Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Background Music

  кызматы

  icon
 • «4 тил»

  кызматы

 • «Бактылуу SMSтер»

  кызматы

 • «Роумингдеги интернет-топтомдор»

  кызматы