Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «SMS 25» топтому роумингде

  кызматы

 • «Куткаруучу тегерек»

  кызматы

 • MegaCom Wi-Fi

  кызматы

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы