Кызматтар

  • Ишенимдүү төлөм

    кызматы

  • «Досумдун эсебинен чалуу»

    кызматы

  • «Куткаруучу тегерек»

    кызматы

  • Төмөн баланс тууралуу автомаалымдагыч

    кызматы

Сунушталган кызматтар

  • «MegaComꞌго жеңил кадам»

    кызматы

  • «Чалууларды жана SMSтерди чектөө»

    кызматы

  • «La-La Music»

    кызматы

  • «Mega24» мобилдик тиркеме

    кызматы