7 КҮНГӨ ИНТЕРНЕТ ҮЧҮН ТАРИФТЕР

30 КҮНГӨ ИНТЕРНЕТ ҮЧҮН ТАРИФТЕР

БААРЛАШУУЛАР ҮЧҮН ТАРИФТЕР

АТАЙЫН ТАРИФТЕР

НЕГИЗГИ ЖЕ СУТКАЛЫК ТОПТОМ БОЮНЧА
ИНТЕРНЕТ ЖЕТПЕЙ КАЛДЫБЫ?

20 сом
Суперыңгайлуу
1ГБ
50 сом
Суперыңгайлуу
5ГБ
80 сом
Суперыңгайлуу
10ГБ
10 сом
Суперыңгайлуу
200МБ

КОШУМЧА ОПЦИЯЛАР

КӨБҮРӨӨК СҮЙЛӨШКҮҢҮЗ КЕЛЕБИ?

Түйүндөн тышкары
мүнөттөр
5
10
20
30
60
120
Жумасына 15 сом үчүн
Түйүн ичиндеги
мүнөттөр
Жумасына 30 сом

SIM-КАРТАНЫ ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ

SIM-картаны үйгө же кеңсеге жеткирип берүүнү тапшырык кыл!

* Жеткирүү Азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында гана жеткиликтүү.