Кызматтар

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «IP Байланыш»

  кызматы

 • «Эл аралык байланыш»

  кызматы

Сунушталган кызматтар

 • «SMS2ICQ жана ICQ2SMS»

  кызматы

 • «4 тил»

  кызматы

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы

 • «Сервистик жана шашылыш кызматтар»

  кызматы