Тарифтик пландар

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Унутулган телефон»

  кызматы

 • «Номурду кайрадан каттоо»

  кызматы

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «MegaMusic»

  кызматы

  icon