7 күн
30 күн
40ГБдан тарта
SIM-картаны жеткирип берүү
SIM-картаны үйгө же кеңсеге жеткирип берүүнү тапшырык кыл!

Көбүрөөк сүйлөшкүңүз келеби?
Түйүндөн тышкары
мүнөттөр
5
10
20
30
60
120
Жумасына 15 сом үчүн
Түйүн ичиндеги
мүнөттөр
Жумасына 30 сом
Түйүн ичиндеги
SMS
Айына 20 сом
Кошумча опциялар
Instagram күндөр
1
7
30
20 сом
WhatsApp күндөр
1
7
30
5 сом
Негизги же суткалык топтом боюнча
интернет жетпей калдыбы?
1ГБ
«Суперыңгайлуу 1ГБ»
кошумча топтому
1ГБ 20 сом үчүн
5ГБ
«Суперыңгайлуу 5ГБ»
кошумча топтому
5ГБ 50 сом үчүн
10ГБ
«Суперыңгайлуу 10ГБ»
кошумча топтому
10ГБ 80 сом үчүн
200МБ
«Суперыңгайлуу 200МБ»
кошумча топтому
200МБ 10 сом үчүн
түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

5 мүнөт 15 сом үчүн


*228*1*5#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

30 сом үчүн 10 мүнөт


*228*1*10#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

20 мүнөт 60 сом үчүн


*228*1*20#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

30 мүнөт 90 сом үчүн


*228*1*30#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

60 мүнөт 180 сом үчүн


*228*1*60#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

120 мүнөт 360 сом үчүн


*228*1*120#чалуу

түйүн ичингдеги
мүнөттөрдү кошуу

200 мүнөт 30 сом үчүн


*228*2*2#чалуу

түйүн ичингдеги
мүнөттөрдү кошуу

5 сом үчүн чектөөсүз


*228*2*1#чалуу

түйүн ичиндеги
SMS-терди кошуу

20 сом үчүн айына 500 SMS


*228*3*500#чалуу

«Суперыңгайлуу 1ГБ»
кошумча топтому

1 ГБ 20 сом үчүн


*898*1#чалуу

«Суперыңгайлуу 5ГБ»
кошумча топтому

5 ГБ 50 сом үчүн


*898*5#чалуу

«Суперыңгайлуу 10ГБ»
кошумча топтому

10 ГБ 80 сом үчүн


*898*10#чалуу

«Суперыңгайлуу 200МБ»
кошумча топтому

200 МБ 10 сом үчүн


*898*200#чалуу

Көп берилүүчү суроолор
 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифтик планына кантип кошулууга болот?

  Бул тарифке Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан бардык Сатуу жана тейлөө борборлорунан кошулууга болот.

  Өз алдынча өтүү үчүн буйруулар:

  • жумасына 115 сом топтому : *303*3*1# чалуу
  • жумасына 145 сом топтому : *303*16*1# чалуу
  • жумасына 195 сом үчүн ПРЕМИУМ топтому: *303*5*1#чалуу
  • СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР жумасына 60 сом үчүн: *303*14*1# чалуу
  • 30 күнгө 345 сом : *303*6*1# чалуу
  • 30 күнгө 395 сом: *303*7*1# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 595 сом: *303*8*1# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 795 сом: *303*9*1# чалуу
  • СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР топтому 28 күнгө 190 сом: *303*13*1# чалуу

  Тарифтик планды алмаштырууда топтом боюнча абоненттик төлөм жана өтүү наркы алынат (#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине кайсы тарифтен өтүп жаткандыгына жараша 0 же 40 сом).

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифтик планына алдын ала төлөнүүчү жеке тарифтик пландардын бардыгынан өтүү ачык.

  Эгерде Сизде #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП кошулган болсо, топтомдорду төмөндөгү буйруулар аркылуу алмаштырууга болот:

  • жумасына 115 сом топтому: *778*3# чалуу
  • жумасына 145 сом топтому: *778*16# чалуу
  • жумасына 195 сом үчүн ПРЕМИУМ топтому: *778*5# чалуу
  • СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР жумасына 60 сом үчүн: *778*14#чалуу
  • 30 күнгө 345 сом : *778*6# чалуу
  • 30 күнгө 395 сом: *778*7# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 595 сом: *778*8# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 795 сом: *778*9# чалуу
  • Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү: *505# чалуу
  • Топтомдордун статусун текшерүү: *778# чалуу
  • СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР топтому 28 күнгө 190 сом: *778*13#чалуу

  Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги 115,01; 145,01; 195,01; 60,01; 345,01; 395,01; 595,01; 795,01; 190,01 сомго барабар.

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП топтомдорунун алкагында нөлдүк же терс баланста (топтом үчүн абон.төлөм төлөнгөн учурда) мүнөттөр жана SMS колдонуу жеткиликтүү, интернетке жетки бөгөттөлөт.

  • Тарифтеги бардык баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн
  • Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет (1-секундадан тарта)
  • Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ. Топтомдор боюнча интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 1КБ
  • Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар мүнөтүнө тарифтелет. Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулардын жана SMSтердин наркы «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө жараша аныкталат.
  • Кайра даректөөдө топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, чалуулар базалык тарифтөөгө ылайык тарифтелет.
  • Тарифти кошууда, ага өтүүдө же ушул тарифтик планы менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен «Байланышта» кызматы жеткиликтүү болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15- суткадан тарта), «Байланышта» кызматы стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 с.) көрсөтүлөт (өз алдынча өчүргөнгө чейин).
   Ушул тарифтик планга өтүү учурунда «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошуу ишке ашырылбайт.
  • Аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө 14 күн акысыз көрсөтүлө турган «Мобилдик айлык акы» кызматы автоматтык түрдө кошулат. SIM-картаны активдештирген учурда кызматтын кошулгандыгы тууралуу SMS- билдирүү келет. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-күндөн тарта) «Мобилдик айлык акы» кызматы стандарттык шарттарда көрсөтүлөт.
  • Кыргызстан боюнча чалуулардын тарифтөөсү 1 секунда.
  • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифтик планынын топтомдорунун алкагында КРдин аймагы боюнча тарифтөө кадамы 10 секунданы түзөт.
 • Тарифтик пландын негизги шарттары
  Суперыңгайлуу 115 Суперыңгайлуу 145NEW Суперыңгайлуу премиум 195
  Абоненттик төлөм 7 суткага (сом) 115 145 195
  Мессенджерлер жана соц. тармактар - - Одноклассники, Facebook+ FB messenger, Телеграмм, В контакте, Instagram, WhatsApp, YouTube, twitter үчүн чектөөсүз
  Интернет-трафиктин көлөмү 15 ГБ бөлүүсүз 25 ГБ бөлүүсүз Чектөөсүз интернет
  Түйүн ичинде чыккан чалуулар 500 1000 Чектөөсүз суткасына 24 саат
  ТП ичинде мүнөттөр Чектөөсүз*
  Түйүн ичинде чыккан SMS тер 200 500 1000
  КРдин башка мобилдик операторлорунун номурларына чыккан чалуулар( мүнөттөр) 5 5 30
  Кошумча функциялар - - Кардарларды колдоо кызматынын бөлүнгөн линиясы аркылуу жекече тейлөө *505
  Суперыңгайлуу 345 Суперыңгайлуу 395 Суперыңгайлуу премиум 595 Суперыңгайлуу премиум 795
  Абоненттик төлөм 30 күнгө (сом) 345 395 595 795
  Интернет -трафиктин көлөмү 40 ГБ бөлүүсүз 50 ГБ бөлүүсүз 100 ГБ бөлүүсүз Чектөөсүз интернет
  Түйүн ичиндеги чыккан мүнөттөр 500 1000 Чектөөсүз суткасына 24 саат
  ТП ичиндеги мүнөттөр Чектөөсүз*
  Түйүн ичиндеги чыккан SMS тер 200 500 1000 1000
  КРдин башка мобилдик оператлорунун номурларына чыккан мүнөттөр 10 60 70 100
  Кошумча функциялар - - Кардарларды колдоо кызматынын бөлүнгөн линиясы аркылуу жекече тейлөө *505
  «Суперыңгайлуу баарлашуулар»
  Абоненттик төлөм (сом) 60 сом/жум. 190 сом/28 кун
  Интернет-трафиктин көлөмү Суткасына 500 Мб максималдуу ылдамдыкта (андан кийин FUP)
  Түйүн ичинде чыккан чалуулар үчүн мүнөттөр Чектөөсүз суткасына 24 саат
  КРдин башка мобилдик операторлорунун номурларына чыккан чалуулар Жумасына 5 мүнөт 28 күнгө 10 мүнөт

  Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафик күндүз жана түнкүсүн бирдей көлөмдө берилет: 250 Мб күндүз (саат 08:00:00 дөн 00:59:59га чейин), 250Мб түнкүсүн (саат 01:00:00 дөн 07:59:59га чейин). Топтомдордун алкагында максималдуу ылдамдыктагы суткалык интернет-трафик ашыкча колдонулганда, интернеттин ылдамдыгы азайышы мүмкүн.

 • Базалык тарифтөө (секундасына):
  КРдин катталган номурларынан кирген чалуунун наркы (түз номурлоосу менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 5 сом
  Аныкталбаган оператордун номурларынан кирген чалуунун наркы (түз номурлоосу менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 3 сом
  Түз эмес номурлоосу менен номурлар үчүн кирген бардык чалуулар, КРдин операторлорунун мобилдик номурларынан кирген чалуулар жана кирген эл аралык чалуулар (түз номурлоосу менен номурлар үчүн), 1 мүнөт үчүн 0 сом
  MegaCom жана ZET GENERATION номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар, 1 мүнөт үчүн 0,95 сом
  Кыргызстандын бардык байланыш операторлорунун мобилдик номерлерине чыккан SMS 0,95 сом
  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номурларына чыккан үн жана видео чалуулар «Sky Mobile» ЖЧК жана «НУР Телеком» ЖЧК) жана SALAM, 1 мүнөт үчүн 4,50 сом
  Катталган байланыш операторлордун номурларына чыккан чалуулар, 1 мүнөт үчүн 5,95 сом
  Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык
 • Тарифтик пландын алкагында топтомдор кайсы учурда жаңыланат жана калдыктар суммаланабы?

  «Суперыңгайлуу 115/145NEW/195» 7 күндүк тарифтик пландары үчүн шарттар

  Тарифтик пландын алкагында топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (7 сутка) жаңыланат. Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

  Топтомдордон тышкары интернет берилбейт, топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда абоненттик төлөм төлөнбөсө, үн жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөттөө коюлат

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда кошуу: Эгерде абонент ТП алкагында топтомду толугу менен сарптай элек болсо, же болбосо топтомдордун бири:мүнөттөр, SMSтер, интернет сарпталган учурда топтомду жаңылоону кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда же топтомдордун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин кошууда, Абонентте сарпталбаган интернет-трафиктин калдыгы бар болсо, баланста топтомду жаңылоо үчүн жетиштүү сумма болгон учурда, топтом боюнча интернет-трафиктин калдыгы которулат жана жаңы топтом менен суммаланат, которулган интернет-трафиктин көлөмү жаңы топтомдун жумалык көлөмүнөн ашпоосу керек. Бул шарт СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 115 жана 145NEW топтомдору үчүн аракетте болот. СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 195 топтому боюнча калдыктар суммаланбайт жана которулбайт.

  Топтомдордун аракет мөөнөтү ( 7 сутка) аяктагандан кийин баланста топтомду жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болсо, интернет -трафиктин калдыктары жокко чыгарылат.

  Түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана СМСтердин топтому эч бир учурда суммаланбайт.

  Топтомду алмаштырууда интернет-трафиктин калдыктары которулбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафикти адилеттүү колдонуу саясатына жараша аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, тарифтин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон Суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, 2ГБ интернет-трафик, КРдин башка уюлдук операторлорунун номурларына чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо). Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон каражат менен толуктоо керек.

  «Суперыңгайлуу 345/395/595/795» 30 күндүк тарифтик пландары үчүн шарттар

  Тарифтик пландын алкагында топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (30 сутка) жаңыланат. Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

  Топтомдордон тышкары интернет берилбейт, топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда абоненттик төлөм төлөнбөсө, үн жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөттөө коюлат.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда кошуу: Эгерде абонент ТП алкагында топтомду толугу менен сарптай элек болсо, же болбосо топтомдордун бири:мүнөттөр, SMSтер, интернет сарпталган учурда топтомду жаңылоону кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

  Интернет-трафиктин, түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин калдыктары эч бир учурда которулбайт жана суммаланбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафикти адилеттүү колдонуу саясатына жараша аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, негизги тарифтин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон Суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, 2ГБ интернет-трафик, КРдин башка уюлдук операторлорунун номурларына чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо). Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон каражат менен толуктоо керек.

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW» жана «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомдору үчүн шарттар

  Топтом боюнча абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, тарифтик пландын негизги шарттары күчүнө кирет, интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бөгөттөлөт.

  «#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР» топтому, баланста жетиштүү сумма болгон шартта, автоматтык түрдө жаңыланат.

  Топтомдордун аракет мөөнөтү: «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW» − 7 сутка, «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» − 28 сутка.

  Интернет-трафиктин, түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин калдыктары, эч бир учурда которулбайт жана суммаланбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафик менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, эгерде тарифтин алкагында негизги топтомду кошууга же жаңылоого баланста каражат жетишсиз болсо, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 10 сом болгон суткалык топтом: түйүн ичинде 100 мүнөт жана 10 SMS, 250 МБ интернет-трафик кошулат (баланстагы каражат 10,01 сомдон кем болбогон учурда). Суткалык топтомду өчүрүү буйруусу: *778#0#. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. 10 сомдук суткалык топтомго жазылууну кайрадан активдештирүү үчүн *778*15# буйруусун териңиз. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү суммага толуктоо зарыл.

  Суткалык топтомдун шарттары

  Эгерде абоненттин балансында 20,01 сом же андан көп, бирок абоненттик төлөмдүн суммасынан аз каражат болсо, абонентке «Суткалык» топтом берилет, 20 сом алынат жана топтомдун кошулгандыгы тууралуу смс келет.

  Эгерде сим- картаны активдештиргенден кийин баланста 20,01 сомдон аз каражат калса, бир дагы топтом кошулбайт, абонентте базалык тарифтөө ишке кирет, интернет бөгөттөлөт.

  Балансты негизги топтом боюнча абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоодо («Суперыңгайлуу баарлашуулар» тарифтик планынан тышкары), суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин абонентке (баланстагы суммага жараша) Суперыңгайлуу 115/145NEW/195; Суперыңгайлуу 345/395/595/795 топтомдорунун бири кошулат.

  Негизги топтомду мөөнөтүнөн эрте кошуп алуу: абонент суткалык топтом боюнча топтомду толугу менен сарптабай туруп негизги топтомдун жаңылануусун кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон учурда абонент топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл. Топтом боюнча калдыктар которулбайт.

  Суткалык топтомду кошуу СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 115/145NEW/195/345/395/595/795 топтомдору үчүн гана жеткиликтүү.

  Эгерде абонент суткалык топтомду буга чейин өчүргөн болсо, *778*11# буйруусун терүү менен кайрадан кошо алат.

  Мүнөттөрдүн, СМСтердин жана интернеттин калдыктары которулбайт.

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW/190» топтомдору үчүн эгерде абоненттин балансында 10,01 сом же андан көп, бирок абоненттик төлөмдүн суммасынан аз каражат болсо, абонентке «Суткалык 10» топтом берилет, 10 сом алынат жана топтомдун кошулгандыгы тууралуу смс келет. Эгерде сим- картаны активдештиргенден кийин баланста 10,01 сомдон аз каражат калса, бир дагы топтом кошулбайт, абонентте базалык тарифтөө ишке кирет, интернет бөгөттөлөт.

  Балансты негизги топтом боюнча абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоодо, суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин абонентке (баланстагы суммага жараша) Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW/190 топтомдорунун бири кошулат.

  Негизги топтомду мөөнөтүнөн эрте кошуп алуу: абонент суткалык топтом боюнча топтомду толугу менен сарптабай туруп негизги топтомдун жаңылануусун кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон учурда абонент топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл. Топтом боюнча калдыктар которулбайт.

  Суткалык 10 топтомду кошуу СУПЕРЫҢГАЙЛУУ баарлашуулар топтомдору үчүн гана жеткиликтүү.

  Эгерде абонент суткалык топтомду буга чейин өчүргөн болсо, *778*15# буйруусун терүү менен кайрадан кошо алат.

  Мүнөттөрдүн, СМСтердин жана интернеттин калдыктары которулбайт.

 • Топтомдун алкагында интернеттин көлөмү түгөнүп калды. Эмне кылуу керек?

  Негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин күнү-түнү аракетте боло турган Интернет-трафиктин кошумча көлөмдөрүн кошуп ал.

  Топтомдун аталышы Бардык түйүндөрдөгү топтомдун көлөмү Наркы, сом USSD-буйруу
   «Суперыңгайлуу 1ГБ»
  кошумча топтому
  1ГБ 20 *898*1#
  «Суперыңгайлуу 5ГБ»
  кошумча топтому
  5ГБ 50 *898*5#
  «Суперыңгайлуу 10ГБ»
  кошумча топтому
  10ГБ 80 *898*10#
  «Суперыңгайлуу 200МБ»
  кошумча топтому
  200МБ 10 *898*200#


  Кошуу шарттары.

  - Кошумча топтомдор «Суперыңгайлуу» тарифтик планынын алкагында (негизги же суткалык топтом үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн учурда) негизги же суткалык топтомдор болгон учурда кошулат жана негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - Кошуу чеги 10,01; 20,01; 50,01; 80,01 сомго барабар.

  - «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтомдору «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу 115/145/145NEW/345/395/595», «Суперыңгайлуу аймактык 80NEW», «Суперыңгайлуу аймактык 280», суткалык топтом − 20 сом.

  - «Суперыңгайлуу 200Мб» кошумча топтому «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60», «Суперыңгайлуу сүйлөшүүлөр 60NEW», «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190», суткалык топтом − 10 сом.

  - «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтомдору «Суперыңгайлуу 200 Мб» кошумча топтому менен бир учурда колдонулбайт.

  - Кошумча топтомду кошууда алгач кошумча топтом боюнча көлөмдөр, андан кийин негизги же суткалык топтомдун интернет-трафигинин калдыктары сарпталат (сарпталбаган көлөм бар болсо).

  - Абонент буга чейинки кошумча топтом боюнча интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда (баланста жетиштүү сумма болсо), бирдей же башка жеткиликтүү көлөмдөгү кошумча топтомдорду бир нече жолу (чектөөсүз) кошо алат.

  - Абонент бир эле учурда ар түрдүү көлөмдөгү жеткиликтүү болгон кошумча топтомдорду кошсо болот.

  - USSD буйруу аркылуу кошумча топтомду өчүрүүгө мүмкүн эмес.

  - Абонентте негизги топтомдогу кошумча топтом активдүү болгон учурда, ал негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо буйруусун терсе, баланста жетиштүү сумма болгон шартта негизги топтом жаңыланат, бул учурда кошумча топтом буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот. Кошумча топтом боюнча интернет-трафик сарпталгандан кийин, мөөнөтүнөн мурда жаңыланган негизги топтомдун көлөмү сарпталат.

  - Эгерде Абонентте Абоненттин негизги топтому менен бир учурда колдонууга мүмкүн болбогон кошумча топтом (суткалык топтом боюнча) активдүү болсо, жана да Абонент балансын толуктап, негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо үчүн буйрууну терсе, кошумча топтом өчүрүлөт, калдыктар которулбайт, негизги топтом жаңыланат. Эгерде кошумча топтомду суткалык жана негизги топтом менен да бир учурда колдонууга мүмкун болсо, анда кошумча топтом суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - «Суперыңгайлуу» тарифтик планынын алкагында топтомдорду же тарифтик планды алмаштырууда, кошумча топтом топтомдордун бири/тарифтик план менен дал келбесе, ал өчүрүлөт. Эгерде кошумча топтомду жаңы негизги топтом менен бир учурда колдонууга мүмкүн болсо, ал буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - Абонент роумингде болгон учурда «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперынгайлуу 10ГБ», «Суперыңгайлуу 200Мб» кошумча топтомдору аракетте болбойт.

  - Топтомдордун статусун текшерүү буйруусу:*898#, топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү буйруусу: *505#.

  - Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  - WiFi таратуу акысыз.

  Топтомдор боюнча ылдамдык трафик менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

  P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

  Кошумча топтомдор тарифтик план боюнча активдүү топтом (негизги же суткалык топтом үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн учурда) болгон учурда гана кошулат жана ал аяктаганга чейин аракетте болот.

  Бардык баалар КНСТи жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

   

 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү наркы
  • «Чектөөсүз 4G», «Үй интернети», «BRAVO» тарифтеринен #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү наркы 40 сомду түзөт (+ абоненттик төлөмдүн наркы).
  • Башка тарифтерден #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү − акысыз ( #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП боюнча абоненттик төлөмдүн наркы төлөнөт).

  * Тариф ичинде акысыз баарлашуулар #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП боюнча топтомдор үчүн абоненттик төлөм эки абонент − чалып жаткан Абонент жана чалууну кабыл алган Абонент тарабынан тең төлөнгөн учурда аракетте болот.

 • Топтомдор боюнча ылдамдыкта чектөөлөр барбы? WI-FI таратууга мүмкүнбү?
  • «Суперыңгайлуу» тарифтик пландар түркүмүнүн алкагында интернет -трафиктин ылдамдыгы интернет менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).
  • P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.
  • WI-FI таратуу жеткиликтүү.
 • Топтом боюнча трафиктин калдыктарын кантип текшерүүгө болот?

  Топтом боюнча интернет көлөмдөрүнүн калдыктарын текшерүү буйруусу: *505#

 • Тарифтик пландын урунуу циклы?

  Стандарттык шарттарга ылайык: https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

 • Тариф тууралуу маалымат алуу:

  *778 – MegaCom абоненттери үчүн
  0558 778777 – КРдин бардык байланыш операторлору үчүн
  MegaCom абоненттери үчүн чалуу акысыз.

 • Жеткиликтүү болбогон кызматтардын жана тарифтик опциялардын тизмеси:
  • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»,
  • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору,
  • Чексиз түн,
  • «1ГБ Чектөөсүз интернет»,
  • «Unlim24+»,
  • «Сүйүктүү өлкө» опциясы,
  • «Одноклассники» опциясы,
  • «ТПнын кошумча шарттары» (*501#),
  • «USSD-меню: Мобилдик портал» (*001#),
  • Nitro

  «Суперыңгайлуу премиум 195», «Суперыңгайлуу 145NEW», «Суперыңгайлуу 60NEW» жана «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомдору «Социалдык түйүндөр» тарифтик опциясынын «Whatsapp», «Instagram» топтомдору менен бир учурда колдонулбайт.

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW», «Суперыңгайлуу баарлашуулар190» топтомдору «Бактылуу сааттар» опциясы менен бир учурда колдонулбайт.

 • FUP деген эмне?

  Fair Usage Policy (FUP) − бул өзгөчө жүктөм маалында түйүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүнү шарттайт. Эгерде эсептешүү мезгилинин ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат.

  Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

 • SIM-карталарды жеткирип берүүнүн эрежелери

  1. Жеткирип берүү Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында ишке ашырылат.

  2. Бишкек жана Ош шаарлары боюнча табыштама иштелип чыккандан кийин 5-иш күнүнүн ичинде кардар үчүн ыңгайлуу болгон дарекке (иш күндөрү саат 10.00дөн 18.00гө чейин) жеткирилет.

  3. Өлкөбүздүн башка калктуу конуштарына жеткирип берүү мөөнөтү алардын алыс же жакын аралыкта жайгашкандыгынан көз каранды.

  4. Жеткирип берүү тапшырыкты кабыл алууда (тариздөөдө) көрсөтүлгөн дарек боюнча ишке ашырылат.

  5. Бишкек жана Ош шаарлары, Чүй жана Ош облустары боюнча SIM-карталарды жеткирип берүүдө 345 сом жана андан ашык абоненттик төлөмү менен 30 күндүк #Суперыңгайлуу» топтомдору гана жеткиликтүү.

  6. КРдин башка аймактары боюнча (Бишкек жана Ош шаарларын, Чүй жана Ош облустарын кошпогондо) SIM-карталарды жеткирип берүүдө 280 сом жана андан ашык абоненттик төлөмү менен 30 күндүк #Суперыңгайлуу» топтомдору гана жеткиликтүү.

  7. Бишкек жана Ош шаарлары, Чүй жана Ош обл. боюнча SIM-картаны жеткирип берүүдө балансты толуктоонун милдеттүү минималдуу суммасы 350 сомго же андан ашык суммага барабар. «Күмүш», «Алтын» же «Платина» категориясындагы номерлерди тандаган абоненттер алардын наркын да төлөөсү зарыл.

  8. КРдин башка аймактары боюнча (Бишкек жана Ош шаарларын, Чүй жана Ош облустарын кошпогондо) SIM-карталарды жеткирип берүүдө балансты толуктоонун милдеттүү минималдуу суммасы 280 сомго же андан ашык суммага барабар. «Күмүш», «Алтын» же «Платина» категориясындагы номерлерди тандаган абоненттер алардын наркын да төлөөсү зарыл.

  9. Жеткирип берилүүчү SIM-карталардын саны бир дарекке бештен ашпоосу керек (маселен, эгерде бир үй-бүлө кошулуп жатса).

  10. КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Телефондун туура эмес көрсөтүлгөн номери, так эмес убакыт же толук эмес дарек жеткирүүнү кечиктирүүгө алып келиши мүмкүн. Сиздин каттоо маалыматтарыңыздын жашырындыгына кепилдик берилет.

  11. МААНИЛҮҮ: Кардар балансты зарыл болгон суммага толуктоодон баш тарткан учурда, Жеткирип берүүнү ишке ашырып жаткан Менеджер Кардарга SIM-картаны берүүдөн баш тартууга укуктуу.


SIM-картаны жеткирип берүү

...

...