Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Чоң Ага»

  кызматы

 • «Баланс+»

  кызматы

 • «Сервистик жана шашылыш кызматтар»

  кызматы