Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Конференц-байланыш

  кызматы

 • «My Info»

  кызматы

 • «Туулган күнгө белек»

  кызматы

 • «Интернет роуминг»

  кызматы