Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Mega iTV

  кызматы

 • «Роумингдеги интернет-топтомдор»

  кызматы

 • «Интернет роуминг»

  кызматы

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы