7 күн
30 күн
40ГБдан тарта
Негизги же суткалык топтом боюнча
интернет жетпей калдыбы?
1ГБ
«Суперыңгайлуу 1ГБ»
кошумча топтому
1ГБ 20 сом үчүн
5ГБ
«Суперыңгайлуу 5ГБ»
кошумча топтому
5ГБ 50 сом үчүн
10ГБ
«Суперыңгайлуу 10ГБ»
кошумча топтому
10ГБ 80 сом үчүн
200МБ
«Суперыңгайлуу 200МБ»
кошумча топтому
200МБ 10 сом үчүн
Кошумча опциялар
Instagram күндөр
1
7
30
20 сом
WhatsApp күндөр
1
7
30
5 сом
Көбүрөөк сүйлөшкүңүз келеби?
Түйүндөн тышкары
мүнөттөр
5
10
20
30
60
120
Жумасына 15 сом үчүн
Түйүн ичиндеги
мүнөттөр
Жумасына 30 сом
Түйүн ичиндеги
SMS
Айына 20 сом
SIM-картаны жеткирип берүү
SIM-картаны үйгө же кеңсеге жеткирип берүүнү тапшырык кыл!

#суперыңгайлуу 7 Студент
тарифти кошуу

7 күнгө 95 сом
MEGA24 тиркемесинде табыштама калтыр
түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

5 мүнөт 15 сом үчүн


*228*1*5#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

30 сом үчүн 10 мүнөт


*228*1*10#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

20 мүнөт 60 сом үчүн


*228*1*20#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

30 мүнөт 90 сом үчүн


*228*1*30#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

60 мүнөт 180 сом үчүн


*228*1*60#чалуу

түйүндөн тышкары
мүнөттөрдү кошуу

120 мүнөт 360 сом үчүн


*228*1*120#чалуу

түйүн ичингдеги
мүнөттөрдү кошуу

200 мүнөт 30 сом үчүн


*228*2*2#чалуу

түйүн ичингдеги
мүнөттөрдү кошуу

5 сом үчүн чектөөсүз


*228*2*1#чалуу

түйүн ичиндеги
SMS-терди кошуу

20 сом үчүн айына 500 SMS


*228*3*500#чалуу

«Суперыңгайлуу 1ГБ»
кошумча топтому

1 ГБ 20 сом үчүн


*898*1#чалуу

«Суперыңгайлуу 5ГБ»
кошумча топтому

5 ГБ 50 сом үчүн


*898*5#чалуу

«Суперыңгайлуу 10ГБ»
кошумча топтому

10 ГБ 80 сом үчүн


*898*10#чалуу

«Суперыңгайлуу 200МБ»
кошумча топтому

200 МБ 10 сом үчүн


*898*200#чалуу

Көп берилүүчү суроолор
 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ жана #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планына кантип кошулууга болот?

  Бул тарифтик планга Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан бардык Сатуу жана тейлөө борборлорунан кошулууга болот.

  Өз алдынча өтүү үчүн буйруулар:

   #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планы:

  • Суперыңгайлуу 7 топтому: *303*18*1#
  •  Супервыгодный 7 Pro топтому: *303*21*1#
  • Суперыңгайлуу 7 Max топтому: *303*22*1#
  • Суперыңгайлуу 7 Ultra топтому: *303*23*1#
  • «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»: *303*19*1#
  • Суперыңгайлуу 7 Школьный *303*25*1# (Маанилүү: окуучуну  USSD аркылуу кошуу  мектеп менен «Коопсуздуктун интеллектуалдык системасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун бир мезгилде кызматташуу  шарттарында  жана ата-эненин/окуучунун номерин «Коопсуздуктун интеллектуалдык системасы» ЖЧКнын маалыматтар базасына киргизгенде жеткиликтүү)
  • «Суперыңгайлуу 7 Школьный» жана «Суперыңгайлуу 7 Студент» топтомдоруна окуучулар жана студенттер 01.11.2020 ж. чейин Mega 24 тиркемесинде табыштама аркылуу кошуу мүмкүн.
   Mega 24 тиркемесине табыштама калтыруу үчүн Окуучу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сүрөтүн тиркейт, студенттер баа китепчесин же студенттик билеттин сүрөткө тартып тиркешет.
  • MEGA24 тиркемесинде Суперыңгайлуу 7 Школьный / Суперыңгайлуу 7 Студент топтомдорун кошуу үчүн табыштамалар 1-2 жумуш күндүн ичинде иштелип чыгат.
   Суперыңгайлуу 7 Школьный / Суперыңгайлуу 7 Студент топтомун кошууга табыштама канааттандырылган учурда, Сиздин тарифтик планыңыздын алкагындагы аракеттеги, төлөнгөн топтом өчүрүлөт (аракет мөөнөтү аяктаганга чейин).

  ТП #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ:

  • жумасына 145 сом топтому: *303*16*1# чалуу
  •  ПРЕМИУМ топтому жумасына 195 сом: *303*5*1# чалуу
  • 30 күнгө 345 сом топтому: *303*6*1# чалуу
  • 30 күнгө 395 сом топтому: *303*7*1# чалуу
  • ПРЕМИУМ топтому 30 күнгө 595 сом: *303*8*1# чалуу
  • ПРЕМИУМ топтому 30 күнгө 795 сом: *303*9*1# чалуу
  •  СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР топтому 28 күнгө 190 сом: *303*13*1# чалуу

  Тарифтик планды алмаштырууда топтом боюнча абоненттик төлөм жана өтүү наркы алынат (#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине кайсы тарифтен өтүп жаткандыгына жараша 0 же 40 сом).

  «#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7» тарифтик планына өтүү акысыз (абоненттик төлөмдүн наркы гана алынат).

  #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифтик планына жана #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планына алдын ала төлөнүүчү жеке тарифтик пландардын бардыгынан өтүү ачык.

  Эгерде Сизде #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП же #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 ТП кошулган болсо, топтомдорду төмөндөгү буйруулар аркылуу алмаштырууга болот:

  ТП #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7:

  •  Суперыңгайлуу 7 топтому: *778*18#
  • Суперыңгайлуу 7 Pro топтому: *778*21#
  • Суперыңгайлуу 7 Max топтому: *778*22#
  • Суперыңгайлуу 7 Ultra топтому: *778*23#
  • «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»:*778*19#
  • Суперыңгайлуу 7 Школьный топтому: *778*25#

  ТП #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ:

  • жумасына 145 сом топтому: *778*16# чалуу
  • жумасына 195 сом үчүн ПРЕМИУМ топтому: *778*5# чалуу
  • 30 күнгө 345 сом : *778*6# чалуу
  • 30 күнгө 395 сом: *778*7# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 595 сом: *778*8# чалуу
  • 30 күнгө ПРЕМИУМ топтому 795 сом: *778*9# чалуу
  • СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР топтому 28 күнгө 190 сом: *778*13#чалуу

  • Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү: *505# чалуу
  • Топтомдордун статусун текшерүү: *778# чалуу

  Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги 115,00;135,00; 165,00; 235,00; 80,00; 80,00; 145,01; 195,01; 345,01; 395,01; 595,01; 795,01; 190,01 сомго барабар.

  • Тарифтеги бардык баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн
  • Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет (1-секундадан тарта)
  • Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.
  • Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар мүнөтүнө тарифтелет. Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулардын жана SMSтердин наркы «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө жараша аныкталат.
  • Чалууну кайра даректөөдө топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, чалуулар базалык тарифтөөгө ылайык тарифтелет.
  • Тарифти кошууда, ага өтүүдө же ушул тарифтик планы менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен «Байланышта» кызматы жеткиликтүү болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15- суткадан тарта), «Байланышта» кызматы стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 с.) көрсөтүлөт (өз алдынча өчүргөнгө чейин).
   Ушул тарифтик планга өтүү учурунда «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошуу ишке ашырылбайт.
  • Тарифти кошууда, ага өтүүдө же ушул тарифтик планы менен SIM-картаны активдештирүүдө Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен «MegaMusic» кызматы жеткиликтүү болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15- суткадан тарта), «MegaMusic» кызматы стандарттык шарттарда (суткасына 1 сом) көрсөтүлөт (өз алдынча өчүргөнгө чейин).
   Ушул тарифтик планга өтүү учурунда «MegaMusic» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошуу ишке ашырылбайт.
  • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ  тарифтик планынын топтомдору үчүн ушул ТП менен SIM-картаны активдештирүүдө 14 күн акысыз көрсөтүлө турган «Мобилдик айлык акы» кызматы автоматтык түрдө кошулат. SIM-картаны активдештирүүдө кызматтын кошулгандыгы тууралуу SMS- билдирүү келет. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-күндөн тарта) «Мобилдик айлык акы» кызматы стандарттык шарттарда көрсөтүлөт. #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик планынын топтомдору үчүн бул шарт аракетте болбойт.
  • Кыргызстан боюнча чалуулардын негизги тарифтөөсү 1 секунда.
  • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ жана #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифтик пландарынын топтомдорунун алкагында КРдин аймагы боюнча чалууларды тарифтөө кадамы 10 секунданы түзөт.
 • Тарифтик пландын негизги шарттары

  «Суперыңгайлуу 7» тарифтик планы

   

  Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар

  Суперыңгайлуу 7

  Суперыңгайлуу 7 Pro

  Суперыңгайлуу 7 Max

  Суперыңгайлуу 7 Ultra

  Абоненттик төлөм

  80

  115

  135

  165

  235

  Топтомдордун аракет мөөнөтү

  7 сутка

  7 сутка

  7 сутка

  7 сутка

  7 сутка

  АТ эсептен чыгаруу чеги / ТП алмаштыруу чеги

  80,00

  115,00

  135,00

  165,00

  235,00

  Интернет-трафиктин көлөмү

  *күн сайын 500 МБ:

  күндүз 250 МБ (саат 08:00 дөн 00:59 га чейин), түнкүсүн 250МБ (саат 01:00дөн 07:59га чейин)

  10 ГБ мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта бөлүүсүз

  14 ГБ мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта бөлүүсүз

  20 ГБ мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта бөлүүсүз

  Чектөөсүз

  Түйүн ичинде чыккан чалуулар (анын ичинде Z брендинин номерлерине)

  Суткасына 1440 мүнөт

  7 суткага 500 мүнөт

  7 суткага 500 мүнөт

  7 суткага 1000 мүнөт

  Чектөөсүз

  Түйүн ичинде чыккан SMSтер (анын ичинде Z брендинин номерлерине)

  7 суткага 50 SMS

  7 суткага 500 SMS

  7 суткага 500 SMS

  7 суткага 500 SMS

  7 суткага 1000 SMS

  КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан мунөттөр, анын ичинде «Салам» жана «Кыргыз Телекомдун» катталган номерлерине

  7 суткага 10 мүнөт

  7 суткага 5 мүнөт

  7 суткага 5 мүнөт

  7 суткага 20 мүнөт

  7 суткага 60 мүнөт

  MePlay сервисинин телеканалдары

  -

  50 канал

  50 канал

  80 канал

  150 канал

  Mega24 тиркемесинде MegaCloud булуттагы сактоо

  -

  15 ГБ

  15 ГБ

  15 ГБ

  50 ГБ

  Суткалык топтом

  10 сомго суткалык топтом

  20 сомго суткалык топтом

  20 сомго суткалык топтом

  20 сомго суткалык топтом

  20 сомго суткалык топтом

  Интернет таратуу

  Жок

  Жок

  Бар

  Бар

  Бар

  Дистанттык окутуунун тарифтери

  Суперыңгайлуу 7 Школьный Суперыңгайлуу 7 Студент
  Абоненттик төлөм 80 95
  Топтомдордун аракет мөөнөтү 7 сутка 7 сутка
  АТ эсептен чыгаруу чеги / ТП алмаштыруу чеги 80,00 95,00
  Интернет-трафиктин 8 ГБ
  мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта бөлүүсүз + Кыргыз Республикасынын билим берүү ресурстарына, социалдык тармактарга жана мессенджерлерге чектөөсүз: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil
  12 ГБ
  мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта бөлүүсүз + Кыргыз Республикасынын билим берүү ресурстарына, социалдык тармактарга жана мессенджерлерге чектөөсүз: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil
  Түйүн ичинде чыккан чалуулар (анын ичинде Z брендинин номерлерине) 7 суткага 1000 мүнөт Чектөөсүз
  Түйүн ичинде чыккан SMSтер (анын ичинде Z брендинин номерлерине) 7 суткага 1000 SMS 7 суткага 250 SMS
  Mega24 тиркемесинде MegaCloud булуттагы сактоо - 15 ГБ
  Суткалык топтом 20 сомго суткалык топтом 20 сомго суткалык топтом
  Интернет таратуу Жок Жок

  «Суперыңгайлуу 7 Школьный» жана «Суперыңгайлуу 7 Студент» топтомдоруна окуучулар жана студенттер 01.11.2020 ж. чейин Mega 24 тиркемесинде табыштама аркылуу кошуу мүмкүн. Mega 24 тиркемесине табыштама калтыруу үчүн Окуучу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сүрөтүн тиркейт, студенттер баа китепчесин же студенттик билеттин сүрөткө тартып тиркешет.

  «Суперыңгайлуу» тарифтик планы

  Суперыңгайлуу 145NEW

  Суперыңгайлуу премиум 195

  Абоненттик төлөм 7 суткага (сом)

  145

  195

  Мессенджерлер жана соц. тармактар

  -

  Одноклассники, Facebook+ FB messenger, Телеграмм, В контакте, Instagram, WhatsApp, YouTube, twitter үчүн чектөөсүз

  Интернет-трафиктин көлөмү

  25 ГБ бөлүүсүз

  Чектөөсүз интернет

  Түйүн ичинде чыккан чалуулар

  1000

  Чектөөсүз суткасына 24 саат

  ТП ичинде мүнөттөр

  Чектөөсүз*

  Түйүн ичинде чыккан SMS тер

  500

  1000

  КРдин башка мобилдик операторлорунун номурларына чыккан чалуулар( мүнөттөр)

  5

  30

  Кошумча функциялар

  -

  Кардарларды колдоо кызматынын бөлүнгөн линиясы аркылуу жекече тейлөө *505

  Суперыңгайлуу 345

  Суперыңгайлуу 395

  Суперыңгайлуу премиум 595

  Суперыңгайлуу премиум 795

  Абоненттик төлөм 30 күнгө (сом)

  345

  395

  595

  795

  Интернет -трафиктин көлөмү

  40 ГБ бөлүүсүз

  50 ГБ бөлүүсүз

  100 ГБ бөлүүсүз

  Чектөөсүз интернет

  Түйүн ичиндеги чыккан мүнөттөр

  500

  1000

  Чектөөсүз суткасына 24 саат

  ТП ичиндеги мүнөттөр

  Чектөөсүз*

  Түйүн ичиндеги чыккан SMS тер

  200

  500

  1000

  1000

  КРдин башка мобилдик оператлорунун номурларына чыккан мүнөттөр

  10

  60

  70

  100

  Кошумча функциялар

  -

  -

  Кардарларды колдоо кызматынын бөлүнгөн линиясы аркылуу жекече тейлөө *505

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар»

  Абоненттик төлөм (сом)

  190 сом/28 кун

  *Интернет-трафиктин көлөмү

  Суткасына 500 Мб максималдуу ылдамдыкта (андан кийин FUP)

  Түйүн ичинде чыккан чалуулар үчүн мүнөттөр

  Чектөөсүз суткасына 24 саат

  КРдин башка мобилдик операторлорунун номурларына чыккан чалуулар

  28 күнгө 10 мүнөт

  *Максималдуу ылдамдыктагы интернет-трафик күндүз жана түнкүсүн бирдей көлөмдө берилет: 250 Мб күндүз (саат 08:00:00 дөн 00:59:59га чейин), 250Мб түнкүсүн (саат 01:00:00 дөн 07:59:59га чейин). Топтомдордун алкагында максималдуу ылдамдыктагы суткалык интернет-трафик ашыкча колдонулганда, интернеттин ылдамдыгы азайышы мүмкүн.

  Маанилүү: Суперыңгайлуу 395 жана Суперыңгайлуу 7 Школьный тарифтеринде «ЭлМектеп» кызматы АКЫСЫЗ көрсөтүлөт. Катталуу статусун жана кызматын статусун текшерүү *998#. Кошуу буйруусу: *998*30#.

  «ЭлМектеп» кызматын андан ары башкаруу Суперыңгайлуу 395 жана Суперыңгайлуу 7 Школьный негизги топтомуна жараша болот (базалык топтом боюнча абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, абонент негизги топтом боюнча абоненттик төлөмдү төлөгөнгө чейин «ЭлМектеп» кызматы көрсөтүлбөйт).

  «ЭлМектеп» долбоору боюнча кызматташкан мектептердин толук тизмеси, жана да кызмат боюнча толук маалымат elmektep.megacom.kg сайтында.

  Эгерде сиз окуган мектеп (Окуучу катары) же балаңыз (Ата-эне катары) тизмеде болсо, анда сиз уюлдук телефондун номерин каттап, окуган жер “ Коопсуздуктун интеллектуалдык системалары” ЖЧКнын маалымат базасына беришиңиз керек.

  Толук маалыматты 8181 номери аркылуу алууга болот (MegaCom абоненттери үчүн чалуу акысыз).

  Эгерде сиз окуган мектеп (Окуучу катары) же балаңыз (Ата-эне катары) тизмеде жок болсо, анда сиз өз мектебиңизди ЭлМектеп системасына кошуу үчүн elmektep.kg@gmail.com дареги же 8181 номери аркылуу табыштама калтырып койсоңуз болот.

  Маанилүү: Бардык учурда ЭлМектеп системасына кошуу чечими мектеп администрациясы жана мектептин ата-энелер комитети тарабынан чыгарылат.

  Эгерде Сиз Ата-эне же Окуучу катары катталган болсоңуз, сиз кызматты кошо аласыз.

 • Базалык тарифтөө (секундасына):

  Базалык тарифтөөнүн шарттары

  «Суперыңгайлуу» ТП

   «Суперыңгайлуу 7»ТП

  КРдин катталган номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөт үчүн

  5 сом

  5 сом

  Аныкталбаган оператордун номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөт үчүн

  3 сом

  3 сом

  Түз эмес номерлөөсү менен номерлер үчүн кирген бардык чалуулар, КРдин операторлорунун мобилдик номерлеринен кирген чалуулар жана кирген эл аралык чалуулар (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөт үчүн

  0 сом

  0 сом

  MegaCom жана ZET GENERATION номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар, 1 мүнөт үчүн

  0,95 сом

  0,95 сом.

  Кыргызстандын бардык байланыш операторлорунун мобилдик номерлерине чыккан SMS

  0,95 сом

  0,95 сом.

  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар «Sky Mobile» ЖЧК жана «НУР Телеком» ЖЧК) жана SALAM, 1 мүнөт үчүн

  4,50 сом

  3,0 сом.

  Катталган байланыш операторлордун номерлерине чыккан чалуулар, 1 мүнөт үчүн

  5,95 сом

  5,95 сом.

  Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык

 • Тарифтик пландын алкагында топтомдор кайсы учурда жаңыланат жана калдыктар суммаланабы?

  «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар / Суперыңгайлуу 7 / Суперыңгайлуу 7 Pro / Суперыңгайлуу 7 Max / Суперыңгайлуу 7 Ultra/ Суперыңгайлуу 7 Студент/ Суперыңгайлуу 7 Школьный» 7 күндүк тарифтик пландары үчүн шарттар

  Тарифтик пландын алкагында топтомдор аракет мөөнөтү аяктаганда (7 сутка) жаңыланат. Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, жаңылоо сутканын ошол убактысында ишке ашырылат.

  Жума сайын алынуучу абоненттик төлөм төлөнгөн шартта, абонентке кошумча сервистерге үчүн жетки берилет:

  «Суперыңгайлуу 7» топтомунда жана «Суперыңгайлуу 7 Pro» топтомунда MePlay сервисинде санарип телеберүүсүнүн 50 каналын көрүү жана Mega24 тиркемесиндеги MegaCloud сервисинде 15 гигабайтка чейинки жалпы көлөмдө файлдарды жүктөө жана сактоо;

  «Суперыңгайлуу 7 Max» топтомунда MePlay сервисинде санарип телеберүүсүнүн 80 каналын көрүү жана Mega24 тиркемесиндеги MegaCloud сервисинде 15 гигабайтка чейинки жалпы көлөмдө файлдарды жүктөө жана сактоо;

  «Суперыңгайлуу 7 Ultra» топтомунда MePlay сервисинде санарип телеберүүсүнүн 150 каналын көрүү жана Mega24 тиркемесиндеги MegaCloud сервисинде 50 гигабайтка чейинки жалпы көлөмдө файлдарды жүктөө жана сактоо;

  «Суперыңгайлуу 7 Студент» топтомунда Mega24 тиркемесиндеги MegaCloud сервисинде 15 гигабайтка чейинки жалпы көлөмдө файлдарды жүктөө жана сактоо;

  «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro», «Суперыңгайлуу 7 Max», «Суперыңгайлуу 7 Ultra» жана «Суперыңгайлуу 7 Студент» топтомдорунун алкагында көрсөтүлүүчү «MegaCloud» кызматын башкаруу абоненттик төлөм төлөнгөн учурда «Mega24» тиркемеси аркылуу ишке ашырылат.

  Топтомдордон тышкары интернет берилбейт, топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда абоненттик төлөм төлөнбөсө, үн жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөттөө коюлат

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда кошуу: эгерде абонент ТП алкагында топтомду толугу менен сарптай элек болсо, же болбосо топтомдордун бири:мүнөттөр, SMSтер, интернет сарпталган учурда топтомду жаңылоону кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда же топтомдордун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин кошууда, Абонентте сарпталбаган интернет-трафиктин калдыгы бар болсо, баланста топтомду жаңылоо үчүн жетиштүү сумма болгон учурда, топтом боюнча интернет-трафиктин калдыгы которулат жана жаңы топтом менен суммаланат, которулган интернет-трафиктин көлөмү жаңы топтомдун жумалык көлөмүнөн ашпоосу керек. Бул шарт «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Pro», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Max» жана «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Студент» топтомдору үчүн аракетте болот. «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 баарлашуулар», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Школьный» жана «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Ultra» топтомдору боюнча калдыктар суммаланбайт жана которулбайт.

  Топтомдордун аракет мөөнөтү ( 7 сутка) аяктагандан кийин баланста топтомду жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болсо, интернет -трафиктин калдыктары жокко чыгарылат.

  Түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин топтому эч бир учурда суммаланбайт.

  Топтомду алмаштырууда интернет-трафиктин калдыктары которулбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафикти адилеттүү колдонуу саясатына жараша аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro», «Суперыңгайлуу 7 Max», «Суперыңгайлуу 7 Ultra», «Суперыңгайлуу 7 Студент» жана «Суперыңгайлуу 7 Школьный” топтомдорунун алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, 2ГБ интернет-трафик, КРдин башка уюлдук операторлорунун номерлерине чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо). Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоо керек.

  «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтому үчүн наркы 10 сом болгон суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 100 мүнөт жана 10 SMS, максималдуу ылдамдыктагы 250 МБ интернет-трафик (баланста 10,01 сомдон кем эмес каражат болгондо) Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоо керек. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет.

  «Суперыңгайлуу 145NEW/195» 7 күндүк тарифтик пландары үчүн шарттар

  Тарифтик пландын алкагында топтомдор аракет мөөнөтү аяктаганда (7 сутка) жаңыланат. Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, жаңылоо сутканын ошол убактысында ишке ашырылат.

  Топтомдордон тышкары интернет берилбейт, топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда абоненттик төлөм төлөнбөсө, же болбосо топтом боюнча мүнөттөр жана SMSтер сарпталса, мүнөттөр жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөттөө коюлат.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда кошуу: Эгерде абонент ТП алкагында топтомду толугу менен сарптай элек болсо, же болбосо топтомдордун бири:мүнөттөр, SMSтер, интернет сарпталган учурда топтомду жаңылоону кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда же топтомдордун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин кошууда, Абонентте сарпталбаган интернет-трафиктин калдыгы бар болсо, баланста топтомду жаңылоо үчүн жетиштүү сумма болгон учурда, топтом боюнча интернет-трафиктин калдыгы которулат жана жаңы топтом менен суммаланат, которулган интернет-трафиктин көлөмү жаңы топтомдун жумалык көлөмүнөн ашпоосу керек. Бул шарт «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Pro», топтомдору үчүн аракетте болот. «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 баарлашуулар», «СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 Школьный» жана топтомдору боюнча калдыктар суммаланбайт жана которулбайт.

  Топтомдордун аракет мөөнөтү ( 7 сутка) аяктагандан кийин баланста топтомду жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болсо, интернет -трафиктин калдыктары жокко чыгарылат.

  Түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин топтому эч бир учурда суммаланбайт.

  Топтомду алмаштырууда интернет-трафиктин калдыктары которулбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафикти адилеттүү колдонуу саясатына жараша аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, тарифтин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, 2ГБ интернет-трафик, КРдин башка уюлдук операторлорунун номерлерине чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо). Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон каражат менен толуктоо керек.

  «Суперыңгайлуу 345/395/595/795» 30 күндүк тарифтик пландары үчүн шарттар

  Тарифтик пландын алкагында топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (30 сутка) жаңыланат. Топтом кайсы убакытта кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

  Топтомдордон тышкары интернет берилбейт, топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаган учурда абоненттик төлөм төлөнбөсө, же болбосо топтом боюнча мүнөттөр жана SMSтер, жана да КРдин башка мобилдик операторлоруна чалуу үчүн мүнөттөр сарпталса, мүнөттөр жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөттөө коюлат.

  Топтомду мөөнөтүнөн мурда кошуу: эгерде абонент ТП алкагында топтомду толугу менен сарптай элек болсо, же болбосо топтомдордун бири:мүнөттөр, SMSтер, интернет сарпталган учурда топтомду жаңылоону кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон шартта топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

  Интернет-трафиктин, түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин калдыктары эч бир учурда которулбайт жана суммаланбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафикти адилеттүү колдонуу саясатына жараша аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, негизги тарифтин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, 2ГБ интернет- трафик, КРдин башка уюлдук операторлорунун номерлерине чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо). Суткалык топтомду *778#0# чалуу буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон каражат менен толуктоо керек.

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтому үчүн шарттар

  Топтом боюнча абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, тарифтик пландын негизги шарттары күчүнө кирет, интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бөгөттөлөт.

  «#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ БААРЛАШУУЛАР 190» топтому, баланста жетиштүү сумма болгон шартта, автоматтык түрдө жаңыланат.

   «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомунун аракет мөөнөтү − 28 сутка.

  Интернет-трафиктин, түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн жана SMSтердин калдыктары, эч бир учурда которулбайт жана суммаланбайт.

  Интернет-трафиктин ылдамдыгы трафик менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

  Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, эгерде тарифтин алкагында негизги топтомду кошууга же жаңылоого баланста каражат жетишсиз болсо, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 10 сом болгон суткалык топтом кошулат: түйүн ичинде 100 мүнөт жана 10 SMS, 250 МБ интернет-трафик (баланстагы каражат 10,01 сомдон кем болбогон учурда). Суткалык топтомду өчүрүү буйруусу: *778#0#. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет. 10 сомдук суткалык топтомго жазылууну кайрадан активдештирүү үчүн *778*15# буйруусун териңиз. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү суммага толуктоо зарыл.

  Суткалык топтомдун шарттары

  Эгерде абоненттин балансында 20,01 сом же андан көп, бирок абоненттик төлөмдүн суммасынан аз каражат болсо, абонентке «Суткалык 20» топтом берилет, 20 сом алынат жана топтомдун кошулгандыгы тууралуу SMS келет.

  Эгерде SIM- картаны активдештиргенден кийин баланста 20,01 сомдон аз каражат калса, бир дагы топтом кошулбайт, абонентте базалык тарифтөө ишке кирет, интернет бөгөттөлөт.

  Балансты негизги топтом боюнча абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоодо («Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» жана Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар тарифтик пландардан тышкары), суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин абонентке баланстагы суммага жараша (Суперыңгайлуу 7/ Pro/Max/Ultra/СВ 7 Студент/СВ 7 Школьный), Суперыңгайлуу 145NEW/195; Суперыңгайлуу 345/395/595/795) топтомдордун бири кошулат.

  Негизги топтомду мөөнөтүнөн эрте кошуу: абонент суткалык топтом боюнча топтомду толугу менен сарптабай туруп негизги топтомдун жаңылануусун кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон учурда абонент топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл. Топтом боюнча калдыктар которулбайт.

  Наркы 20 сом болгон суткалык топтомду кошуу Суперыңгайлуу тарифтик планынын Суперыңгайлуу 145NEW/195/345/395/595/795 топтомдору, «Суперыңгайлуу» тарифтик планынын «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro / Pro/Max/Ultra/СВ 7 Студент/СВ 7 Школьный), » топтомдору үчүн жеткиликтүү.

  Эгерде абонент суткалык топтомду буга чейин өчүргөн болсо, *778*11# буйруусун терүү менен кайрадан кошо алат.

  Мүнөттөрдүн, SMSтердин жана интернеттин калдыктары которулбайт.

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» жана «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомдору үчүн эгерде абоненттин балансында 10,01 сом же андан көп, бирок абоненттик төлөмдүн суммасынан аз каражат болсо, абонентке «Суткалык 10» топтому берилет, 10 сом алынат жана топтомдун кошулгандыгы тууралуу SMS келет. Эгерде SIM - картаны активдештиргенден кийин баланста 10,01 сомдон аз каражат калса, бир дагы топтом кошулбайт, абонентте базалык тарифтөө ишке кирет, интернет бөгөттөлөт.

  Балансты негизги топтом боюнча абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү болгон суммага толуктоодо, суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин абонентке (баланстагы суммага жараша) Суперыңгайлуу баарлашуулар 190/ «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомдорунун бири кошулат.

  Негизги топтомду мөөнөтүнөн эрте кошуу: абонент суткалык топтом боюнча топтомду толугу менен сарптабай туруп негизги топтомдун жаңылануусун кааласа, баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн жетиштүү сумма болгон учурда абонент топтомду жаңылоо үчүн топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл. Топтом боюнча калдыктар которулбайт.

  10 сомго суткалык топтомду кошуу «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» жана «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомдору үчүн гана жеткиликтүү.

  Эгерде абонент суткалык топтомду буга чейин өчүргөн болсо, *778*15# буйруусун терүү менен кайрадан кошо алат.

  Мүнөттөрдүн, SMSтердин жана интернеттин калдыктары которулбайт.

 • Топтомдун алкагында интернеттин көлөмү түгөнүп калды дейли. Эмне кылуу керек?

  Негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин күнү-түнү аракетте боло турган Интернет-трафиктин кошумча көлөмдөрүн кошуп ал.

  Топтомдун аталышы

  Бардык түйүндөрдөгү топтомдун көлөмү

  Наркы, сом

  USSD-буйруу

   «Суперыңгайлуу 1ГБ»
  кошумча топтому

  1ГБ

  20

  *898*1#

  «Суперыңгайлуу 5ГБ»
  кошумча топтому

  5ГБ

  50

  *898*5#

  «Суперыңгайлуу 10ГБ»
  кошумча топтому

  10ГБ

  80

  *898*10#

  «Суперыңгайлуу 200МБ»
  кошумча топтому

  200МБ

  10

  *898*200#

  Кошуу шарттары.

  - Кошумча топтомдор «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландарынын алкагында (негизги же суткалык топтом үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн учурда) негизги же суткалык топтомдор болгон учурда кошулат жана негизги же суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - Кошуу чеги 10,01; 20,01; 50,01; 80,01 сомго барабар.

  «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтомдору «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында төмөндөгү топтомдордо аракетте болот: «Суперыңгайлуу 115/145/145NEW/345/395/595», «Суперыңгайлуу 7 аймактык», «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro/Max/Ultra/СВ 7 Студент/СВ 7 Школьный» жана 20 сомдук суткалык топтом.

  «Суперыңгайлуу 115/145/145NEW/345/395/595», «Суперыңгайлуу 7 аймактык», «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Pro/СВ 7 Студент/СВ 7 Школьный» жана 20 сомдук суткалык топтом.

  - «Суперыңгайлуу 200МБ» кошумча топтому «Суперыңгайлуу» тарифинин алкагында «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомунда, «Суперыңгайлуу 7» тарифинин алкагында «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар» топтомунда аракетте болот.Суткалык топтом − 10 сом.

  - «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперыңгайлуу 10ГБ» кошумча топтомдору «Суперыңгайлуу 200 МБ» кошумча топтому менен бир учурда колдонулбайт.

  - Кошумча топтомду кошууда алгач кошумча топтом боюнча көлөмдөр, андан кийин негизги же суткалык топтомдун интернет-трафигинин калдыктары сарпталат (сарпталбаган көлөм бар болсо).

  - Баланста жетиштүү сумма болсо, Абонент буга чейинки кошумча топтом боюнча интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда бирдей же башка жеткиликтүү көлөмдөгү кошумча топтомдорду бир нече жолу (чектөөсүз) кошо алат.

  - Абонент бир эле учурда жеткиликтүү болгон ар түрдүү көлөмдөгү кошумча топтомдорду кошсо болот.

  - USSD буйруу аркылуу кошумча топтомду өчүрүүгө мүмкүн эмес.

  - Абонентте негизги топтомдогу кошумча топтом активдүү болгон учурда, ал негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо буйруусун терсе, баланста жетиштүү сумма болгон шартта негизги топтом жаңыланат, бул учурда кошумча топтом буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот. Кошумча топтом боюнча интернет-трафик сарпталгандан кийин, мөөнөтүнөн мурда жаңыланган негизги топтомдун көлөмү сарпталат.

  - Эгерде Абонентте Абоненттин негизги топтому менен бир учурда колдонууга мүмкүн болбогон кошумча топтом (суткалык топтом боюнча) активдүү болсо, жана да Абонент балансын толуктап, негизги топтомду мөөнөтүнөн мурда жаңылоо үчүн буйрууну терсе, кошумча топтом өчүрүлөт, калдыктар которулбайт, негизги топтом жаңыланат. Эгерде кошумча топтомду суткалык жана негизги топтом менен да бир учурда колдонууга мүмкун болсо, анда кошумча топтом суткалык топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландарынын алкагында топтомдорду же тарифтик планды алмаштырууда, кошумча топтом топтомдордун бири/ тарифтик план менен дал келбесе, ал өчүрүлөт. Эгерде кошумча топтомду жаңы негизги топтом менен бир учурда колдонууга мүмкүн болсо, ал буга чейинки негизги топтомдун аракет мөөнөтү аяктаганга чейин аракетте болот.

  - Абонент роумингде болгон учурда «Суперыңгайлуу 1ГБ», «Суперыңгайлуу 5ГБ», «Суперынгайлуу 10ГБ», «Суперыңгайлуу 200МБ» кошумча топтомдору аракетте болбойт.

  - Топтомдордун статусун текшерүү буйруусу:*898#, топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү буйруусу: *505#.

  - Интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  Топтомдор боюнча ылдамдык трафик менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

  P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

  Бардык баалар КНСТи жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү наркы
  • «Чектөөсүз 4G», «Үй интернети», «BRAVO» тарифтеринен #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү наркы 40 сомду түзөт (+ абоненттик төлөмдүн наркы).
  • Башка тарифтерден #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ тарифине өтүү − акысыз ( #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП боюнча абоненттик төлөмдүн наркы төлөнөт).

  * Тариф ичинде акысыз баарлашуулар #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП боюнча топтомдор үчүн абоненттик төлөм эки абонент − чалып жаткан Абонент жана чалууну кабыл алган Абонент тарабынан тең төлөнгөн учурда аракетте болот.

 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифине өтүү наркы

  «#СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7» тарифине өтүү акысыз ( #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 тарифи боюнча абоненттик төлөмдүн наркы алынат.

 • Топтомдор боюнча ылдамдыкта чектөөлөр барбы? WI-FI таратууга мүмкүнбү?
  • «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландар түркүмүнүн алкагында интернет -трафиктин ылдамдыгы интернет менен адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).
  • P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.
  • WI-FI таратуу «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190», «Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар», «Суперыңгайлуу 7», «Суперыңгайлуу 7 Студент» жана «Суперыңгайлуу 7 Школьный» топтомдору үчүн жеткиликтүү эмес. «Суперыңгайлуу» жана «Суперыңгайлуу 7» тарифтеринин калган бардык топтомдорунда Wi-Fi таратуу жеткиликтүү.
 • Топтом боюнча трафиктин калдыктарын кантип текшерүүгө болот?

  Топтом боюнча интернет көлөмдөрүнүн калдыктарын текшерүү буйруусу: *505#

 • Тарифтик пландын урунуу циклы?

  Стандарттык шарттарга ылайык: https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

 • Тариф тууралуу маалымат алуу:

  *778 – MegaCom абоненттери үчүн
  0558 778777 – КРдин бардык байланыш операторлору үчүн
  MegaCom абоненттери үчүн чалуу акысыз.

 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ ТП үчүн жеткиликтүү болбогон кызматтардын жана тарифтик опциялардын тизмеси:
  • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»,
  • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору,
  • «1ГБ Чектөөсүз интернет»,
  • «Unlim24+»,
  • «Сүйүктүү өлкө» опциясы,
  • «Одноклассники» опциясы,
  • «ТПнын кошумча шарттары» (*501#),
  • «USSD-меню: Мобилдик портал» (*001#),
  • Nitro

  «Суперыңгайлуу баарлашуулар 60NEW», «Суперыңгайлуу баарлашуулар 190» топтомдору «Бактылуу сааттар» опциясы менен бир учурда колдонулбайт.

 • #СУПЕРЫҢГАЙЛУУ 7 ТП үчүн жеткиликтүү болбогон кызматтардын жана тарифтик опциялардын тизмеси:
  • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»
  • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору
  • «Чектөөсүз интернет 1ГБ»
  • «Unlim24+»
  • Nitro
  • «Керемет» ТО
  • Ким чалды (бул тарифтик планга өтүүдө өчүрүп, «Байланышта» кызматын кошобуз).
 • FUP деген эмне?

  Fair Usage Policy (FUP) − бул өзгөчө жүктөм маалында түйүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүнү шарттайт. Эгерде эсептешүү мезгилинин ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат.

  Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

 • SIM-карталарды жеткирип берүүнүн эрежелери

  1. Жеткирип берүү Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында ишке ашырылат.

  2. Бишкек жана Ош шаарлары боюнча табыштама иштелип чыккандан кийин 5-иш күнүнүн ичинде кардар үчүн ыңгайлуу болгон дарекке (иш күндөрү саат 10.00дөн 18.00гө чейин) жеткирилет.

  3. Өлкөбүздүн башка калктуу конуштарына жеткирип берүү мөөнөтү алардын алыс же жакын аралыкта жайгашкандыгынан көз каранды.

  4. Жеткирип берүү тапшырыкты кабыл алууда (тариздөөдө) көрсөтүлгөн дарек боюнча ишке ашырылат.

  5. Бишкек жана Ош шаарлары, Чүй жана Ош облустары боюнча SIM-карталарды жеткирип берүүдө 345 сом жана андан ашык абоненттик төлөмү менен 30 күндүк #Суперыңгайлуу» топтомдору гана жеткиликтүү.

  6. КРдин башка аймактары боюнча (Бишкек жана Ош шаарларын, Чүй жана Ош облустарын кошпогондо) SIM-карталарды жеткирип берүүдө 280 сом жана андан ашык абоненттик төлөмү менен 30 күндүк #Суперыңгайлуу» топтомдору гана жеткиликтүү.

  7. Бишкек жана Ош шаарлары, Чүй жана Ош обл. боюнча SIM-картаны жеткирип берүүдө балансты толуктоонун милдеттүү минималдуу суммасы 350 сомго же андан ашык суммага барабар. «Күмүш», «Алтын» же «Платина» категориясындагы номерлерди тандаган абоненттер алардын наркын да төлөөсү зарыл.

  8. КРдин башка аймактары боюнча (Бишкек жана Ош шаарларын, Чүй жана Ош облустарын кошпогондо) SIM-карталарды жеткирип берүүдө балансты толуктоонун милдеттүү минималдуу суммасы 280 сомго же андан ашык суммага барабар. «Күмүш», «Алтын» же «Платина» категориясындагы номерлерди тандаган абоненттер алардын наркын да төлөөсү зарыл.

  9. Жеткирип берилүүчү SIM-карталардын саны бир дарекке бештен ашпоосу керек (маселен, эгерде бир үй-бүлө кошулуп жатса).

  10. КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Телефондун туура эмес көрсөтүлгөн номери, так эмес убакыт же толук эмес дарек жеткирүүнү кечиктирүүгө алып келиши мүмкүн. Сиздин каттоо маалыматтарыңыздын жашырындыгына кепилдик берилет.

  11. МААНИЛҮҮ: Кардар балансты зарыл болгон суммага толуктоодон баш тарткан учурда, Жеткирип берүүнү ишке ашырып жаткан Менеджер Кардарга SIM-картаны берүүдөн баш тартууга укуктуу.


SIM-картаны жеткирип берүү

...

...