Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Автотөлөм»

  кызматы

 • «Роумингде балансымды толукта»

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon