Кызматтар

 • Мегажөнөтмө

  кызматы

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «SMS–кеңешчи»

  кызматы

 • «Кыска SMS номурларга тыюу салуу» жана «Кыска IVR номурларга тыюу салуу»

  кызматы

 • «I’m OK»

  кызматы

  im OK 1

Сунушталган кызматтар

 • «Мобилдик айлык акы»

  кызматы

 • «SIM-картаны каттоо»

  кызматы

 • «Экинчи дем»

  кызматы

 • «MegaComꞌго жеңил кадам»

  кызматы