүндөн тышкары СМС - - 2000 СМС
  Күндүзгү Интернет 7 суткага саат
  08:00дөн 00:59га чейин
  2100 МБ
  максималдуу ылдамдыкта, андан кийин чектөөсүз
  4200 МБ
  максималдуу ылдамдыкта, андан кийин чектөөсүз
  7 ГБ
  максималдуу ылдамдыкта, андан кийин чектөөсүз
  Түнкү Интернет,
  бардык түйүндөргө (2G/ 3 G/4G) 7 суткага

  01:00дөн 07:59га чейин
  Чектөөсүз Чектөөсүз Чектөөсүз

  Түйүндөн тышкары номурларга «НурТелеком» («О!» бренди) жана «Скай Мобайл» ЖЧКнын («Beeline» бренди) номурлары кирет.

  Кыргызстан боюнча чалууларды тарифтөө кадамы – 10 секунда;
  Топтомдор боюнча интернет трафикти тегеректөө кадамы – 100КБ;
  АТ бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги=топтом боюнча абоненттик төлөмдүн номиналына ылайык.
  Топтомду жаңылоо убактысы – ар бир 7 сутка сайын секундасына чейинки тактыкта

  *Түйүн ичинде сутка сайын 1440 мүнөт же түйүн ичинде 10 080 мүнөт 7 суткага (60 мүнөт *суткасына 24 саат = 1440 мүнөт, 1440 мүнөт * 7 суткага = 10080 мүнөт)

  Шарты Элдик S+TV Элдик М+TV Элдик L+TV
  Абон. төлөм 7 суткага, сом. 115 165 195
  Түйүн ичиндеги мүнөттөр 7 суткага 500 мүнөт 7 суткага 1000 мүнөт Чектөөсүз*
  Түйүндөн тышкары мүнөттөр, 7 суткага 5 мүнөт 7 суткага 10 мүнөт 7 суткага 15 мүнөт
  Түйүндөн тышкары СМС - - 2000 СМС
  Чектөөсүз Интернет 14 ГБ (2G/3G/4G) максималдуу ылдамдыкта 20 ГБ (2G/3G/4G) максималдуу ылдамдыкта 24 ГБ (2G/3G/4G) максималдуу ылдамдыкта
  андан кийин FUP*
  Mega iTV топтому боюнча телеканалдарга интернет топтомдор 40 телеберүү каналы 70 телеберүү каналы 140+ телеберүү каналы

  Түйүндөн тышкары номурларга «НурТелеком» («О!» бренди) жана «Скай Мобайл» ЖЧКнын («Beeline» бренди) номурлары кирет.

  Кыргызстан боюнча чалууларды тарифтөө кадамы – 10 секунда;
  Топтомдор боюнча интернет трафикти тегеректөө кадамы – 100КБ;
  АТ бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги=топтом боюнча абоненттик төлөмдүн номиналына ылайык.
  Топтомду жаңылоо убактысы – ар бир 7 сутка сайын секундасына чейинки тактыкта

  *Түйүн ичинде сутка сайын 1440 мүнөт же түйүн ичинде 10 080 мүнөт 7 суткага (60 мүнөт *суткасына 24 саат = 1440 мүнөт, 1440 мүнөт * 7 суткага = 10080 мүнөт)

 • Тарифтик пландын негизги шарттары (базалык тарифтөө):

  Бардык кошулган топтомдор аяктаганда колдонулат:

  КРдин операторлорунун катталган номурунан кирген чалуунун наркы (түз номурлоо менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 5 сом
  Аныкталбаган оператордун номурларынан кирген чалуунун наркы (түз номурлоо менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 3 сом
  Түз эмес номурлоо менен номурлар үчүн кирген чалуулар, КРдин операторлорунун мобилдик номурларынан кирген чалууулар жана кирген эл аралык чалуулар (түз номурлоо менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 0 сом
  1 МБ үчүн интернет трафик GPRS 2G/3G/4G 0,95 сом
  MegaCom номурларына чыккан чалуулар, 1 мүнөт үчүн 0,95 сом
  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номурларына SMS (MegaCom'ду кошкондо) 0,95 сом
  КРдин башка байланыш операторлорунун номурларына чыккан чалуулар, 1 мүнөт үчүн 4,5 сом
  Катталган байланыш операторлордун номурларына чыккан чалуулар, 1 мүнөт үчүн 5,5 сом
  Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык

  Баалар КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн

  • УТДга ылайык сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуулар биринчи секундадан тарта толук көлөмдө тарифтелет.
  • Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар мүнөтүнө тарифтелет. Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар жана SMSтер «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык аныкталат.

  * Ушул тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө 14 күн акысыз көрсөтүлүүчү «Мобилдик айлык акы» кызматы автоматтык түрдө кошулат. SIM-картаны активдештирүү учурунда кошулган кызмат тууралуу SMS- билдирүү келет. 15-күндөн тарта «Мобилдик айлык акы» кызматы стандарттык шарттарда көрсөтүлөт.

  * Тарифти кошууда, ага өтүүдө же ушул тарифтик планы менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен «Байланышта» кызматы жеткиликтүү болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15- суткадан тарта), «Байланышта» кызматы стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 с.) көрсөтүлөт (өз алдынча өчүргөнгө чейин). Ушул тарифтик планга өтүү учурунда «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошуу ишке ашырылбайт.

 • Топтомдун алкагында интернеттин көлөмү түгөндү! Эмне кылам?

  Интернет-трафиктин кошумча көлөмдөрүн кошуп ал. Алар негизги топтомдун аракет мөөнөтү аякатаганга чейин аракетте болот:

  Интернет-трафиктин кошумча топтомдору USSD-буйруу 290 кыска номуруна төмөндөгү текст(сан)менен SMS жөнөтүү: Наркы, сом.
  Элдик SML+TV же Элдик SML үчүн 2 ГБ топтому *290*2*1# 2 50
  Элдик SML+TV же Элдик SML үчүн 5 ГБ топтому *290*5*1# 5 100
  Элдик SML+TV же Элдик SML үчүн 10 ГБ топтому *290*10*1# 10 150
  Элдик SML+TV же Элдик SML үчүн 500 МБ топтому *290*500*1# 500 20

  Баалар бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн

 • SML/SML+TV үчүн 4G түйүнүндө түйүндөн тышкары мүнөттөрдү гигабайттарга алмаштыруу акция

  Элдик S/M/L жана Элдик S+TV/M+TV/L+TV топтомдорун кошуп алган абоненттер 4G түйүнүндө түйүндөн тышкары мүнөттөрүн гигабайттарга АКЫСЫЗ алмаштыра алышат. Бул үчүн *678*678*Y#чалуу USSD-буйруусун терүү же 678 номуруна 678*Y же 678#Y тексти менен SMS жөнөтүү жетиштүү, бул жерде Y – түйүндөн тышкары мүнөттөр (5 санына калдыксыз бөлүнө турган санга барабар) ;

  Түйүндөн тышкары мүнөттөрду гигабайттарга алмаштыруу курсу
  5 мүнөт = 4G түйүнүндө чектелбеген ылдамдыктагы 1 ГБ, 5 санына калдыксыз бөлүнө турган сан.

  Өзгөчөлүктөрү:

  • АТ төлөнгөн учурда жана 5 санына калдыксыз бөлүнө турган сандагы түйүндөн тышкары мүнөттөр болгон учурда алмаштырууга болот.
  • Топтом боюнча тегеректөө кадамы – 100КБ.
  • Топтомдун аракет мөөнөтү – негизги топтом боюнча АТ төлөнгөнгө чейин, сарпталбаган калдык күйүп кетет. Алмаштыруу боюнча топтомду сарптоого артыкчылык берилет.
  • Алмаштыруу негизги топтомдун статусу активдүү болгон учурда жана негизги топтомду жаңылоого 10 мүнөт же андан ашык убакыт калганда ишке ашат.
  • Гигабайттарды түйүндөн тышкары мүнөттөргө алмаштырууга мүмкүн эмес.
 • Элдик+ТV топтому аркылуу чет элдик каналдарды көргөндө ылдамдык чектелеби?

  Чектөөлөр жок. MegaiTV кызматынын ылдамдыгындай стандарттуу ылдамдык колдонулат.

 • Элдик+ТV активдүү болгон учурда баланста каражат жетишсиз болсо телеберүүнү көрө аламбы?

  Абонентте терс жана нөлдүк баланста GPRS-internet (топтом боюнча, тариф боюнча) кызматтарынан колдонуу жеткиликтүү болбойт. Бул учурда топтомдорду колдонууга мүмкүн эмес, бирок башка маалымат берүү булактары менен көрүү жеткиликтүү.

 • Топтом боюнча мегабайттар кайсы учурда жаңыланат?

  Суткалык жаңылануу төмөндөгүдөй схема боюнча ишке ашырылат: топтомго кошулуу саат канчада ишке ашырылган болсо,топтом сутканын ошол убактысында жаңыланат. Маселен, кошулуу 12:20да ишке ашырылган болсо, көлөмдөр 12:20да жаңыланат.

 • Түйүндөн тышкары мүнөттөрдү 4G түйүнүндөгү интернет-трафикке кантип алмаштырууга болот?

  Алмаштыруу буйруусу: *678*678*. 5ке калдыксыз бөлүнө турган мүнөттөрдүн саны#чалуу.

  Алмаштыруу акысыз. Алмаштыруу үчүн суткалык чектөөлөр жок.

 • Эмне үчүн Элдик топтомдору көп?

  Элдик SML жаңыланган топтомдору – мобилдик интернет жана үн байланышын колдонгон абоненттер үчүн оптималдуу сунуш, Элдик SML+TV жаңыланган топтомдору активдүү интернет-колдонуучулар үчүн мыкты табылга, топтомдор өз ичине абдан чоң көлөмдөгү интернетти, мобилдик телеберүүнүн топтомдорун камтыйт.

  Бардык жаңыланган топтомдор өз ичине чектөөсүз түнкү интернетти жана түйүндөн тышкары мүнөттөрдү камтыйт.

  Мындан тышкары, Элдик тарифинин жаңыланган түркүмүнөн каалаган ыңгайлуу топтомду тандап алууга болот.

 • Топтомдор боюнча ылдамдык чектелеби?

  Катталган көлөмдөр менен бардык топтомдор максималдуу ылдамдыкта берилет.

 • Эгерде мен трафиктин негизги көлөмүн сарптап алсам эмне болот?

  «Элдик» тарифинин негизги шарттары колдонулат. Өйдө жакты караңыз.

 • Топтом боюнча трафиктин калдыктарын кантип текшере алам?

  Топтом боюнча интернет-көлөмдөрдүн калдыктары *678*2#чалуу буйруусу аркылуу текшерилет.

 • Мен АТ төлөө менен, топтомумду алдын ала кайрадан кошуп алсам болобу?

  Ооба, бул мүмкүн. Берилген топтомдун бирин толугу менен сарптоо, баланста жетиштүү акча каражаттардын болгондугу, жана да топтомду кошуу буйруусун терүү жетиштүү.

 • Топтомду алмаштырганда эмне болот?

  Топтомду алмаштырууда бардык калдыктар которулбайт, топтомду алмаштыруунун билдирме системасы менен колдоно аласыз (негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаган датага).

 • Жеткиликтүү эмес кызматтар
  «Керемет» «Визуалдык» «Unlim24+»
  «Сен кайдасың?» «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3» «Даңк+»
  «USSD-Меню: Мобилдик портал» «NITRO» «Үн почтасы»
  «Лоялдуу номур»
 • FUP деген эмне?

  Трафик менен адилеттүү колдонуу саясаты – Fair Usage Policy (FUP) компаниянын бардык абоненттеринин интернеттен ыңгайлуу пайдалануусун камсыздоо үчүн Элдик SML+TV тарифинде колдонулат жана жүктөм ашыкча болгон учурда түйүндүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Эгерде эсептешүү мезгилинин ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет.

  Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.