Кызматтар

 • «Экинчи дем»

  кызматы

 • «Баланс+»

  кызматы

 • «Мага кайра чал»

  кызматы

 • «Куткаруучу тегерек»

  кызматы

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы

 • «0 абалында чал +»

  кызматы

 • Төмөн баланс тууралуу автомаалымдагыч

  кызматы

Сунушталган кызматтар

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • «IVR витрина»

  кызматы

  icon
 • «SMS2Google+ жана Google+2SMS»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы